HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:faq

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:faq [2020-01-03]
Kamil Nešetřil [Tak vy jste spravoval ten příšerný konferenční systém Hydrogeologického kongresu 2014?]
cs:faq [2020-02-21] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 21: Řádek 21:
  
 ==== Potřebuji systém pro podporu těžby nerostných surovin ==== ==== Potřebuji systém pro podporu těžby nerostných surovin ====
-Pokud využijete chemické loužení v\_ne příliš komplikovaných sedimentárních formacích, tak vám HgIS bude stačit. Výpočet zásob bude možno provádět s\_podporou komponent GIS, které HgIS využívá. Ostatní technologie těžby může HgIS podporovat jako platforma pro správu pozorování a měření. HgIS momentálně podporuje pouze přímé vrty (svislé, ukloněné, dovrchní), ale může být snadno rozšířen. EnviroInsite,​ který HgIS standardně využívá, není nástroj pro geologické modelování v\_pravém slova smyslu, protože jen interpoluje vrstevní plochy ve 2D i když umožňuje modelovat např. [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0F6N0z7ix2k|objemy a výkopy]]. Pro modelování složitých geologických struktur (překocené vrásy, strmě uložené žilníky atd.) by bylo třeba využít nástroj pro skutečné geologické modelování jako například [[http://​www.leapfrog3d.com|Leapfrog]] nebo aspoň [[https://​www.rockware.com/​product/​rockworks/​|RockWorks]].+Pokud využijete chemické loužení v\_ne příliš komplikovaných sedimentárních formacích, tak vám HgIS bude stačit. Výpočet zásob bude možno provádět s\_podporou komponent GIS, které HgIS využívá. Ostatní technologie těžby může HgIS podporovat jako platforma pro správu pozorování a měření. HgIS momentálně podporuje pouze přímé vrty (svislé, ukloněné, dovrchní), ale může být snadno rozšířen. EnviroInsite,​ který HgIS standardně využívá, není nástroj pro geologické modelování v\_pravém slova smyslu, protože jen interpoluje vrstevní plochy ve 2D i když umožňuje modelovat např. [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0F6N0z7ix2k|objemy a výkopy]]. Pro modelování složitých geologických struktur (překocené vrásy, strmě uložené žilníky atd.) by bylo třeba využít nástroj pro skutečné geologické modelování jako například [[https://​www.leapfrog3d.com|Leapfrog]] nebo aspoň [[https://​www.rockware.com/​product/​rockworks/​|RockWorks]].
  
