HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:documentation

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:documentation [2019-07-02]
Kamil Nešetřil
cs:documentation [2019-09-27] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 3: Řádek 3:
 |Neuvádíme zde podrobnou uživatelskou dokumentaci,​ protože HgIS může být pro různé účely a organizace nasazen v různé formě. Podrobná technická dokumentace je dostupná [[cs:​customers|jen zákazníkům]]. | |Neuvádíme zde podrobnou uživatelskou dokumentaci,​ protože HgIS může být pro různé účely a organizace nasazen v různé formě. Podrobná technická dokumentace je dostupná [[cs:​customers|jen zákazníkům]]. |
  
-Data jsou načítána pomocí nástroje Pentaho Data Integration (PDI – tzv. Kettle, http://​community.pentaho.com). ​ Jeho velkou výhodou je, že pro načítání nového formátu do databáze není třeba psát programový kód, ale je možno si celý algoritmus „naklikat“ v\_grafickém vývojovém prostředí {{ :​pdi.png?​linkonly |Spoon}}. Podobným způsobem je možno vytvořit export dat do libovolného programu pro další zpracování. Data se načítají do serverové databáze [[cs:​tools#​PostgreSQL / PostGIS|PostgreSQL]] (možno načítat i do jiné databáze). Vyvinuli jsme datový model (schéma či strukturu databáze), který umožňuje uložit veškerá data o\_vrtech (mj. geologický popis, hydrostratigrafie,​ technické provedení) i pozorováních (libovolné veličiny vč. karotáže). Data v\_databázi je možno prohlížet pomocí jednoduché {{ :​mapap1.png?​linkonly |webové aplikace}}. Pokročilou vizualizaci (profily vrtu, geologické řezy, 3D modely; kombinace map, tabulek a grafů) provádíme v cenově dostupném programu [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|EnviroInsite]],​ do kterého je možno data ze systému exportovat. Reporty (tiskové sestavy), ve kterých jsou prezentována data a analýzy a modely z\_nich vycházející,​ jsou vytvářeny v\_uživatelsky přívětivém prostředí Pentaho Report Designer a spouštět na webu (Pentaho ​Business Analytics). Reporty je možno zobrazovat online a ukládat v\_různých formátech (pdf, Excel, Word atd.).+Data jsou načítána pomocí nástroje Pentaho Data Integration (PDI – tzv. Kettle, http://​community.pentaho.com). ​ Jeho velkou výhodou je, že pro načítání nového formátu do databáze není třeba psát programový kód, ale je možno si celý algoritmus „naklikat“ v\_grafickém vývojovém prostředí {{ :​pdi.png?​linkonly |Spoon}}. Podobným způsobem je možno vytvořit export dat do libovolného programu pro další zpracování. Data se načítají do serverové databáze [[cs:​tools#​PostgreSQL / PostGIS|PostgreSQL]] (možno načítat i do jiné databáze). Vyvinuli jsme datový model (schéma či strukturu databáze), který umožňuje uložit veškerá data o\_vrtech (mj. geologický popis, hydrostratigrafie,​ technické provedení) i pozorováních (libovolné veličiny vč. karotáže). Data v\_databázi je možno prohlížet pomocí jednoduché {{ :​mapap1.png?​linkonly |webové aplikace}}. Pokročilou vizualizaci (profily vrtu, geologické řezy, 3D modely; kombinace map, tabulek a grafů) provádíme v cenově dostupném programu [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|EnviroInsite]],​ do kterého je možno data ze systému exportovat. Reporty (tiskové sestavy), ve kterých jsou prezentována data a analýzy a modely z\_nich vycházející,​ jsou vytvářeny v\_uživatelsky přívětivém prostředí Pentaho Report Designer a spouštět na webu (Pentaho ​Server – PBA). Reporty je možno zobrazovat online a ukládat v\_různých formátech (pdf, Excel, Word atd.).
  
 ==== Zdrojová data ==== ==== Zdrojová data ====
Řádek 36: Řádek 36:
 Názvy některých tabulek a sloupců jsou anglicky z\_důvodu konzistence s datovým modelem EnviroInsite a na něm založeným výměnným formátem. Názvy týkající se hydrogeologie apod. jsou v češtině z\_důvodu jednoznačnosti popisu. V\_dokumentaci jsou uvedeny alternativní anglické názvy a terminologie využívaná mezinárodními standardy. Datový model byl vytvořen tak, aby maximálně využíval přístupy, pojmy atd. existujících standardů, EDMS a výměnných formátů a umožňoval uložení všech relevantních dat.)) Názvy některých tabulek a sloupců jsou anglicky z\_důvodu konzistence s datovým modelem EnviroInsite a na něm založeným výměnným formátem. Názvy týkající se hydrogeologie apod. jsou v češtině z\_důvodu jednoznačnosti popisu. V\_dokumentaci jsou uvedeny alternativní anglické názvy a terminologie využívaná mezinárodními standardy. Datový model byl vytvořen tak, aby maximálně využíval přístupy, pojmy atd. existujících standardů, EDMS a výměnných formátů a umožňoval uložení všech relevantních dat.))
  
