HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:faq

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:faq [2020-08-02]
Kamil Nešetřil [Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?]
cs:faq [2020-08-03] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?]
Řádek 74: Řádek 74:
 Ano. Stydím se. Je to selhání, ze kterého jsem se poučil. Pro kongresy jsem nasadil konferenční systém [[https://​pkp.sfu.ca/​ocs/​|Open Conference Systems]], aby usnadňoval recenzní řízení, zveřejnění příspěvků a další agendy. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a užitečného,​ abych prošlapal cestičku pro efektivní organizování dalších konferencí. Ajťák mě k\_tomu povzbuzoval a spoluorganizátoři mě neodrazovali – a to mě zmátlo. Autoři podávající abstrakt byli nuceni si vytvářet účet, který později nevyužili. Spoluorganizátoři kongresů ani recenzenti se systémem moc nepracovali – ono to také nebylo úplně jednoduché.((S konferenčními systémy mají trable i jiní. Byl jsem na mezinárodní konferenci, kde recenzentka nahrála posudek do systému, ale nemohla nastavit, abych jej viděl. Tak mi jej poslala e-mailem. Posudek na druhý příspěvek jsem vůbec nedostal.)) Nakonec jsem přešel na obecnější nástroje od Google (Formuláře,​ Tabulky, doplněk pro automatizované rozesílání e-mailů na základě dat v\_tabulce). Tam byly také problémy, ale daly se rychle vyřešit. Kdybych měl znovu dělat IT podporu nějaké konferenci, využil bych standardní redakční systém (CMS) či nástroje od Google + automatizace (např. zzBots). Obojí úspěšně používám pro přihlašování účastníků na akce atd. Lze tedy říci, že jsem se svou „technologickou nenasytností“ nechal odvést od nastoupené cesty, kterou jsem už tehdy uplatňoval v\_HgIS – totiž využívat obecnější odladěné nástroje (kde je možné nastavit konkrétní procesy a postupy) a nikoliv hotová řešení, které člověk nemá pořádně pod kontrolou a je obtížné je upravit pro konkrétní účel. HgIS využívá obecnější prověřené prostředky a to zejména platformu Pentaho, která sice není určená pro životní prostředí,​ ale je možné ji pro tento účel snadno využít. Ano. Stydím se. Je to selhání, ze kterého jsem se poučil. Pro kongresy jsem nasadil konferenční systém [[https://​pkp.sfu.ca/​ocs/​|Open Conference Systems]], aby usnadňoval recenzní řízení, zveřejnění příspěvků a další agendy. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a užitečného,​ abych prošlapal cestičku pro efektivní organizování dalších konferencí. Ajťák mě k\_tomu povzbuzoval a spoluorganizátoři mě neodrazovali – a to mě zmátlo. Autoři podávající abstrakt byli nuceni si vytvářet účet, který později nevyužili. Spoluorganizátoři kongresů ani recenzenti se systémem moc nepracovali – ono to také nebylo úplně jednoduché.((S konferenčními systémy mají trable i jiní. Byl jsem na mezinárodní konferenci, kde recenzentka nahrála posudek do systému, ale nemohla nastavit, abych jej viděl. Tak mi jej poslala e-mailem. Posudek na druhý příspěvek jsem vůbec nedostal.)) Nakonec jsem přešel na obecnější nástroje od Google (Formuláře,​ Tabulky, doplněk pro automatizované rozesílání e-mailů na základě dat v\_tabulce). Tam byly také problémy, ale daly se rychle vyřešit. Kdybych měl znovu dělat IT podporu nějaké konferenci, využil bych standardní redakční systém (CMS) či nástroje od Google + automatizace (např. zzBots). Obojí úspěšně používám pro přihlašování účastníků na akce atd. Lze tedy říci, že jsem se svou „technologickou nenasytností“ nechal odvést od nastoupené cesty, kterou jsem už tehdy uplatňoval v\_HgIS – totiž využívat obecnější odladěné nástroje (kde je možné nastavit konkrétní procesy a postupy) a nikoliv hotová řešení, které člověk nemá pořádně pod kontrolou a je obtížné je upravit pro konkrétní účel. HgIS využívá obecnější prověřené prostředky a to zejména platformu Pentaho, která sice není určená pro životní prostředí,​ ale je možné ji pro tento účel snadno využít.
 ====Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?​==== ====Vy jste ten Kamil Nešetřil, který složil mezinárodní hymnu hydrogeologů?​====
-Ano, to jsem já. Nahrávka ​bude snad brzoZde jsou zatím text a akordy:+Ano, to jsem já. 👉 **[[https://​dataearth.cz/​lib/​exe/​fetch.php/​hg_anthem.mp3|Nahrávka]]**. 
 + 
 + 
 +Text:
 > I am a hydrogeologist working so hard > I am a hydrogeologist working so hard
 > Heavy metal is pounding in my heart > Heavy metal is pounding in my heart
Řádek 90: Řádek 93:
 Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\  Akordy: ''​aFGE''​ \\ \\ 
  
-Do té doby nabízím tematickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[https://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor. +Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0g-nBZV8Hwk|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). Nabízím tedy aspoň tématickou píseň [[https://​files.dataearth.cz/​Doupov_Stratovulkan.mp3|Stratovulkán]] od skupiny [[https://​bandzone.cz/​doupov?​at=info|Doupov]]. Textem písně je geologický popis Doupovských hor.
- +
-Je nutno zmínit, že stále neexistuje hymna českých hydrogeologů. Slovanské národy, se kterými sousedíme, již vhodnou píseň mají. Na Slovensku i v\_Polsku jde o stejnou píseň, která tak aspiruje na to se stát mezinárodní hymnu hydrogeologů. Slovensky je to [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=PO7Kly27XdA|Kopala studienku]] a polsky [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=0g-nBZV8Hwk|Kopała studzienkę]]. Jak vyplývá z\_[[https://​sk.wikipedia.org/​wiki/​Kopala_studienku|textu]],​ je píseň tematicky zaměřena na hloubení a posouzení kvality jímacího objektu, pozorování hladiny podzemní vody a využívání podzemní vody. Nesporným úspěchem slovenské hydrogeologické obce je, že se jim podařilo prosadit melodii této písně jako státní hymnu. Je však politováníhodné,​ že se text současné slovenské státní hymny zabývá meteorologickými jevy v\_horách, přičemž nezmiňuje atmosférické srážky (o podzemní vodě nemluvě). ​+
  
 **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]** **[[cs:​contact|Zeptejte se na cokoliv.]]**
cs/faq.1596385176.txt.gz · Poslední úprava: 2020-08-02

Nástroje pro stránku