HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:competitors [2019-11-01]
Kamil Nešetřil
cs:competitors [2019-11-02] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 59: Řádek 59:
 Dále: [[cs:​standards|]] Dále: [[cs:​standards|]]
 ==== Alternativy k Pentaho ==== ==== Alternativy k Pentaho ====
-Alternativou k platformě Pentaho je například [[https://​www.knowage-suite.com|Knowage]] (dríve [[http://​www.spagobi.org/​|SpagoBI]]). Umožňuje mapové zobrazení. Co se týče ETL, není SpagoBI integrováno s PDI, ale s [[https://​www.talend.com/​products/​data-integration/​data-integration-open-studio/​|Talend Open Studio for Data Integration]]. SpagoBI používá pro tvorbu reportů mezi jinými i silný nástroj [[https://​www.eclipse.org/​birt/​|BIRT]]. Srovnání těchto FOSS BI reportingových nástrojů je uvedeno v\_diplomových pracích z VŠE (Filipčík 2013((FILIPČÍK,​ Zdeněk, 2013. //Nástroje Business Intelligence jako Open Source//. Praha. Diplomová práce. VŠE. Dostupné\_z:​ https://​vskp.vse.cz/​eid/​34862));​ Bednář 2013((BEDNÁŘ,​ Jan, 2013. //​Srovnání komerčních <​nowiki>​BI</​nowiki>​ reportovacích nástrojů s\_nástroji Open Source//. Praha. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v\_Praze. Dostupné ​z:​ https://​vskp.vse.cz/​eid/​38495))). GeoBI se zabývá diplomová práce (Sommer 2013)((SOMMER,​ Ondřej, 2013. //Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů.//​ Univerzita Pardubice. Diplomová práce. Fakulta ekonomicko-správní:​ Ústav systémového inženýrství a informatiky. Dostupné\_z:​ http://​hdl.handle.net/​10195/​53691)). Nástroje pro tvorbu reportů běžně neumožňují standardně zobrazování map, ale u\_Knowage/ SpagoBI je možné zobrazování dat v\_mapě přímo v\_online prostředí v\_rámci vizualizace ad hoc, mj.\_včetně integrace služeb WMS či WFS. +Alternativou k platformě Pentaho je například [[https://​www.knowage-suite.com|Knowage]] (dríve [[http://​www.spagobi.org/​|SpagoBI]]). Umožňuje mapové zobrazení. Co se týče ETL, není SpagoBI integrováno s PDI, ale s [[https://​www.talend.com/​products/​data-integration/​data-integration-open-studio/​|Talend Open Studio for Data Integration]]. SpagoBI používá pro tvorbu reportů mezi jinými i silný nástroj [[https://​www.eclipse.org/​birt/​|BIRT]]. Srovnání těchto FOSS BI reportingových nástrojů je uvedeno v\_diplomových pracích z VŠE (Filipčík 2013((FILIPČÍK,​ Zdeněk, 2013. //Nástroje Business Intelligence jako Open Source//. Praha. Diplomová práce. VŠE. Dostupné\_z:​ https://​vskp.vse.cz/​eid/​34862));​ Bednář 2013((BEDNÁŘ,​ Jan, 2013. //​Srovnání komerčních <​nowiki>​BI</​nowiki>​ reportovacích nástrojů s\_nástroji Open Source//. Praha. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v\_Praze. Dostupné\_z:​ https://​vskp.vse.cz/​eid/​38495))). GeoBI se zabývá diplomová práce (Sommer 2013)((SOMMER,​ Ondřej, 2013. //Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů.//​ Univerzita Pardubice. Diplomová práce. Fakulta ekonomicko-správní:​ Ústav systémového inženýrství a informatiky. Dostupné\_z:​ http://​hdl.handle.net/​10195/​53691)). Nástroje pro tvorbu reportů běžně neumožňují standardně zobrazování map, ale u\_Knowage/ SpagoBI je možné zobrazování dat v\_mapě přímo v\_online prostředí v\_rámci vizualizace ad hoc, mj.\_včetně integrace služeb WMS či WFS. 
 Další alternativou je platforma [[https://​www.knime.com|KNIME]]. Je open source a je zaměřená na analýzu dat a data mining. Má funkcionalitu ETL i reporting (BIRT), ale server však už není open source a je velmi drahý. Existuje samozřejmě mnoho dalších alternativ k FOSS Pentaho a Knowage/​SpagoBI. Jednou z\_komerčních jsou například hojně užívané nástroje od firmy Microsoft. Další alternativou je platforma [[https://​www.knime.com|KNIME]]. Je open source a je zaměřená na analýzu dat a data mining. Má funkcionalitu ETL i reporting (BIRT), ale server však už není open source a je velmi drahý. Existuje samozřejmě mnoho dalších alternativ k FOSS Pentaho a Knowage/​SpagoBI. Jednou z\_komerčních jsou například hojně užívané nástroje od firmy Microsoft.
  
cs/competitors.txt · Poslední úprava: 2019-11-02

Nástroje pro stránku