-Tabulka: Popis tabulek původního datového modelu EnviroInsite+//Tabulka: Popis tabulek původního datového modelu EnviroInsite//
 ^ Tabulka ​                ^ Popis                                                                                                              ^ ^ Tabulka ​                ^ Popis                                                                                                              ^
 | //​Wells// ​              | Identifikace objektů (zejm. vrtů, studní) – jejich souřadnice a další údaje ​                                       | | //​Wells// ​              | Identifikace objektů (zejm. vrtů, studní) – jejich souřadnice a další údaje ​                                       |
Řádek 49: Řádek 49:
  
  
-Tabulka: Popis důležitých tabulek databáze HgIS (datový sklad), jež nejsou v datovém modelu EnviroInsite+//Tabulka: Popis důležitých tabulek databáze HgIS (datový sklad), jež nejsou v datovém modelu EnviroInsite//
 ^Tabulka ^ Popis ^ ^Tabulka ^ Popis ^
 | ''​standards''​ | Hodnoty pro srovnání (sanační limit, limit pro pitnou vodu atd.)| | ''​standards''​ | Hodnoty pro srovnání (sanační limit, limit pro pitnou vodu atd.)|
Řádek 69: Řádek 69:
 Byly vytvořeny následující analýzy a reporty((pomocí Pentaho Report Designer a Pentaho Data Integration)):​ Byly vytvořeny následující analýzy a reporty((pomocí Pentaho Report Designer a Pentaho Data Integration)):​
   * Graf a tabulka časového průběhu libovolných veličin v libovolných objektech a základní popisná statistika ({{ :​prubeh_server.png?​linkonly |snímek obrazovky}})   * Graf a tabulka časového průběhu libovolných veličin v libovolných objektech a základní popisná statistika ({{ :​prubeh_server.png?​linkonly |snímek obrazovky}})
-  * Identifikace redukčně-oxidačních podmínek a převažujících procesů ve vodách z\_chemického složení((CHAPELLE,​ Francis H., Paul M. BRADLEY, Mary Ann THOMAS a Peter B. MCMAHON, 2009. Distinguishing iron-reducing from sulfate-reducing conditions. //Ground Water//. **47**(2), 300–305. ISSN\_1745-6584. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2008.00536.x|10.1111/​j.1745-6584.2008.00536.x]])) ((JURGENS, Bryant C., Peter B. MCMAHON, Francis H. CHAPELLE a Sandra M. EBERTS, 2009. U.S.\_Geological Survey Open-File Report: An Excel® workbook for identifying redox processes in ground water. 2009-1004. Dostupné ​z: https://​pubs.usgs.gov/​of/​2009/​1004/​)) ({{ :​redoxpba.png?​linkonly |snímek obrazovky}})+  * Identifikace redukčně-oxidačních podmínek a převažujících procesů ve vodách z\_chemického složení((CHAPELLE,​ Francis H., Paul M. BRADLEY, Mary Ann THOMAS a Peter B. MCMAHON, 2009. Distinguishing iron-reducing from sulfate-reducing conditions. //Ground Water//. **47**(2), 300–305. ISSN\_1745-6584. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2008.00536.x|10.1111/​j.1745-6584.2008.00536.x]])) ((JURGENS, Bryant C., Peter B. MCMAHON, Francis H. CHAPELLE a Sandra M. EBERTS, 2009. U.S.\_Geological Survey Open-File Report: An Excel® workbook for identifying redox processes in ground water. 2009-1004. Dostupné\_z: https://​pubs.usgs.gov/​of/​2009/​1004/​)) ({{ :​redoxpba.png?​linkonly |snímek obrazovky}})
   * Multikriteriální analýza hodnotící trend vývoje kvality vody jezer. Při překročení neznámé meze celkového skóre by se projevily důsledky eutrofizace (vodní květ). ({{ :​mkaaq_pba.png?​linkonly |snímek obrazovky}})   * Multikriteriální analýza hodnotící trend vývoje kvality vody jezer. Při překročení neznámé meze celkového skóre by se projevily důsledky eutrofizace (vodní květ). ({{ :​mkaaq_pba.png?​linkonly |snímek obrazovky}})
   * Profil vrtu – report profilu geologicky dokumentovaných objektů. ({{ :​profil_prd.png?​linkonly |snímek obrazovky }})   * Profil vrtu – report profilu geologicky dokumentovaných objektů. ({{ :​profil_prd.png?​linkonly |snímek obrazovky }})
-==== Pentaho ​Business Analytics ​==== +==== Pentaho ​Server ​==== 
-Pentaho ​Business Analytics ​(PBA) je server ​mj. pro zobrazování tiskových sestav (reportů). Reporty je možno spouštět online na základě uživatelských voleb (výběr objektu, veličiny atd.). Po přihlášení do prostředí PBA pokračujte tlačítkem ''​Browse files'',​ kde jsou ve složkách umístěny jednotlivé tiskové sestavy (reporty).+Pentaho ​Server ​(PBA) je komponenta ​mj. pro zobrazování tiskových sestav (reportů). Reporty je možno spouštět online na základě uživatelských voleb (výběr objektu, veličiny atd.). Po přihlášení do prostředí PBA pokračujte tlačítkem ''​Browse files'',​ kde jsou ve složkách umístěny jednotlivé tiskové sestavy (reporty).
  
