Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Hymna hydrogeologů

Hymna hydrogeologů celého světa: plná hudebních i hydrogeologických klišé :-)

👉 Nahrávka.

Text:

I am a hydrogeologist working so hard
Heavy metal is pounding in my heart
Heavy metal(s) dissolved, precipitated
Hard rock is fractured – or break it!
Refrén: Groundwater 3× Oooh
Alternativní refrén: Hard rock hydrogeology

Kecy:
And now hard and fast!
Is here some fucking-hydro-fucking-geologist? OK, so now I want you to sing with me this ONE word, … or maybe TWO1). This is your work, this is your business, this is your life: groundwater.

For those working in fractured media: I know how hard it is to get all that shit out of there. So for you guys – an alternative refrain!

Akordy: aFGE

Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydro­geo­logů. Slovanské národy, se kterými souse­díme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydro­geo­logů. Slovensky je to Kopala studienku a polsky Kopała studzienkę. Jak vyplývá z textu, je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydro­geo­logické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však polito­vání­hodné, že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). Nabízím tedy aspoň tématickou píseň Stratovulkán od skupiny Doupov. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.

1)
FREEZE, R. Allan, 1987. Groundwater is probably one word (or maybe two), more or less: an allegory. Ground Water. 25(2), 219–219. ISSN 1745-6584. 10.1111/j.1745-6584.1987.tb02879.x
Poslední úprava: 23.04.2024