HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:course

Služby

 • provoz a správa HgIS na našich serverech (SaaS)
 • transformace, zpracování, analýza a visualizace dat (= data engineering)
 • matematické modely podzemní vody (proudění, transport, geochemie); výběr nástrojů
 • specializovaná řešení založená na HgIS
 • informační vzdělávání, literární rešerše, poradenství.

Školení

Můžeme pro vás uspořádat školení přizpůsobené konkrétním požadavkům – praktické a přístupné – s volitelnou úrovní pokročilosti (cílová skupina: osobní využití, správce dat v rámci organizace či vývojář).

Správa a analýza dat o životním prostředí

 • GIS
  • geodata, souřadnicové systémy,
  • formáty geodat (SHP, GeoPackage, worldfile, Surfer Grid)
  • mapové služby, interpolace dat,
  • QGIS (desktop + server) vč. oborových pluginů
 • Relační databáze
  • datové typy, klíče, vztahy, indexy, normalizace, SQL,
  • PostgreSQL, PostGIS; správa databáze (DBeaver)
 • Datové modely (HgIS, Midvatten, EarthFX, mezinárodní standardy)
 • Plnění datového skladu, export dat (Pentaho Data Integration)
 • Zobrazování dat (platforma Pentaho, nástroje zvolené uživatelem)
 • (Hydro)geologické visualisační nástroje

Nejedná se o školení uživatelů HgIS, i když bude využit HgIS. Cílem je předat obecné kompentence, které nejsou vázány na konkrétní produkt. Bude využit zdarma dostupný software.

Modelování podzemní vody

 • Obecná témata: klasifikace a hodnocení nejistot, jednoduchost a komplexita;
 • Vývoj modelu (percepční, koncepční a procedurální model; sady modelů); předpoklady a omezení;
 • Proudění, transport, geochemické modelování; software (MODFLOW a navazující, ModelMuse; PHREEQC).

Informační zdroje a metodika vědecké práce

 • Formy a struktura odborného sdělení (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).
 • Vyhledávání v komerčních i volně dostupných elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství, oborové; agregátory, metavyhledávače, citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura). Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie.
 • Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika.
 • Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer (Zotero, Citace.com), online syndikace (RSS, Atom).
 • Duševní vlastnictví, průmyslová práva, autorská práva, licence.
 • Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace, vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací
cs/course.txt · Poslední úprava: 2019-04-27