Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Knihovna

Nejen elektronické knihy o nástrojích využitých v HgIS.

Pentaho

ROLDÁN, María Carina, 2017. Learning Pentaho Data Integration 8 CE : Third Edition. Packt Publishing. ISBN 978-1-78829-007-4.

ROLDÁN, María Carina, 2013. Pentaho Data Integration beginner’s guide. Second Edition. Birmingham: Packt. ISBN 978-1-78216-504-0.

CASTERS, Matt R., Roland BOUMAN a Jos van DONGEN, 2010. Pentaho Kettle solutions: building open source ETL solutions with Pentaho Data Integration. Indianapolis: Wiley. ISBN 978-0-470-63517-9. [nejlepší kniha o PDI]

MATTÍO, Mariano García a Dario R. BERNABEU, 2013. Pentaho 5.0 Reporting by example: Beginner’s guide. Birmingham, UK: Packt. ISBN 978-1-78216-225-4.

BOUMAN, Roland L. a Jos van DONGEN, 2009. Pentaho solutions: Business intelligence and data warehousing with Pentaho and MySQL. Indianapolis: Wiley. ISBN 978-0-470-48432-6. [koncepčně o celé platformě]

GASPAR, Miguel, 2016. Learning Pentaho CTools : Acquire finesse with CTools features and build rich and custom analytics solutions using Pentaho. Birmingham – Mumbai: Packt Publishing. ISBN 978-1-78528-342-0. [Není nakoupena papírově, ale PDF a EPUB.]

RAMAZZINA, Sergio, 2014. Pentaho Business Analytics cookbook. Birmingham, UK: Packt. ISBN 978-1-78328-936-3.

Ostatní

POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ, 2012. Business intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. [Výtisk u Kamila Nešetřila]

NOVOTNÝ, Ota, Jan POUR a David SLÁNSKÝ, 2005. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1094-3.

RICH, David W., 2002. Relational management and display of site environmental data. Boca Raton, Florida: Lewis Publishers. ISBN 978-1-56670-591-2. plný text

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci má sadu nejužitečnějších knih o platformě Pentaho. Je to jediná knihovna v ČR, která má knihy v tištěné formě. Obraťte se na nás, pokud potřebujete absenční výpůjčku (na domů).
Poslední úprava: 30.11.2022