Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Lepší vizualizace

Jednodušší je prostě lepší

Graf

Postupné znednodušování grafu Zdroj: darkhorseanalytics.com


Teplota a srážky
Pro spojitou veličinu (např. čas) je vhodný čárový graf, pro kategorickou veličinu (např. kraje) je vhodný sloupcový graf.
Čeho se vyvarovat při tvorbě grafů: Caveats: A collection of dataviz caveats by data-to-viz.com

Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications
Tabulka

MapaKurz je financován v rámci projektu
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 (ROLIZ 4.0), reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329. Licence Creative Commons: Uveďte původ – Zachovejte licenci

Poslední úprava: 02.06.2024