 ==== Mapová online aplikace ==== ==== Mapová online aplikace ====
Řádek 82: Řádek 82:
 Další směr vývoje HgIS směřuje k vývoji analýz a integraci modelů. Vítáme návrhy :-) Další směr vývoje HgIS směřuje k vývoji analýz a integraci modelů. Vítáme návrhy :-)
 {{:​gradient.png?​direct|Průměrný hydraulický gradient z\_hladin vybraných vrtů}} {{:​gradient.png?​direct|Průměrný hydraulický gradient z\_hladin vybraných vrtů}}
-Obrázek: Průměrný hydraulický gradient z\_hladin vybraných vrtů a z\_toho odhad rychlosti proudění a doby zdržení (doběhu) – export do sešitu MS Excel((DEVLIN,​ J.F., 2003. A spreadsheet method of estimating best-fit hydraulic gradients using head data from multiple wells. //Ground Water//. **41**(3) 316–320. ISSN\_1745-6584. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2003.tb02600.x|10.1111/​j.1745-6584.2003.tb02600.x]])),​ kde je výpočet prováděn maticovými vzorci.+//Obrázek: Průměrný hydraulický gradient z\_hladin vybraných vrtů a z\_toho odhad rychlosti proudění a doby zdržení (doběhu) – export do sešitu MS Excel//((DEVLIN, J.F., 2003. A spreadsheet method of estimating best-fit hydraulic gradients using head data from multiple wells. //Ground Water//. **41**(3) 316–320. ISSN\_1745-6584. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2003.tb02600.x|10.1111/​j.1745-6584.2003.tb02600.x]])),​ kde je výpočet prováděn maticovými vzorci.
  
-Jednoduché modely je možné spouštět v PBA, pro náročnější simulace je možno data snadno exportovat pomocí PDI do formátu pro načtení do specifického simulačního software. Výpočty je možno provádět v PDI například za pomoci kroků ''​Formula'',​ ''​Analytic query''​ či ''​Calculator''​. V reportech je možno používat vzorce, jejichž syntaxe (LibFormula) je založena na standardu OpenFormula((OASIS,​ 2011. Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.2 Part 2: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. OASIS Standard. Dostupné ​z: http://​docs.oasis-open.org/​office/​v1.2/​os/​OpenDocument-v1.2-os-part2.html)),​ který využívá například LibreOffice/​OpenOffice. Agregace dat je možno provádět například v PDI pomocí kroku ''​Group By''​. HgIS je navržen tak, aby umožňoval vytvářet dílčí (geo)prostorové analýzy v PDI či nad databází např. pomocí prostorového rozšíření jazyka SQL.+Jednoduché modely je možné spouštět v PBA, pro náročnější simulace je možno data snadno exportovat pomocí PDI do formátu pro načtení do specifického simulačního software. Výpočty je možno provádět v PDI například za pomoci kroků ''​Formula'',​ ''​Analytic query''​ či ''​Calculator''​. V reportech je možno používat vzorce, jejichž syntaxe (LibFormula) je založena na standardu OpenFormula((OASIS,​ 2011. Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.2 Part 2: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. OASIS Standard. Dostupné\_z: http://​docs.oasis-open.org/​office/​v1.2/​os/​OpenDocument-v1.2-os-part2.html)),​ který využívá například LibreOffice/​OpenOffice. Agregace dat je možno provádět například v PDI pomocí kroku ''​Group By''​. HgIS je navržen tak, aby umožňoval vytvářet dílčí (geo)prostorové analýzy v PDI či nad databází např. pomocí prostorového rozšíření jazyka SQL.
 === Rozesílání zpráv na základě událostí === === Rozesílání zpráv na základě událostí ===
-Pentaho ​Business Analytics ​umožňuje automatizaci procesů např. pro informování uživatele, že daná veličina překročila stanovenou hodnotu (e-mail např. s\_tabulkou a grafem v\_příloze). E-maily s reporty (Word, Excel, pdf) v příloze mohou být rozeslány v případně události či v\_pravidelných intervalech.+Pentaho ​Server (PBA) umožňuje automatizaci procesů např. pro informování uživatele, že daná veličina překročila stanovenou hodnotu (e-mail např. s\_tabulkou a grafem v\_příloze). E-maily s reporty (Word, Excel, pdf) v příloze mohou být rozeslány v případně události či v\_pravidelných intervalech.
  
 ==== Externí nástroje ====== ==== Externí nástroje ======
cs/documentation.txt · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku