HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:faq

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:faq [2019-11-02]
Kamil Nešetřil
cs:faq [2020-06-13] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 21: Řádek 21:
  
 ==== Potřebuji systém pro podporu těžby nerostných surovin ==== ==== Potřebuji systém pro podporu těžby nerostných surovin ====
-Pokud využijete chemické loužení v\_ne příliš komplikovaných sedimentárních formacích, tak vám HgIS bude stačit. Výpočet zásob bude možno provádět s\_podporou komponent GIS, které HgIS využívá. Ostatní technologie těžby může HgIS podporovat jako platforma pro správu pozorování a měření. HgIS momentálně podporuje pouze přímé vrty (svislé, ukloněné, dovrchní), ale může být snadno rozšířen. EnviroInsite,​ který HgIS standardně využívá, není nástroj pro geologické modelování v\_pravém slova smyslu, protože jen interpoluje vrstevní plochy ve 2D i když umožňuje modelovat např. [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0F6N0z7ix2k|objemy a výkopy]]. Pro modelování složitých geologických struktur (překocené vrásy, strmě uložené žilníky atd.) by bylo třeba využít nástroj pro skutečné geologické modelování jako například [[http://​www.leapfrog3d.com|Leapfrog]] nebo aspoň [[https://​www.rockware.com/​product/​rockworks/​|RockWorks]].+Pokud využijete chemické loužení v\_ne příliš komplikovaných sedimentárních formacích, tak vám HgIS bude stačit. Výpočet zásob bude možno provádět s\_podporou komponent GIS, které HgIS využívá. Ostatní technologie těžby může HgIS podporovat jako platforma pro správu pozorování a měření. HgIS momentálně podporuje pouze přímé vrty (svislé, ukloněné, dovrchní), ale může být snadno rozšířen. EnviroInsite,​ který HgIS standardně využívá, není nástroj pro geologické modelování v\_pravém slova smyslu, protože jen interpoluje vrstevní plochy ve 2D i když umožňuje modelovat např. [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0F6N0z7ix2k|objemy a výkopy]]. Pro modelování složitých geologických struktur (překocené vrásy, strmě uložené žilníky atd.) by bylo třeba využít nástroj pro skutečné geologické modelování jako například [[https://​www.leapfrog3d.com|Leapfrog]] nebo aspoň [[https://​www.rockware.com/​product/​rockworks/​|RockWorks]].
  
