HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:development

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:development [2019-10-09]
Kamil Nešetřil
cs:development [2019-10-09] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 27: Řádek 27:
 //HgIS vznikl jako dílčí výsledek v\_rámci těchto projektů. Je to soubor některých komponent IS MARE, <​nowiki>​IS</​nowiki>​ ZÁVOD a <​nowiki>​IS</​nowiki>​ URBAN rozšířený o\_komponenty vzniklé mimo tyto projekty. HgIS je na rozdíl od nich zaměřen na potřeby hydrogeologů v\_konzultačních firmách. Uvedené informační systémy přináší navíc automatizovaný sběr měření v\_reálném čase, alternativní pokročilé uživatelské rozhraní, analýzy dat, specializované modely, multikriteriální analýzy, funkce expertního systému pro oblast geotechniky,​ geochemie, hydrologie stojatých vod a mnohé další. Ostatní komponenty nevyužívají platformu Pentaho.// //HgIS vznikl jako dílčí výsledek v\_rámci těchto projektů. Je to soubor některých komponent IS MARE, <​nowiki>​IS</​nowiki>​ ZÁVOD a <​nowiki>​IS</​nowiki>​ URBAN rozšířený o\_komponenty vzniklé mimo tyto projekty. HgIS je na rozdíl od nich zaměřen na potřeby hydrogeologů v\_konzultačních firmách. Uvedené informační systémy přináší navíc automatizovaný sběr měření v\_reálném čase, alternativní pokročilé uživatelské rozhraní, analýzy dat, specializované modely, multikriteriální analýzy, funkce expertního systému pro oblast geotechniky,​ geochemie, hydrologie stojatých vod a mnohé další. Ostatní komponenty nevyužívají platformu Pentaho.//
  
-[[https://​www.fm.tul.cz/​veda-a-vyzkum/​projekty-a-granty/​environmental-engineering|{{ ​ :​logolink_op_vvv.jpg?​nolink&​350|Příprava mezinárodního doktorského programu „Environmental Engineering“}}]] +[[https://​www.fm.tul.cz/​veda-a-vyzkum/​projekty-a-granty/​environmental-engineering|{{ ​ :​logolink_op_vvv.jpg?​nolink&​400|Příprava mezinárodního doktorského programu „Environmental Engineering“ ​Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002660}}]] 
-Vzdělávací a obecně informační část vznikla částečně v rámci projektu ​Příprava mezinárodního doktorského programu ​„Environmental Engineering“. ​Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002660 ​+Vzdělávací a obecně informační část ​tohoto webu vznikla částečně v rámci projektu „Environmental Engineering“. ​
  
cs/development.txt · Poslední úprava: 2019-10-09

Nástroje pro stránku