HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:clip

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:clip [2020-02-08]
Kamil Nešetřil [Mapa]
cs:clip [2020-02-18] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Graf]
Řádek 9: Řádek 9:
 {{:​remove2improve_chart.gif?​direct|Postupné znednodušování grafu}}\\ ​ {{:​remove2improve_chart.gif?​direct|Postupné znednodušování grafu}}\\ ​
 Zdroj: [[https://​www.darkhorseanalytics.com/​blog/​data-looks-better-naked|darkhorseanalytics.com]] Zdroj: [[https://​www.darkhorseanalytics.com/​blog/​data-looks-better-naked|darkhorseanalytics.com]]
 +
 +Čeho se vyvarovat při tvorbě grafů: [[https://​www.data-to-viz.com/​caveats.html|Caveats:​ A collection of dataviz caveats by data-to-viz.com]]
 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
  
cs/clip.1581170299.txt.gz · Poslední úprava: 2020-02-08

Nástroje pro stránku