 ==== Mám data, která se netýkají životního prostředí. Může je HgIS využít? ==== ==== Mám data, která se netýkají životního prostředí. Může je HgIS využít? ====
Řádek 57: Řádek 57:
 Není tomu tak. Spolu se spolupříjemci dotace jsme vložili do vývoje vlastní prostředky. Máme tedy zájem na návratnosti našich investic. Navíc jsme slíbili udržitelnost a daří se nám to. //Navíc HgIS vychází z\_mé potřeby, kdy jsem pracoval ve firmě jako hydrogeolog. Vytvářel jsem modely podzemní vody a při tom se nejvíce trápil se zpracováním dat a tvorbou koncepčních modelů. HgIS sám potřebuji ke své práci, takže jej jen tak neopustím %%:-)%% HgIS je součástí mé disertační práce – akademický rozměr však neomezuje jeho využitelnost pro praxi.// Není tomu tak. Spolu se spolupříjemci dotace jsme vložili do vývoje vlastní prostředky. Máme tedy zájem na návratnosti našich investic. Navíc jsme slíbili udržitelnost a daří se nám to. //Navíc HgIS vychází z\_mé potřeby, kdy jsem pracoval ve firmě jako hydrogeolog. Vytvářel jsem modely podzemní vody a při tom se nejvíce trápil se zpracováním dat a tvorbou koncepčních modelů. HgIS sám potřebuji ke své práci, takže jej jen tak neopustím %%:-)%% HgIS je součástí mé disertační práce – akademický rozměr však neomezuje jeho využitelnost pro praxi.//
 ==== Pentaho je přece komerční produkt! ==== ==== Pentaho je přece komerční produkt! ====
-Pentaho má komerční verzi (EE – //​Enterprise Edition// [[http://​www.pentaho.com|pentaho.com]]) a open source verzi (CE – [[http://​community.pentaho.com|community.pentaho.com]])((Tento obchodní model se nazývá [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Multi-licensing#​Single-Vendor_Commercial_Open_Source_Business_Model|Single-vendor commercial open source business model]])). Zdarma dostupná verze (CE) je plnohodnotná,​ využitelná komerčně a není nutné tedy nakupovat EE. EE má navíc například:​ verzi pro mobilní telefony, některé nadstandardní kroky (steps) v PDI, grafické uživatelské rozhraní pro některá nastavení PBA a PDI, nástroje pro migraci atd. [[https://partners.pentaho.com/wp-content/uploads/Pentaho-CE-vs-EE-Comparison.pdf|Srovnání verzí]].<wrap hide>​https://​support.pentaho.com/​hc/​en-us/​article_attachments/​203957106/​Pentaho_CE_vs_EE_-_6.1_Feature_comparision_chart.pdf</​wrap>​+Pentaho má komerční verzi (EE – //​Enterprise Edition// [[http://​www.pentaho.com|pentaho.com]]) a open source verzi (CE – [[http://​community.pentaho.com|community.pentaho.com]])((Tento obchodní model se nazývá [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Multi-licensing#​Single-Vendor_Commercial_Open_Source_Business_Model|Single-vendor commercial open source business model]])). Zdarma dostupná verze (CE) je plnohodnotná,​ využitelná komerčně a není nutné tedy nakupovat EE. EE má navíc například:​ verzi pro mobilní telefony, některé nadstandardní kroky (steps) v PDI, grafické uživatelské rozhraní pro některá nastavení PBA a PDI, nástroje pro migraci atd. [[https://www.hitachivantara.com/en-us/video/pentaho-community-edition-vs-enterprise-edition.html|Srovnání verzí]].
 ====Asi bychom něco takového potřebovali. Jak to ale udělat, abychom platili co nejméně?​==== ====Asi bychom něco takového potřebovali. Jak to ale udělat, abychom platili co nejméně?​====
 Začněte ještě dnes. Zanalyzujeme situaci, navrhneme postup a budeme ​ p o m a l u  pokračovat. Pokud je dost času, můžeme vývoj dodatečných komponent potřebných pro vaši organizaci zadat studentům (např. rok než si téma někdo vybere, rok než jej splní). Mohli bychom pilotní nasazení provést v\_rámci nějakého vašeho, našeho či společného výzkumného projektu. To může velmi výrazně snížit finanční nároky na nasazení HgIS. Začněte ještě dnes. Zanalyzujeme situaci, navrhneme postup a budeme ​ p o m a l u  pokračovat. Pokud je dost času, můžeme vývoj dodatečných komponent potřebných pro vaši organizaci zadat studentům (např. rok než si téma někdo vybere, rok než jej splní). Mohli bychom pilotní nasazení provést v\_rámci nějakého vašeho, našeho či společného výzkumného projektu. To může velmi výrazně snížit finanční nároky na nasazení HgIS.
Řádek 72: Řádek 72:
 Udělejme první krok. Vyzkoušíme,​ co by zvýšilo efektivitu vaší práce. Když uvidíte výsledky, tak získáte důvěru. Vždyť od roku 2014 jsme udělali veliký pokrok. Udělejme první krok. Vyzkoušíme,​ co by zvýšilo efektivitu vaší práce. Když uvidíte výsledky, tak získáte důvěru. Vždyť od roku 2014 jsme udělali veliký pokrok.
 ====Tak vy jste spravoval ten příšerný konferenční systém Hydrogeologického kongresu 2014?==== ====Tak vy jste spravoval ten příšerný konferenční systém Hydrogeologického kongresu 2014?====
