HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:library

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:library [2019-10-07]
Kamil Nešetřil [PostgreSQL a GIS]
cs:library [2019-10-07] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 16: Řádek 16:
  
 RAMAZZINA, Sergio, 2014. Pentaho Business Analytics cookbook. Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-business-analytics-cookbook|ISBN]] 978-1-78328-936-3. {{:​books:​pentaho_ba_cookbook.pdf|plný text}} RAMAZZINA, Sergio, 2014. Pentaho Business Analytics cookbook. Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-business-analytics-cookbook|ISBN]] 978-1-78328-936-3. {{:​books:​pentaho_ba_cookbook.pdf|plný text}}
- 
-===== PostgreSQL a GIS ===== 
-OBE, Regina a Leo HSU, 2011. //PostGIS in action.// Greenwich, Conn. : London: Manning; Pearson Education [distributor]. ISBN 978-1-935182-26-9. 
- 
-HSU, Leo S a Regina O OBE, 2012. //​PostgreSQL:​ Up and running.// Sebastopol, CA: O’Reilly & Associates. [[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​om|ISBN]] 978-1-4493-2632-6. {{:​books:​pguprunning2012.pdf|plný text}} 
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
cs/library.txt · Poslední úprava: 2019-10-07

Nástroje pro stránku