 ==== Mám data, která se netýkají životního prostředí. Může je HgIS využít? ==== ==== Mám data, která se netýkají životního prostředí. Může je HgIS využít? ====
Řádek 57: Řádek 57:
 Není tomu tak. Spolu se spolupříjemci dotace jsme vložili do vývoje vlastní prostředky. Máme tedy zájem na návratnosti našich investic. Navíc jsme slíbili udržitelnost a daří se nám to. //Navíc HgIS vychází z\_mé potřeby, kdy jsem pracoval ve firmě jako hydrogeolog. Vytvářel jsem modely podzemní vody a při tom se nejvíce trápil se zpracováním dat a tvorbou koncepčních modelů. HgIS sám potřebuji ke své práci, takže jej jen tak neopustím %%:-)%% HgIS je součástí mé disertační práce – akademický rozměr však neomezuje jeho využitelnost pro praxi.// Není tomu tak. Spolu se spolupříjemci dotace jsme vložili do vývoje vlastní prostředky. Máme tedy zájem na návratnosti našich investic. Navíc jsme slíbili udržitelnost a daří se nám to. //Navíc HgIS vychází z\_mé potřeby, kdy jsem pracoval ve firmě jako hydrogeolog. Vytvářel jsem modely podzemní vody a při tom se nejvíce trápil se zpracováním dat a tvorbou koncepčních modelů. HgIS sám potřebuji ke své práci, takže jej jen tak neopustím %%:-)%% HgIS je součástí mé disertační práce – akademický rozměr však neomezuje jeho využitelnost pro praxi.//
 ==== Pentaho je přece komerční produkt! ==== ==== Pentaho je přece komerční produkt! ====
-Pentaho má komerční verzi (EE – //​Enterprise Edition// [[http://​www.pentaho.com|pentaho.com]]) a open source verzi (CE – [[http://​community.pentaho.com|community.pentaho.com]])((Tento obchodní model se nazývá [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Multi-licensing#​Single-Vendor_Commercial_Open_Source_Business_Model|Single-vendor commercial open source business model]])). Zdarma dostupná verze (CE) je plnohodnotná,​ využitelná komerčně a není nutné tedy nakupovat EE. EE má navíc například:​ verzi pro mobilní telefony, některé nadstandardní kroky (steps) v PDI, grafické uživatelské rozhraní pro některá nastavení PBA a PDI, nástroje pro migraci atd. [[https://partners.pentaho.com/wp-content/uploads/Pentaho-CE-vs-EE-Comparison.pdf|Srovnání verzí]].<​wrap hide>​https://​support.pentaho.com/​hc/​en-us/​article_attachments/​203957106/​Pentaho_CE_vs_EE_-_6.1_Feature_comparision_chart.pdf</​wrap>​+Pentaho má komerční verzi (EE – //​Enterprise Edition// [[http://​www.pentaho.com|pentaho.com]]) a open source verzi (CE – [[http://​community.pentaho.com|community.pentaho.com]])((Tento obchodní model se nazývá [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Multi-licensing#​Single-Vendor_Commercial_Open_Source_Business_Model|Single-vendor commercial open source business model]])). Zdarma dostupná verze (CE) je plnohodnotná,​ využitelná komerčně a není nutné tedy nakupovat EE. EE má navíc například:​ verzi pro mobilní telefony, některé nadstandardní kroky (steps) v PDI, grafické uživatelské rozhraní pro některá nastavení PBA a PDI, nástroje pro migraci atd. [[https://www.hitachivantara.com/en-us/video/pentaho-community-edition-vs-enterprise-edition.html|Srovnání verzí]].<​wrap hide>​https://​support.pentaho.com/​hc/​en-us/​article_attachments/​203957106/​Pentaho_CE_vs_EE_-_6.1_Feature_comparision_chart.pdf</​wrap>​
 ====Asi bychom něco takového potřebovali. Jak to ale udělat, abychom platili co nejméně?​==== ====Asi bychom něco takového potřebovali. Jak to ale udělat, abychom platili co nejméně?​====
 Začněte ještě dnes. Zanalyzujeme situaci, navrhneme postup a budeme ​ p o m a l u  pokračovat. Pokud je dost času, můžeme vývoj dodatečných komponent potřebných pro vaši organizaci zadat studentům (např. rok než si téma někdo vybere, rok než jej splní). Mohli bychom pilotní nasazení provést v\_rámci nějakého vašeho, našeho či společného výzkumného projektu. To může velmi výrazně snížit finanční nároky na nasazení HgIS. Začněte ještě dnes. Zanalyzujeme situaci, navrhneme postup a budeme ​ p o m a l u  pokračovat. Pokud je dost času, můžeme vývoj dodatečných komponent potřebných pro vaši organizaci zadat studentům (např. rok než si téma někdo vybere, rok než jej splní). Mohli bychom pilotní nasazení provést v\_rámci nějakého vašeho, našeho či společného výzkumného projektu. To může velmi výrazně snížit finanční nároky na nasazení HgIS.
Řádek 90: Řádek 90:
 Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\  Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\ 
  
-Do té doby nabízím tematickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[http://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.+Do té doby nabízím tematickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[https://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.
  
 Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=l-3FmAU2VTE|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). ​ Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=l-3FmAU2VTE|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). ​
  
 **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]** **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]**
cs/faq.1578060447.txt.gz · Poslední úprava: 2020-01-03

Nástroje pro stránku