HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:contact

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:contact [2019-07-02]
Kamil Nešetřil
cs:contact [2020-05-17]
Kamil Nešetřil
Řádek 9: Řádek 9:
 [[https://​msp.mti.tul.cz|Laboratoř modelování sdružených procesů]] \\  [[https://​msp.mti.tul.cz|Laboratoř modelování sdružených procesů]] \\ 
 [[https://​www.fm.tul.cz/​personal/​kamil.nesetril|Osobní profil na stránkách školy ]]   ​[[https://​www.linkedin.com/​in/​kamilnesetril/​|Profil na ]][[https://​www.linkedin.com/​in/​kamilnesetril/​|{{:​logo-2c-14px.png|}}]]\\ [[https://​www.fm.tul.cz/​personal/​kamil.nesetril|Osobní profil na stránkách školy ]]   ​[[https://​www.linkedin.com/​in/​kamilnesetril/​|Profil na ]][[https://​www.linkedin.com/​in/​kamilnesetril/​|{{:​logo-2c-14px.png|}}]]\\
-[[https://nesetril.blogspot.com/​|Soukromý blog]]\\ +[[http://www.nesetril.com/​|Soukromý blog]]\\ 
-**[[https://​it-novum.com/​blog/​environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho|Rozhovor]]** ​s Kamilem Nešetřilem.+**[[https://​it-novum.com/​blog/​environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho/|Rozhovor]]**
  
  
Řádek 20: Řádek 20:
  ​\\ ​  ​\\ ​
 ---- ----
-===HgIS vznikl v rámci projektů finančně podpořených Technologickou agenturou ČR:=== 
-[[https://​www.tacr.cz|{{ ​ :​logo_tacr_zakl.png?​nolink&​45|Technologická agentura ČR}}]] 
-[[http://​is-mare.tul.cz/​is-mare.html|TA02020177]] Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE) \\  
-[[https://​is-zavod.tul.cz|TA04020207]] Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v\_závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách (ZÁVOD) \\  
-[[https://​is-urban.tul.cz|TD03000037]] Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury (URBAN) 
- 
-//HgIS vznikl jako dílčí výsledek v\_rámci těchto projektů. Je to soubor některých komponent IS MARE, <​nowiki>​IS</​nowiki>​ ZÁVOD a <​nowiki>​IS</​nowiki>​ URBAN rozšířený o\_komponenty vzniklé mimo tyto projekty. HgIS je na rozdíl od nich zaměřen na potřeby hydrogeologů v\_konzultačních firmách. Uvedené informační systémy přináší navíc automatizovaný sběr měření v\_reálném čase, alternativní pokročilé uživatelské rozhraní, analýzy dat, specializované modely, multikriteriální analýzy, funkce expertního systému pro oblast geotechniky,​ geochemie, hydrologie stojatých vod a mnohé další. Ostatní komponenty nevyužívají platformu Pentaho.// 
 <WRAP centeralign>​ <WRAP centeralign>​
 Tyto stránky využívají [[https://​www.dokuwiki.org|{{:​button-dw.png?​nolink|DokuWiki}}]] Tyto stránky využívají [[https://​www.dokuwiki.org|{{:​button-dw.png?​nolink|DokuWiki}}]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
cs/contact.txt · Poslední úprava: 2020-08-11

Nástroje pro stránku