HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:concept

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:concept [2019-06-23]
Kamil Nešetřil [Stručná charakteristika HgIS]
cs:concept [2019-07-14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Stručná charakteristika HgIS ====== ====== Stručná charakteristika HgIS ======
   * GeoBI řešení využívající BI platformu Pentaho a GIS.   * GeoBI řešení využívající BI platformu Pentaho a GIS.
Řádek 4: Řádek 5:
  
 ====== Analýza požadavků na HgIS ====== ====== Analýza požadavků na HgIS ======
-Data o životním prostředí jsou různého typu. Lépe strukturovaná data většinou neobsahují také jejich interpretaci a další znalosti. Je proto třeba adekvátně uchovávat a zpracovávat všechny typy dat. Některé je třeba uložit ve strukturované formě, aby mohly být dále automatizovaně zpracovávány (tvorba grafů, tabulek, map, řezů atd.). Jiná data jsou využívána ad hoc ve formě, ve které byla získána a stačí, aby byly dostupně uloženy – např. v souborovém ​systému. V\_tabulce níže jsou seřazena data od strukturovaných po nestrukturovaná. Tabulka je jednoduchou náhradou diagramu datových toků.+Data o životním prostředí jsou různého typu. Lépe strukturovaná data většinou neobsahují také jejich interpretaci a další znalosti. Je proto třeba adekvátně uchovávat a zpracovávat všechny typy dat. Některé je třeba uložit ve strukturované formě, aby mohly být dále automatizovaně zpracovávány (tvorba grafů, tabulek, map, řezů atd.). Jiná data jsou využívána ad hoc ve formě, ve které byla získána a stačí, aby byly dostupně uloženy – např. v\_souborovém ​systému. V\_tabulce níže jsou seřazena data od strukturovaných po nestrukturovaná. Tabulka je jednoduchou náhradou diagramu datových toků.
  
-Datové toky – členění dat podle strukturovanosti:+//​Tabulka: ​Datové toky – členění dat podle strukturovanosti//
 ^  Zdroj  ^  Uložení ​ ^  Využití ​ ^  Obsah  ^ ^  Zdroj  ^  Uložení ​ ^  Využití ​ ^  Obsah  ^
 |Strukturovaná a semistrukturovaná data – pozorování (databáze, soubory) |Datový sklad |Reporting, vizualizace vč.\_geologických profilů a\_řezů, export |Data |  |Strukturovaná a semistrukturovaná data – pozorování (databáze, soubory) |Datový sklad |Reporting, vizualizace vč.\_geologických profilů a\_řezů, export |Data |
Řádek 15: Řádek 16:
 ====== Návrh informačního systému HgIS ====== ====== Návrh informačního systému HgIS ======
 Data jsou za pomoci ETL („datová pumpa“) načtena do databáze (datový sklad – např. PostgreSQL) a takto uložená data jsou pak využívána pro tvorbu grafů, tabulek, profilů vrtů, geologických řezů, map, tiskových sestav (reportů) analýz, modelů či jsou exportována do vizualizačních a simulačních programů. Data jsou za pomoci ETL („datová pumpa“) načtena do databáze (datový sklad – např. PostgreSQL) a takto uložená data jsou pak využívána pro tvorbu grafů, tabulek, profilů vrtů, geologických řezů, map, tiskových sestav (reportů) analýz, modelů či jsou exportována do vizualizačních a simulačních programů.
-Data jsou zobrazována v reportech ​na BI serveru (PBA) a interaktivně v mapové ​online aplikaci (mapy, grafy, tabulky). Mapové poklady mohou být využity mj. v\_online aplikaci díky mapovému serveru. Další zobrazení je možno provádět pomocí exportu do specializovaného sw<wrap hide>​(program pro 3D zobrazování environmentálních dat EnviroInsite)</​wrap>​. Celkové schéma HgIS je uvedeno níže.+Data jsou zobrazována v\_reportech ​na BI serveru (PBA) a interaktivně v\_mapové ​online aplikaci (mapy, grafy, tabulky). Mapové poklady mohou být využity mj. v\_online aplikaci díky mapovému serveru. Další zobrazení je možno provádět pomocí exportu do specializovaného sw<wrap hide>​(program pro 3D zobrazování environmentálních dat EnviroInsite)</​wrap>​. Celkové schéma HgIS je uvedeno níže.
  
-Architektura HgIS – hledisko strukturovanosti dat (rozpracování tabulky výše):+//​Tabulka: ​Architektura HgIS – hledisko strukturovanosti dat (rozpracování tabulky výše)//
 ^  Zdroj                                      ^  ->                                                                                      ^  Uložení ​                                                        ​^ ​ ->                          ^  Využití ​                                    ^ ^  Zdroj                                      ^  ->                                                                                      ^  Uložení ​                                                        ​^ ​ ->                          ^  Využití ​                                    ^
 | Pozorování (XML, MS\_Excel, CSV, databáze) ​ | ETL (PDI)                                                                                | Datový sklad (PostgreSQL) ​                                       | Platforma BI (Pentaho) ​      | Reporting, vizualizace,​ procedurální modely ​ | | Pozorování (XML, MS\_Excel, CSV, databáze) ​ | ETL (PDI)                                                                                | Datový sklad (PostgreSQL) ​                                       | Platforma BI (Pentaho) ​      | Reporting, vizualizace,​ procedurální modely ​ |
Řádek 26: Řádek 27:
  
  
-Unikátní architektura umožňuje systém využít pro včasné varování, sestavování tiskových sestav online či jejich zasílání e-mailem v různých formátech (Word, Excel, pdf) a mnohé další.+Unikátní architektura umožňuje systém využít pro včasné varování, sestavování tiskových sestav online či jejich zasílání e-mailem v\_různých formátech (Word, Excel, pdf) a mnohé další.
 <wrap hide>​Jeho funkcí je načítat data ze zdrojových formátů (Geofond, Labsystém, geologické popisy vrtů, výstupy z\_měřicích zařízení,​ Excel, textové soubory atd.).</​wrap>​ <wrap hide>​Jeho funkcí je načítat data ze zdrojových formátů (Geofond, Labsystém, geologické popisy vrtů, výstupy z\_měřicích zařízení,​ Excel, textové soubory atd.).</​wrap>​
  
Řádek 36: Řádek 37:
 > Vývoj HgIS byl inspirován [[cs:​competitors|konkurenčními produkty]] a [[cs:​standards|mezinárodními standardy pro výměnu dat]]. > Vývoj HgIS byl inspirován [[cs:​competitors|konkurenčními produkty]] a [[cs:​standards|mezinárodními standardy pro výměnu dat]].
  
-Pro srovnání: Jiné aplikace GeoBI v ČR: DULMAP – HSI (nyní Unicorn): integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s. a [[http://​www.kr-karlovarsky.cz/​egovernment/​Stranky/​Projekty/​Datove-sklady.aspx|krajský datový sklad]].+Pro srovnání: Jiné aplikace GeoBI v\_ČR: DULMAP – HSI (nyní Unicorn): integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s. a [[http://​www.kr-karlovarsky.cz/​egovernment/​Stranky/​Projekty/​Datove-sklady.aspx|krajský datový sklad]].
  
cs/concept.txt · Poslední úprava: 2019-07-14

Nástroje pro stránku