-Ano. Stydím se. Je to selhání, ze kterého jsem se poučil. Pro kongresy jsem nasadil konferenční systém [[https://​pkp.sfu.ca/​ocs/​|Open Conference Systems]], aby usnadňoval recenzní řízení, zveřejnění příspěvků a další agendy. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a užitečného,​ abych prošlapal cestičku pro efektivní organizování dalších konferencí. Ajťák mě k\_tomu povzbuzoval a spoluorganizátoři mě neodrazovali – a to mě zmátlo. Autoři podávající abstrakt byli nuceni si vytvářet účet, který později nevyužili. Spoluorganizátoři kongresů ani recenzenti se systémem moc nepracovali – ono to také nebylo úplně jednoduché.((S konferenčními systémy mají trable i jiní. Byl jsem na mezinárodní konferenci, kde recenzentka nahrála posudek do systému, ale nemohla nastavit, abych jej viděl. Tak mi jej poslala e-mailem. Posudek na druhý příspěvek jsem vůbec nedostal.)) Nakonec jsem přešel na obecnější nástroje od Google (Formuláře,​ Tabulky, doplněk pro automatizované rozesílání e-mailů na základě dat v\_tabulce). Tam byly také problémy, ale daly se rychle vyřešit. Kdybych měl znovu dělat IT podporu nějaké konferenci, využil bych standardní redakční systém (CMS) či nástroje od Google + automatizace (např. ​IFTTT či Zapier). Obojí úspěšně používám pro přihlašování účastníků na akce atd. Lze tedy říci, že jsem se svou „technologickou nenasytností“ nechal odvést od nastoupené cesty, kterou jsem už tehdy uplatňoval v\_HgIS – totiž využívat obecnější odladěné nástroje (kde je možné nastavit konkrétní procesy a postupy) a nikoliv hotová řešení, které člověk nemá pořádně pod kontrolou a je obtížné je upravit pro konkrétní účel. HgIS využívá obecnější prověřené prostředky a to zejména platformu Pentaho, která sice není určená pro životní prostředí,​ ale je možné ji pro tento účel snadno využít.+Ano. Stydím se. Je to selhání, ze kterého jsem se poučil. Pro kongresy jsem nasadil konferenční systém [[https://​pkp.sfu.ca/​ocs/​|Open Conference Systems]], aby usnadňoval recenzní řízení, zveřejnění příspěvků a další agendy. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a užitečného,​ abych prošlapal cestičku pro efektivní organizování dalších konferencí. Ajťák mě k\_tomu povzbuzoval a spoluorganizátoři mě neodrazovali – a to mě zmátlo. Autoři podávající abstrakt byli nuceni si vytvářet účet, který později nevyužili. Spoluorganizátoři kongresů ani recenzenti se systémem moc nepracovali – ono to také nebylo úplně jednoduché.((S konferenčními systémy mají trable i jiní. Byl jsem na mezinárodní konferenci, kde recenzentka nahrála posudek do systému, ale nemohla nastavit, abych jej viděl. Tak mi jej poslala e-mailem. Posudek na druhý příspěvek jsem vůbec nedostal.)) Nakonec jsem přešel na obecnější nástroje od Google (Formuláře,​ Tabulky, doplněk pro automatizované rozesílání e-mailů na základě dat v\_tabulce). Tam byly také problémy, ale daly se rychle vyřešit. Kdybych měl znovu dělat IT podporu nějaké konferenci, využil bych standardní redakční systém (CMS) či nástroje od Google + automatizace (např. ​zzBots). Obojí úspěšně používám pro přihlašování účastníků na akce atd. Lze tedy říci, že jsem se svou „technologickou nenasytností“ nechal odvést od nastoupené cesty, kterou jsem už tehdy uplatňoval v\_HgIS – totiž využívat obecnější odladěné nástroje (kde je možné nastavit konkrétní procesy a postupy) a nikoliv hotová řešení, které člověk nemá pořádně pod kontrolou a je obtížné je upravit pro konkrétní účel. HgIS využívá obecnější prověřené prostředky a to zejména platformu Pentaho, která sice není určená pro životní prostředí,​ ale je možné ji pro tento účel snadno využít.
 ====Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?​==== ====Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?​====
 Ano, to jsem já. Nahrávka bude snad brzo. Zde jsou zatím text a akordy: Ano, to jsem já. Nahrávka bude snad brzo. Zde jsou zatím text a akordy:
Řádek 90: Řádek 90:
 Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\  Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\ 
  
-Do té doby nabízím tematickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[http://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.+Do té doby nabízím tematickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[https://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.
  
-Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=l-3FmAU2VTE|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). ​+Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0g-nBZV8Hwk|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). ​
  
 **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]** **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]**
cs/faq.1572725762.txt.gz · Poslední úprava: 2019-11-02

Nástroje pro stránku