HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:development

www.fm.tul.cz

Vývoj

HgIS je vyvíjen na Technické univerzitě v Liberci se značnou pomocí studentů informatiky a našich subdodavatelů. V současnosti jsou vyvíjeny:

Je plánováno vyvíjet další analytické a simulační nástroje a exporty do speciálních nástrojů pro vyhodnocování. Mezi takové patří např.:

  • Detekce anomálií v časových řadách 1)
  • Separace základního odtoku
  • Vyhodnocení čerpacích zkoušek
  • Export dat, např. do Geochemist’s Workbench (GSS – Geochemist's spreadsheet) pro vizualizaci a geochemické modelování a do PHREEQC pro geochemické modelování, případně integrace pomocí Reaktoro
  • Výpočet geochemického pozadí 2)

Dále je možno přidávat další funkcionalitu jako např.:

  • Exporty dat pro plnění ohlašovací povinností – např. SEKM, NIKM, ISPOP3) apod.
  • Import dat z dalších zdrojů (dataloggery, čidla, sítě IoT, SEKM, …)
  • Lokalizace4) uživatelského rozhraní, názvů veličin, reportů atd.
1)
PETERSON, Tim J., Andrew W. WESTERN a Xiang CHENG, 2018. The good, the bad and the outliers: automated detection of errors and outliers from groundwater hydrographs. Hydrogeology Journal. 26(2), 371–380. ISSN 1431-2174, 1435-0157. DOI:10.1007/s10040-017-1660-7
2)
NAKIĆ, Zoran, Kristijan POSAVEC a Andrea BAČANI, 2007. A Visual Basic spreadsheet macro for geochemical background analysis. Ground Water. 45(5), 642–647. DOI:10.1111/j.1745-6584.2007.00325.x
3)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (odběr podzemních a povrchových vod, vypouštění, znečišťování)
4)
překlad do různých jazyků
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací
cs/development.txt · Poslední úprava: 2019-05-09

Nástroje pro stránku