HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:clip

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:clip [2019-09-27]
Kamil Nešetřil
cs:clip [2020-02-18] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Graf]
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 ~~NOTRANS~~ ~~NOTRANS~~
 ====== Výstřižky ====== ====== Výstřižky ======
-{{ :​using-color-in-maps_50eef8021d920.jpg?​direct |}}+\\ 
 +===== Lepší vizualizace ===== 
 +Jednodušší je prostě lepší 
 + 
 +==== Graf ===== 
 +{{:​remove2improve_chart.gif?​direct|Postupné znednodušování grafu}}\\  
 +Zdroj: [[https://​www.darkhorseanalytics.com/​blog/​data-looks-better-naked|darkhorseanalytics.com]] 
 + 
 +Čeho se vyvarovat při tvorbě grafů: [[https://​www.data-to-viz.com/​caveats.html|Caveats:​ A collection of dataviz caveats by data-to-viz.com]] 
 +\\ \\ \\ \\ \\ 
 + 
 +==== Tabulka ==== 
 +{{:​remove2improve_table.gif?​direct|Postupné znednodušování tabulky}} 
 +Zdroj: [[https://​www.darkhorseanalytics.com/​blog/​clear-off-the-table|darkhorseanalytics.com]] 
 +\\ \\ \\ \\ \\ 
 + 
 +==== Mapa ==== 
 +{{:​remove2improve_map.gif?​direct|Postupné znednodušování mapy}} 
 +Zdroj: [[https://​www.darkhorseanalytics.com/​blog/​data-looks-better-naked-maps-edition|darkhorseanalytics.com]] 
 +\\ \\ \\ \\ \\ 
 + 
 +{{ :​using-color-in-maps_50eef8021d920.jpg?​direct |Using Color in Maps}}
 [[https://​visual.ly/​community/​infographic/​geography/​using-color-maps?​utm_source=visually_embed|Zdroj]] [[https://​visual.ly/​community/​infographic/​geography/​using-color-maps?​utm_source=visually_embed|Zdroj]]
  
 Více: [[http://​colorbrewer2.org/#​type=sequential&​scheme=BuGn&​n=3|colorbrewer2.org]],​ [[https://​tvorbamap.osu.cz/​| Tvorba map: učebnice kartografie v teorii i praxi]]. [[https://​www.ceskefonty.cz/​|České fonty]] Více: [[http://​colorbrewer2.org/#​type=sequential&​scheme=BuGn&​n=3|colorbrewer2.org]],​ [[https://​tvorbamap.osu.cz/​| Tvorba map: učebnice kartografie v teorii i praxi]]. [[https://​www.ceskefonty.cz/​|České fonty]]
 +\\ \\ \\ \\ \\
 +
 +{{ :​cs:​modely_nezklamaly_zklamala_krajina.png?​direct |}}
 +\\
 +
 +{{ :​cs:​dilbert_3.jpg?​direct |}}
 +
 +{{ :​cs:​dilbert_4.jpg?​direct |}}
 +\\
 +
 +Model není výsledek sám o sobě:\\
 +
 +[[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S1364815212001831#​fig4
 +|{{:​pyramida.jpg?​nolink|Knowledge and information systems hierarchy }}]]
 +
 +Obrázek: Knowledge and information systems hierarchy ((VON ASMUTH, Jos R., Kees MAAS, Martin KNOTTERS, Marc F.P. BIERKENS, Mark BAKKER, Theo N. OLSTHOORN, D. Gijsbert CIRKEL, Inke LEUNK, Frans SCHAARS a Daniel C. VON ASMUTH, 2012. Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physical insight. //​Environmental Modelling & Software//. 38, 178–190. ISSN 1364-8152. doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2012.06.003|10.1016/​j.envsoft.2012.06.003]]))
 +\\ \\ \\
  
 +{{ :​integrated_mdl_schema.jpg?​direct |Decision tree for selecting the most appropriate integrated modelling approach under standard application}}
  
-{{ :​integrated_mdl_schema.png?​direct |}} [[https://​ars.els-cdn.com/​content/​image/​1-s2.0-S1364815213001151-gr1.jpg|Zdroj]]((KELLY (LETCHER), Rebecca A., Anthony J. JAKEMAN, Olivier BARRETEAU, Mark E. BORSUK, Sondoss ELSAWAH, Serena H. HAMILTON, Hans Jørgen HENRIKSEN, Sakari KUIKKA, Holger R. MAIER, Andrea Emilio RIZZOLI, Hedwig VAN DELDEN a Alexey A. VOINOV, 2013. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. //​Environmental Modelling & Software//. 47, 159–181. ​ISSN 1364-8152. Dostupné\_z:​ doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2013.05.005|10.1016/​j.envsoft.2013.05.005]]))+Decision tree for selecting the most appropriate integrated modelling approach under standard application ​[[https://​ars.els-cdn.com/​content/​image/​1-s2.0-S1364815213001151-gr1.jpg|Zdroj]]((KELLY (LETCHER), Rebecca A., Anthony J. JAKEMAN, Olivier BARRETEAU, Mark E. BORSUK, Sondoss ELSAWAH, Serena H. HAMILTON, Hans Jørgen HENRIKSEN, Sakari KUIKKA, Holger R. MAIER, Andrea Emilio RIZZOLI, Hedwig VAN DELDEN a Alexey A. VOINOV, 2013. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. //​Environmental Modelling & Software//. 47, 159–181. ​ISSN 1364-8152. Dostupné\_z:​ doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2013.05.005|10.1016/​j.envsoft.2013.05.005]])) 
 +\\ \\
cs/clip.1569581596.txt.gz · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku