HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:competitors [2019-11-02]
Kamil Nešetřil
cs:competitors [2020-06-24] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Podrobněji]
Řádek 7: Řádek 7:
 [[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|{{:​logo_compet_photonwater.png?​nolink&​150|Photon Water Technology s.r.o.}}]] \_ [[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|{{:​logo_compet_photonwater.png?​nolink&​150|Photon Water Technology s.r.o.}}]] \_
 [[http://​www.gdsoftware.cz|{{:​gd.png?​nolink&​80|GD Software}}]] \_ [[http://​www.gdsoftware.cz|{{:​gd.png?​nolink&​80|GD Software}}]] \_
-[[https://www.earthsoft.com|{{:​logo_compet_earthsoft.jpeg?​nolink&​150|EQuIS}}]] \_ +[[https://​earthsoft.com/|{{:​logo_compet_earthsoft.jpeg?​nolink&​150|EQuIS}}]] \_ 
-[[http://​esdat.net|{{:​logo_compet_esdat.png?​nolink&​150|ESdat}}]] \_+[[https://​esdat.net/|{{:​logo_compet_esdat.png?​nolink&​150|ESdat}}]] \_
 [[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|{{:​logo_compet_voeis.png?​nolink&​50|VOEIS}}]] \_ [[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|{{:​logo_compet_voeis.png?​nolink&​50|VOEIS}}]] \_
 [[https://​www.kisters.de/​en/​|{{:​logo_compet_kisters.svg?​nolink&​150|Kisters}}]] \_ [[https://​www.kisters.de/​en/​|{{:​logo_compet_kisters.svg?​nolink&​150|Kisters}}]] \_
 [[https://​www.ribeka.com/​en/​|{{:​logo_compet_ribeka.png?​nolink&​150|ribeka}}]] \_ [[https://​www.ribeka.com/​en/​|{{:​logo_compet_ribeka.png?​nolink&​150|ribeka}}]] \_
-[[http://​earthfx.com|{{:​logo_compet_earthfx.png?​nolink&​150|EarthFX}}]] \_ \_+[[https://www.earthfx.com/|{{:​logo_compet_earthfx.png?​nolink&​150|EarthFX}}]] \_ \_
 [[http://​alvis.software/​|{{:​logo_compet_alvis.png?​nolink&​100|WISUTEC AL.VIS}}]] \_ \_ [[http://​alvis.software/​|{{:​logo_compet_alvis.png?​nolink&​100|WISUTEC AL.VIS}}]] \_ \_
 [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|{{:​logo_compet_waterloo.jpg?​nolink&​150|Waterloo Hydrogeologic}}]] \_ [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|{{:​logo_compet_waterloo.jpg?​nolink&​150|Waterloo Hydrogeologic}}]] \_
-[[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|{{:​logo_compet_dhi.png?​nolink&​85|DHI}}]] \_ +{{:​logo_compet_dhi.png?​nolink&​85|DHI}} \_ 
-[[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|{{:​logo_compet_envirodata.gif?​nolink&​55|EnviroData}}]] \_ +[[https://​geotech.com/​products/​envirodata|{{:​logo_compet_envirodata.gif?​nolink&​55|EnviroData}}]] \_ 
-[[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|{{:​logo_compet_geosoft.svg?​nolink&​150|GeoSoft}}]] \_ +[[https://www.geosoft.com/​products/​oasis-montaj|{{:​logo_compet_geosoft.svg?​nolink&​150|GeoSoft}}]] \_ 
-[[http://​groundswelltech.com|{{:​logo_compet_groundswell.png?​nolink&​100|Groundswell Technologies}}]] \_+[[https://​groundswelltech.com|{{:​logo_compet_groundswell.png?​nolink&​100|Groundswell Technologies}}]] \_
 [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|{{:​logo_compet_bentley.png?​nolink&​150|gINT}}]] \_ [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|{{:​logo_compet_bentley.png?​nolink&​150|gINT}}]] \_
 [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|{{:​logo_compet_acquire.png?​nolink&​150|acQuire}}]] \_ [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|{{:​logo_compet_acquire.png?​nolink&​150|acQuire}}]] \_
-[[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal|{{:​logo_compet_ddms.png?​nolink&​150|ddms}}]] \_+[[https://​www.ddmsinc.com/​project-portal/|{{:​logo_compet_ddms.png?​nolink&​150|ddms}}]] \_
 [[http://​www.hydrodave.com|{{:​logo_compet_hydrodave.png?​nolink&​150|HydroDaVE}}]] \_ [[http://​www.hydrodave.com|{{:​logo_compet_hydrodave.png?​nolink&​150|HydroDaVE}}]] \_
 [[https://​locustec.com/​applications/​environmental-information-management/#​groundwater|{{:​logo_compet_locus.png?​nolink&​150|Locus}}]] \_ [[https://​locustec.com/​applications/​environmental-information-management/#​groundwater|{{:​logo_compet_locus.png?​nolink&​150|Locus}}]] \_
Řádek 28: Řádek 28:
 [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|{{:​logo_compet_seveno.png?​nolink&​150|Seveno}}]] \_ [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|{{:​logo_compet_seveno.png?​nolink&​150|Seveno}}]] \_
 [[https://​aquaticinformatics.com/​|{{:​logo_compet_aquatic.png?​nolink&​50|Aquatic Informatics}}]] \_ [[https://​aquaticinformatics.com/​|{{:​logo_compet_aquatic.png?​nolink&​50|Aquatic Informatics}}]] \_
-[[https://​erams.com/​|{{:​logo_compet_erams.png?​nolink&​100|eRAMS}}]] \_+[[https://​erams.com/catena/​|{{:​logo_compet_erams.png?​nolink&​100|eRAMS}}]] \_
  
 Jejich <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ jsou například:​ Jejich <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ jsou například:​
Řádek 34: Řádek 34:
   * SIS ([[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])   * SIS ([[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])
   * SED (Progeo Consulting)   * SED (Progeo Consulting)
-  * [[https://www.earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s\_náročnými požadavky.+  * [[https://​earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s\_náročnými požadavky.
   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.
   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.
-  * [[http://​esdat.net|ESdat]] – Austrálie. +  * [[https://​esdat.net/|ESdat]] – Austrálie. 
-  * SiteFX od firmy [[http://​earthfx.com|EarthFX]] – USA. Má zdarma dostupný //(public domain)// datový model, který však není úplně podrobně dokumentován. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. +  * SiteFX od firmy [[https://www.earthfx.com/|EarthFX]] – USA. Má zdarma dostupný //(public domain)// datový model, který však není úplně podrobně dokumentován. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. 
-  * [[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. +  * [[https://​geotech.com/​products/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. 
-  * [[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.+  * [[https://www.geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.
   * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s\_programem [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydro-geoanalyst/​|HydroGeoAnalyst]].   * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s\_programem [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydro-geoanalyst/​|HydroGeoAnalyst]].
-  * [[http://​www.geodin.com/​software/​|GeODin (Fugro)]]+  * [[https://​www.geodin.com/english/​software/​|GeODin (Fugro)]]
   * [[http://​www.hydrodave.com|HydroDaVE]]   * [[http://​www.hydrodave.com|HydroDaVE]]
   * [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|GIM Suite]] (acQuire)   * [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|GIM Suite]] (acQuire)
Řádek 53: Řádek 53:
 ==== Podrobněji ==== ==== Podrobněji ====
 Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí). Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí).
-<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), ​[[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|MIKE INFO]] – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]), [[http://​www.groundwatersoftware.com/​visual_site_manager.htm|Visual Site Manager]] (GeoAnalysis), [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s\_daty o\_geologii.+<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[https://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com/catena/|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), MIKE INFO – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[https://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[https://​www.minerp.com/|MineRP]]), [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.)[[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software) a [[https://​aquaticinformatics.com/​products/​aquarius|AQUARIUS]] (Aquatic Informatics). Některé tyto programy však vůbec nepracují s\_daty o\_geologii.
  
 Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v\_Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky. Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v\_Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky.
Řádek 67: Řádek 67:
   * ETL umožňující práci s\_prostorovými daty ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]),   * ETL umožňující práci s\_prostorovými daty ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]),
   * uživatelská přívětivost GUI.   * uživatelská přívětivost GUI.
-  * Obsahuje Adaptive Execution Layer ([[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/​Products/​Adaptive_Execution_Layer|AEL]]),​ která umožňuje spouštět transformace nejen lokálně, ale také na Spark. Dále Pentaho umožňuje využívat různé cloudové platformy jako Amazon Web Services, Google Cloud Platform či Microsoft Azure (Cloud agnostic analytic pipeline). Alternativou k\_AEL je [[https://​diethardsteiner.github.io/​pdi/​streaming/​2018/​12/​01/​Kettle-Beam.html|Apache Beam]].+  * Obsahuje Adaptive Execution Layer ([[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​Adaptive_Execution_Layer|AEL]]),​ která umožňuje spouštět transformace nejen lokálně, ale také na Spark. Dále Pentaho umožňuje využívat různé cloudové platformy jako Amazon Web Services, Google Cloud Platform či Microsoft Azure (Cloud agnostic analytic pipeline). Alternativou k\_AEL je [[https://​diethardsteiner.github.io/​pdi/​streaming/​2018/​12/​01/​Kettle-Beam.html|Apache Beam]].
  
 ====== Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS ====== ====== Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS ======
Řádek 73: Řádek 73:
  
 ^Vlastnost^Způsob splnění^ ^Vlastnost^Způsob splnění^
-|Rozvoj může provádět pokročilý zaškolený uživatel (//power user//​).|Využití nástrojů //business ingelligence//​ s\_grafickým uživatelským rozhraním.|+|Rozvoj může provádět pokročilý zaškolený uživatel (//power user//​).|Využití nástrojů //business ingelligence//​ s\_grafickým uživatelským rozhraním. Viz [[wp>​End-user development]]. |
 |Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v\_podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v\_tabulce ''​point_values''​.| |Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v\_podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v\_tabulce ''​point_values''​.|
 |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.| |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.|
Řádek 83: Řádek 83:
 |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.| |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.|
  
-HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[http://www.esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[http://​www.minerp.com|MineRP]],​ který však zpracovává data týkající se agend v\_souvislosti s\_těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s\_využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3 (Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.+HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[https://​esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[https://​www.minerp.com/|MineRP]], který však zpracovává data týkající se agend v\_souvislosti s\_těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s\_využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3 (Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.
  
 Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost. Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost.
Řádek 91: Řádek 91:
 {{ :​data-science-engineer-software.png?​direct |}} {{ :​data-science-engineer-software.png?​direct |}}
 [[https://​101.datascience.community/​2016/​11/​28/​data-scientists-data-engineers-software-engineers-the-difference-according-to-linkedin/​|Zdroj]] [[https://​101.datascience.community/​2016/​11/​28/​data-scientists-data-engineers-software-engineers-the-difference-according-to-linkedin/​|Zdroj]]
 +
 +[[https://​community.hitachivantara.com/​s/​article/​pentaho-data-integration-pdi-and-data-science-notebook-integration|Spojení Pentaho + Python či R umožňuje každé profesi věnovat se tomu, v čem jsou nejlepší.]]
  
 ====== Co nabízí Pentaho navíc ​ ====== ====== Co nabízí Pentaho navíc ​ ======
cs/competitors.1572718020.txt.gz · Poslední úprava: 2019-11-02

Nástroje pro stránku