Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

Vývoj

HgIS je vyvíjen na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci se značnou pomocí studentů informatiky a našich subdo­da­vatelů.

Je možno vyvíjet další analytické a simulační nástroje a exporty do speciálních nástrojů pro vyhod­no­co­vání. Mezi takové patří např.:

 • Přehledová zobrazení (dashboard) na serveru Pentaho (PBA) za pomoci Community Tools (CTools)
 • Detekce anomálií v časových řadách 1)
 • Separace základního odtoku
 • Vyhodnocení čerpacích zkoušek
 • Export dat, např. do Geochemist’s Workbench (GSS – Geochemist's spreadsheet) pro vizualizaci a geochemické modelování a do PHREEQC pro geochemické modelování, případně integrace pomocí Reaktoro
 • Výpočet geochemického pozadí 2)

Dále je možno přidávat další funkcionalitu jako např.:

 • Exporty dat pro plnění ohlašovací povinností – např. SEKM, NIKM, ISPOP3) apod.
 • Import dat z dalších zdrojů (dataloggery, čidla, sítě IoT, SEKM, …)
 • Lokalizace4) uživatelského rozhraní, názvů veličin, reportů atd.

Prvním ryze praktickým krokem pro nasazení systému v organizaci je vytvořit transformace dat ze zdrojových formátů (formuláře, laboratoř, existující systémy, dataloggery atd.). Budeme rádi za zaslání takových formátů, abychom mohli implementovat jejich načítání do systému a bezplatně přizpůsobit systém vašim potřebám.

HgIS vznikl částečně v rámci projektů finančně podpořených Technologickou agenturou ČR:

Technologická agentura ČR

 • TA02020177 Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE)
 • TA04020207 Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách (ZÁVOD)
 • TD03000037 Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury (URBAN)

HgIS vznikl jako dílčí výsledek v rámci těchto projektů. Je to soubor některých komponent IS MARE, IS ZÁVOD a IS URBAN rozšířený o komponenty vzniklé mimo tyto projekty. HgIS je na rozdíl od nich zaměřen na potřeby hydro­geologů v konzultačních firmách. Uvedené informační systémy přináší navíc automatizovaný sběr měření v reálném čase, alternativní pokročilé uživatelské rozhraní, analýzy dat, specializované modely, multi­kriteri­ální analýzy, funkce expertního systému pro oblast geotechniky, geochemie, hydrologie stojatých vod a mnohé další. Ostatní komponenty nevyužívají platformu Pentaho.

Preparation of the international Ph.D. study programme “Environmental Engineering”
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660Vzdělávací a obecně informační část tohoto webu vznikla částečně v rámci projektu „Environmental Engineering“.

1)
PETERSON, Tim J., Andrew W. WESTERN a Xiang CHENG, 2018. The good, the bad and the outliers: automated detection of errors and outliers from groundwater hydrographs. Hydrogeology Journal. 26(2), 371–380. ISSN 1431-2174, 1435-0157. 10.1007/s10040-017-1660-7
2)
NAKIĆ, Zoran, Kristijan POSAVEC a Andrea BAČANI, 2007. A Visual Basic spreadsheet macro for geo­chemical background analysis. Ground Water. 45(5), 642–647. 10.1111/j.1745-6584.2007.00325.x
3)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (odběr podzemních a povrchových vod, vypouštění, znečišťování)
4)
překlad do různých jazyků
Poslední úprava: 14.03.2024