HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:clip

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:clip [2019-09-27]
Kamil Nešetřil
cs:clip [2019-09-27] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 8: Řádek 8:
  
 {{ :​integrated_mdl_schema.png?​direct |}} [[https://​ars.els-cdn.com/​content/​image/​1-s2.0-S1364815213001151-gr1.jpg|Zdroj]]((KELLY (LETCHER), Rebecca A., Anthony J. JAKEMAN, Olivier BARRETEAU, Mark E. BORSUK, Sondoss ELSAWAH, Serena H. HAMILTON, Hans Jørgen HENRIKSEN, Sakari KUIKKA, Holger R. MAIER, Andrea Emilio RIZZOLI, Hedwig VAN DELDEN a Alexey A. VOINOV, 2013. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. //​Environmental Modelling & Software//. 47, 159–181. ISSN 1364-8152. Dostupné\_z:​ doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2013.05.005|10.1016/​j.envsoft.2013.05.005]])) {{ :​integrated_mdl_schema.png?​direct |}} [[https://​ars.els-cdn.com/​content/​image/​1-s2.0-S1364815213001151-gr1.jpg|Zdroj]]((KELLY (LETCHER), Rebecca A., Anthony J. JAKEMAN, Olivier BARRETEAU, Mark E. BORSUK, Sondoss ELSAWAH, Serena H. HAMILTON, Hans Jørgen HENRIKSEN, Sakari KUIKKA, Holger R. MAIER, Andrea Emilio RIZZOLI, Hedwig VAN DELDEN a Alexey A. VOINOV, 2013. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. //​Environmental Modelling & Software//. 47, 159–181. ISSN 1364-8152. Dostupné\_z:​ doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2013.05.005|10.1016/​j.envsoft.2013.05.005]]))
- 
-{{ :​data-science-engineer-software.png?​direct |}} 
-[[https://​101.datascience.community/​2016/​11/​28/​data-scientists-data-engineers-software-engineers-the-difference-according-to-linkedin/​|Zdroj]] ([[https://​it-novum.com/​en/​pcm18/​|PCM18]]) 
- 
-{{ :​ael.png?​direct |}} 
-[[https://​drive.google.com/​open?​id=1F2lgDVCtHtoU8o3UXy7szcV44CKlv7LQ|Zdroj]] ([[https://​it-novum.com/​en/​pcm18/​|PCM18]]) 
- 
-{{ :​cloud_agnostic.png?​direct |}} 
-[[https://​drive.google.com/​open?​id=1oAP7YdSNrGrQxNw0yR_47rbbrlwlpna5|Zdroj]] ([[https://​it-novum.com/​en/​pcm18/​|PCM18]]) 
- 
-{{ :​engines.png?​direct |}} 
cs/clip.txt · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku