HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:competitors [2019-09-27]
Kamil Nešetřil [Unikátnost Pentaho]
cs:competitors [2019-09-27] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS]
Řádek 76: Řádek 76:
 |Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v\_podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v\_tabulce ''​point_values''​.| |Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v\_podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v\_tabulce ''​point_values''​.|
 |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.| |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.|
-|Otevřenost,​ snadná rozšiřitelnost,​ udržitelnost. |Využité nástroje.|+|Otevřenost,​ snadná rozšiřitelnost,​ udržitelnost. |Využité nástroje. Zákazník má přístup ke zdrojovým kódům. |
 |Přenositelnost – využitelnost v\_rámci jiných IS. Nezávislost na konkrétním DBMS (//database agnostic//​).|Pentaho je možno integrovat do jiných systémů.| |Přenositelnost – využitelnost v\_rámci jiných IS. Nezávislost na konkrétním DBMS (//database agnostic//​).|Pentaho je možno integrovat do jiných systémů.|
 |Automatizované zpracování dat včetně netriviálních operací s\_prostorovými daty (nejen body).|Využíváme Pentaho Data Integration ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]), PostGIS a QGIS.| |Automatizované zpracování dat včetně netriviálních operací s\_prostorovými daty (nejen body).|Využíváme Pentaho Data Integration ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]), PostGIS a QGIS.|
cs/competitors.txt · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku