HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:competitors [2020-02-12]
Kamil Nešetřil
cs:competitors [2020-02-21] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 7: Řádek 7:
 [[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|{{:​logo_compet_photonwater.png?​nolink&​150|Photon Water Technology s.r.o.}}]] \_ [[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|{{:​logo_compet_photonwater.png?​nolink&​150|Photon Water Technology s.r.o.}}]] \_
 [[http://​www.gdsoftware.cz|{{:​gd.png?​nolink&​80|GD Software}}]] \_ [[http://​www.gdsoftware.cz|{{:​gd.png?​nolink&​80|GD Software}}]] \_
-[[https://www.earthsoft.com|{{:​logo_compet_earthsoft.jpeg?​nolink&​150|EQuIS}}]] \_ +[[https://​earthsoft.com|{{:​logo_compet_earthsoft.jpeg?​nolink&​150|EQuIS}}]] \_ 
-[[http://​esdat.net|{{:​logo_compet_esdat.png?​nolink&​150|ESdat}}]] \_+[[https://​esdat.net/|{{:​logo_compet_esdat.png?​nolink&​150|ESdat}}]] \_
 [[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|{{:​logo_compet_voeis.png?​nolink&​50|VOEIS}}]] \_ [[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|{{:​logo_compet_voeis.png?​nolink&​50|VOEIS}}]] \_
 [[https://​www.kisters.de/​en/​|{{:​logo_compet_kisters.svg?​nolink&​150|Kisters}}]] \_ [[https://​www.kisters.de/​en/​|{{:​logo_compet_kisters.svg?​nolink&​150|Kisters}}]] \_
Řádek 16: Řádek 16:
 [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|{{:​logo_compet_waterloo.jpg?​nolink&​150|Waterloo Hydrogeologic}}]] \_ [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|{{:​logo_compet_waterloo.jpg?​nolink&​150|Waterloo Hydrogeologic}}]] \_
 {{:​logo_compet_dhi.png?​nolink&​85|DHI}} \_ {{:​logo_compet_dhi.png?​nolink&​85|DHI}} \_
-[[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|{{:​logo_compet_envirodata.gif?​nolink&​55|EnviroData}}]] \_ +[[https://​geotech.com/​products/​envirodata|{{:​logo_compet_envirodata.gif?​nolink&​55|EnviroData}}]] \_ 
-[[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|{{:​logo_compet_geosoft.svg?​nolink&​150|GeoSoft}}]] \_ +[[https://www.geosoft.com/​products/​oasis-montaj|{{:​logo_compet_geosoft.svg?​nolink&​150|GeoSoft}}]] \_ 
-[[http://​groundswelltech.com|{{:​logo_compet_groundswell.png?​nolink&​100|Groundswell Technologies}}]] \_+[[https://​groundswelltech.com|{{:​logo_compet_groundswell.png?​nolink&​100|Groundswell Technologies}}]] \_
 [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|{{:​logo_compet_bentley.png?​nolink&​150|gINT}}]] \_ [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|{{:​logo_compet_bentley.png?​nolink&​150|gINT}}]] \_
 [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|{{:​logo_compet_acquire.png?​nolink&​150|acQuire}}]] \_ [[https://​www.acquire.com.au/​gim-suite/​|{{:​logo_compet_acquire.png?​nolink&​150|acQuire}}]] \_
Řádek 34: Řádek 34:
   * SIS ([[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])   * SIS ([[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])
   * SED (Progeo Consulting)   * SED (Progeo Consulting)
-  * [[https://www.earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s\_náročnými požadavky.+  * [[https://​earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s\_náročnými požadavky.
   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.
   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.
-  * [[http://​esdat.net|ESdat]] – Austrálie.+  * [[https://​esdat.net/|ESdat]] – Austrálie.
   * SiteFX od firmy [[http://​earthfx.com|EarthFX]] – USA. Má zdarma dostupný //(public domain)// datový model, který však není úplně podrobně dokumentován. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí.   * SiteFX od firmy [[http://​earthfx.com|EarthFX]] – USA. Má zdarma dostupný //(public domain)// datový model, který však není úplně podrobně dokumentován. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí.
-  * [[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. +  * [[https://​geotech.com/​products/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS\_Access jako běhové prostředí. 
-  * [[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.+  * [[https://www.geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.
   * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s\_programem [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydro-geoanalyst/​|HydroGeoAnalyst]].   * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s\_programem [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydro-geoanalyst/​|HydroGeoAnalyst]].
   * [[https://​www.geodin.com/​english/​software/​|GeODin (Fugro)]]   * [[https://​www.geodin.com/​english/​software/​|GeODin (Fugro)]]
Řádek 53: Řádek 53:
 ==== Podrobněji ==== ==== Podrobněji ====
 Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí). Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí).
-<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), MIKE INFO – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s\_daty o\_geologii.+<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[https://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), MIKE INFO – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[https://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[https://​www.minerp.com/|MineRP]]), [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s\_daty o\_geologii.
  
 Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v\_Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky. Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v\_Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky.
Řádek 83: Řádek 83:
 |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.| |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.|
  
-HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[http://www.esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[http://​www.minerp.com|MineRP]],​ který však zpracovává data týkající se agend v\_souvislosti s\_těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s\_využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3 (Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.+HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[https://​esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[https://​www.minerp.com/|MineRP]], který však zpracovává data týkající se agend v\_souvislosti s\_těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s\_využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3 (Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.
  
 Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost. Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost.
cs/competitors.1581501912.txt.gz · Poslední úprava: 2020-02-12

Nástroje pro stránku