HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:documentation

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:documentation [2019-09-27]
Kamil Nešetřil
cs:documentation [2020-05-12] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
   * {{:​access.png?​nolink&​18|}} gdBase – načítání některých polí.   * {{:​access.png?​nolink&​18|}} gdBase – načítání některých polí.
   * {{:​access.png?​nolink&​18|}} [[https://​www.rockware.com/​product/​overview.php?​id=165|{{:​rockworks_logo.jpg?​nolink&​18|}}]] RockWorks   * {{:​access.png?​nolink&​18|}} [[https://​www.rockware.com/​product/​overview.php?​id=165|{{:​rockworks_logo.jpg?​nolink&​18|}}]] RockWorks
-  * {{:​excel.png?​nolink&​18|}} ČHMÚ: [[http://​portal.chmi.cz/​historicka-data/​pocasi/​denni-data|Historická data – meteorologie a klimatologie]]+  * {{:​excel.png?​nolink&​18|}} ČHMÚ: [[http://​portal.chmi.cz/​historicka-data/​pocasi/​denni-data/​data-ze-stanic-site-RBCN|Historická data – meteorologie a klimatologie]]
   * {{:​text.png?​nolink&​18|}} Stanice FIEDLER   * {{:​text.png?​nolink&​18|}} Stanice FIEDLER
   * {{:​text.png?​nolink&​18|}} Srážky a teploty ve formě textového souboru na FTP serveru Povodí Ohře s. p.   * {{:​text.png?​nolink&​18|}} Srážky a teploty ve formě textového souboru na FTP serveru Povodí Ohře s. p.
cs/documentation.txt · Poslední úprava: 2020-05-12

Nástroje pro stránku