HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:faq

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:faq [2019-09-19]
Kamil Nešetřil [Jak se čte HgIS?]
cs:faq [2019-09-19] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Potřeboval bych něco jiného, co se týká informatiky životního prostředí a nejlépe zadarmo.]
Řádek 26: Řádek 26:
 HgIS je založen na obecných konceptech, technologiích ([[wpcs>​Datový_sklad|datové sklady]], [[wpcs>​Online Analytical Processing|OLAP]]) a nástrojích,​ které jsou určeny pro jakákoliv data. Datový sklad z definice obsahuje rozmanitá data z různých zdrojů, které byly získány za různým účelem. HgIS proto může využít např. data o spotřebě elektrického proudu čerpadel pro indikaci kolmatace vrtů. HgIS je založen na obecných konceptech, technologiích ([[wpcs>​Datový_sklad|datové sklady]], [[wpcs>​Online Analytical Processing|OLAP]]) a nástrojích,​ které jsou určeny pro jakákoliv data. Datový sklad z definice obsahuje rozmanitá data z různých zdrojů, které byly získány za různým účelem. HgIS proto může využít např. data o spotřebě elektrického proudu čerpadel pro indikaci kolmatace vrtů.
 ==== Potřeboval bych něco jiného, co se týká informatiky životního prostředí a nejlépe zadarmo. ==== ==== Potřeboval bych něco jiného, co se týká informatiky životního prostředí a nejlépe zadarmo. ====
-Podobně se na nás obrátila německá firma řešící [[wp>​material flow analysis|analýzu materiálových toků]] a [[wpcs>​Posuzování_životního_cyklu|hodnocení životního cyklu]]. ​Vyvíjíme ​pro ni online aplikaci pro hodnocení ekologických dopadů podnikové činnosti na regionální ekosystémy. Obraťte se na nás a uvidíme %%:-)%%+Podobně se na nás obrátila německá firma řešící [[wp>​material flow analysis|analýzu materiálových toků]] a [[wpcs>​Posuzování_životního_cyklu|hodnocení životního cyklu]]. ​Vyvinuli jsme pro ni online aplikaci pro hodnocení ekologických dopadů podnikové činnosti na regionální ekosystémy. Obraťte se na nás a uvidíme %%:-)%%
 ==== Nenašel jsem tu formáty vstupních dat, které používáme,​ ani tabulky ve formě, kterou potřebuji vložit do svých zpráv. ==== ==== Nenašel jsem tu formáty vstupních dat, které používáme,​ ani tabulky ve formě, kterou potřebuji vložit do svých zpráv. ====
 To snadno vyřešíme. HgIS využívá komponenty, které umožňují velmi snadno nastavit načítání jakýchkoliv dat a výstup v\_libovolném formátu (graficky i technicky). To snadno vyřešíme. HgIS využívá komponenty, které umožňují velmi snadno nastavit načítání jakýchkoliv dat a výstup v\_libovolném formátu (graficky i technicky).
cs/faq.txt · Poslední úprava: 2019-09-19

Nástroje pro stránku