HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:course

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:course [2020-03-12]
Kamil Nešetřil [Správa a analýza dat o životním prostředí]
cs:course [2020-05-17] (aktuální)
Řádek 24: Řádek 24:
      * datové typy, klíče, vztahy, indexy, normalizace,​ SQL,       * datové typy, klíče, vztahy, indexy, normalizace,​ SQL, 
      * PostgreSQL, PostGIS; správa databáze (DBeaver)      * PostgreSQL, PostGIS; správa databáze (DBeaver)
-  * Datové modely (HgIS, [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]],​ [[http://​earthfx.com/​|EarthFX]],​ [[cs:​standards|mezinárodní standardy]])+  * Datové modely (HgIS, [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]],​ [[https://www.earthfx.com/​|EarthFX]],​ [[cs:​standards|mezinárodní standardy]])
   * Plnění datového skladu, export dat ([[cs:​cheatsheet|Pentaho Data Integration]])   * Plnění datového skladu, export dat ([[cs:​cheatsheet|Pentaho Data Integration]])
   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)
cs/course.txt · Poslední úprava: 2020-05-17

Nástroje pro stránku