Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Výstřižky


Lepší vizualizace

Jednodušší je prostě lepší

Graf

Postupné znednodušování grafu Zdroj: darkhorseanalytics.com


Teplota a srážky
Pro spojitou veličinu (např. čas) je vhodný čárový graf, pro kategorickou veličinu (např. kraje) je vhodný sloupcový graf.
Čeho se vyvarovat při tvorbě grafů: Caveats: A collection of dataviz caveats by data-to-viz.com

Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications
Tabulka

Mapa

Další výstřižkyModel není výsledek sám o sobě:

Knowledge and information systems hierarchy

Obrázek: Knowledge and information systems hierarchy 1)


Decision tree for selecting the most appropriate integrated modelling approach under standard application

Decision tree for selecting the most appropriate integrated modelling approach under standard application Zdroj2)

1)
VON ASMUTH, Jos R., Kees MAAS, Martin KNOTTERS, Marc F.P. BIERKENS, Mark BAKKER, Theo N. OLSTHOORN, D. Gijsbert CIRKEL, Inke LEUNK, Frans SCHAARS a Daniel C. VON ASMUTH, 2012. Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physical insight. Environmental Modelling & Software. 38, 178–190. ISSN 1364-8152. 10.1016/j.envsoft.2012.06.003
2)
KELLY (LETCHER), Rebecca A., Anthony J. JAKEMAN, Olivier BARRETEAU, Mark E. BORSUK, Sondoss ELSAWAH, Serena H. HAMILTON, Hans Jørgen HENRIKSEN, Sakari KUIKKA, Holger R. MAIER, Andrea Emilio RIZZOLI, Hedwig VAN DELDEN a Alexey A. VOINOV, 2013. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. Environmental Modelling & Software. 47, 159–181. ISSN 1364-8152. 10.1016/j.envsoft.2013.05.005
Poslední úprava: 17.11.2022