HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:course

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:course [2019-09-27]
Kamil Nešetřil
cs:course [2020-05-17] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 4: Řádek 4:
   * [[cs:​models|matematické modely podzemní vody]] (proudění,​ transport, geochemie); výběr nástrojů   * [[cs:​models|matematické modely podzemní vody]] (proudění,​ transport, geochemie); výběr nástrojů
   * specializovaná řešení založená na HgIS   * specializovaná řešení založená na HgIS
-  * informační vzdělávání,​ literární rešerše, poradenství.+  * informační vzdělávání,​ literární rešerše, poradenství 
 +  * drobná „udělátka“ (Excel, Surfer, GIS)
  
 ====== Řešení ====== ====== Řešení ======
Řádek 14: Řádek 15:
  
 ===== Správa a analýza dat o životním prostředí ===== ===== Správa a analýza dat o životním prostředí =====
 +  * Základní principy((WILSON,​ Greg, Jennifer BRYAN, Karen CRANSTON, Justin KITZES, Lex NEDERBRAGT a Tracy K. TEAL. **Good enough practices in scientific computing**. //PLOS Computational Biology//. 2017, **13**(6), e1005510. ISSN 1553-7358. Dostupné z:​ [[https://​doi.org/​doi:​10.1371/​journal.pcbi.1005510|doi:​10.1371/​journal.pcbi.1005510]])) ​
   * GIS   * GIS
      * geodata, souřadnicové systémy, ​      * geodata, souřadnicové systémy, ​
Řádek 22: Řádek 24:
      * datové typy, klíče, vztahy, indexy, normalizace,​ SQL,       * datové typy, klíče, vztahy, indexy, normalizace,​ SQL, 
      * PostgreSQL, PostGIS; správa databáze (DBeaver)      * PostgreSQL, PostGIS; správa databáze (DBeaver)
-  * Datové modely (HgIS, [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]],​ [[http://​earthfx.com/​|EarthFX]],​ [[cs:​standards|mezinárodní standardy]])+  * Datové modely (HgIS, [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]],​ [[https://www.earthfx.com/​|EarthFX]],​ [[cs:​standards|mezinárodní standardy]])
   * Plnění datového skladu, export dat ([[cs:​cheatsheet|Pentaho Data Integration]])   * Plnění datového skladu, export dat ([[cs:​cheatsheet|Pentaho Data Integration]])
   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)
   * (Hydro)geologické visualisační nástroje   * (Hydro)geologické visualisační nástroje
 +  * Presentace na webu
 Nejedná se o školení uživatelů HgIS, i když bude využit HgIS. Cílem je předat obecné kompentence,​ které nejsou vázány na konkrétní produkt. Bude využit zdarma dostupný software. Nejedná se o školení uživatelů HgIS, i když bude využit HgIS. Cílem je předat obecné kompentence,​ které nejsou vázány na konkrétní produkt. Bude využit zdarma dostupný software.
  
Řádek 33: Řádek 36:
   * Proudění, transport, geochemické modelování;​ [[cs/​resources#​software_pro_modelovani_podzemni_vody|software]] (MODFLOW a navazující,​ ModelMuse; PHREEQC).   * Proudění, transport, geochemické modelování;​ [[cs/​resources#​software_pro_modelovani_podzemni_vody|software]] (MODFLOW a navazující,​ ModelMuse; PHREEQC).
  
-===== Informační zdroje ​a metodika vědecké práce ​=====+===== Odborné informační zdroje ===== 
 +Vyhledání,​ posouzení, zpracování a využití odborných informačních zdrojů a dat
   * [[cs:​resources#​me_vlastni_materialy|Oborové informační zdroje]]   * [[cs:​resources#​me_vlastni_materialy|Oborové informační zdroje]]
   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).
-  * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory, metavyhledávače, citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura). Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie. +  * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory,​ citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura ​atd.). 
-  * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika.+  * Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie. 
 +  * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika, plagiátorství.
   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).
   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.
   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.
 +  * Práce s daty (Platforma Pentaho, R), [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1_B92eKQ1vazdRTVPmsqVPjHPnflYwzC9mzhwpJwYgBI/​edit#​|aplikační software]].
 +  * Pro „dětskou“ univerzitu: [[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1uAjCe4Pt_mi4EqBr3KzA5uCgkUO0rMFexjU0ovQntXw/​edit?​usp=sharing|1]] [[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​11dyOUd0ffE3gbBOFTr-5ENYHlOndGDPwk9UJ2OlGfNc/​edit?​usp=sharing|2]]
 +
 +===== Tvorba webových stránek =====
 +WordPress, DokuWiki
cs/course.1569586956.txt.gz · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku