HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:library

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:library [2019-10-07]
Kamil Nešetřil
cs:library [2020-05-12] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Pentaho]
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTRANS~~ ~~NOTRANS~~
 +~~NOTOC~~
 ====== Knihovna ====== ====== Knihovna ======
 //Nejen elektronické knihy o nástrojích využitých v HgIS.// //Nejen elektronické knihy o nástrojích využitých v HgIS.//
 ===== Pentaho ===== ===== Pentaho =====
-ROLDÁN, María Carina, 2017. //Learning Pentaho Data Integration 8 CE : Third Edition//. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​learning-pentaho-data-integration-8-ce|Packt Publishing]]. ISBN 978-1-78829-007-4.+ROLDÁN, María Carina, 2017. //Learning Pentaho Data Integration 8 CE : Third Edition//. Packt Publishing. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​learning-pentaho-data-integration-8-ce|ISBN]] 978-1-78829-007-4.
  
-ROLDÁN, María Carina, 2013. //Pentaho Data Integration beginner’s guide.// Second Edition. Birmingham: Packt. ​ [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-data-integration-beginners-guide-second-edition|ISBN]] 978-1-78216-504-0. ​{{:​books:​pdi_begin_guide_2ed.pdf|plný text}}+ROLDÁN, María Carina, 2013. //Pentaho Data Integration beginner’s guide.// Second Edition. Birmingham: Packt. ​ [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-data-integration-beginners-guide-second-edition|ISBN]] 978-1-78216-504-0.
  
-CASTERS, Matt R., Roland BOUMAN a Jos van DONGEN, 2010. //Pentaho Kettle solutions: building open source ETL solutions with Pentaho Data Integration.//​ Indianapolis:​ Wiley. [[http://eu.wiley.com/WileyCDA/​WileyTitle/productCd-0470635177.html|ISBN]] 978-0-470-63517-9. ​{{:​books:​casters2010.pdf|plný text}} ​[nejlepší kniha o\_PDI]+CASTERS, Matt R., Roland BOUMAN a Jos van DONGEN, 2010. //Pentaho Kettle solutions: building open source ETL solutions with Pentaho Data Integration.//​ Indianapolis:​ Wiley. [[https://www.wiley.com/en-gb/Pentaho+Kettle+Solutions%3A+Building+Open+Source+ETL+Solutions+with+Pentaho+Data+Integration-p-9780470635179|ISBN]] 978-0-470-63517-9. [nejlepší kniha o\_PDI]
  
-MATTÍO, Mariano García a Dario R. BERNABEU, 2013. //Pentaho 5.0 Reporting by example: Beginner’s guide.// Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-50-reporting-example-beginners-guide|ISBN]] 978-1-78216-225-4. ​{{:​books:​p50_report_by_examp_begin_guide2013.pdf|plný text}}+MATTÍO, Mariano García a Dario R. BERNABEU, 2013. //Pentaho 5.0 Reporting by example: Beginner’s guide.// Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-50-reporting-example-beginners-guide|ISBN]] 978-1-78216-225-4.
  
-BOUMAN, Roland L. a Jos van DONGEN, 2009. //Pentaho solutions: Business intelligence and data warehousing with Pentaho and MySQL.// Indianapolis:​ Wiley. ISBN 978-0-470-48432-6. ​{{:​books:​solutions_bouman2009.pdf|plný text}} ​[koncepčně o celé platformě]+BOUMAN, Roland L. a Jos van DONGEN, 2009. //Pentaho solutions: Business intelligence and data warehousing with Pentaho and MySQL.// Indianapolis:​ Wiley. ISBN 978-0-470-48432-6. [koncepčně o celé platformě]
  
-GASPAR, Miguel, 2016. //Learning Pentaho CTools : Acquire finesse with CTools features and build rich and custom analytics solutions using Pentaho//. Birmingham – Mumbai: Packt Publishing. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​learning-pentaho-ctools|ISBN]] 978-1-78528-342-0. Není nakoupena papírově, ale PDF a EPUB. {{:​books:​learning-pentaho-ctools.pdf|plný text}}+GASPAR, Miguel, 2016. //Learning Pentaho CTools : Acquire finesse with CTools features and build rich and custom analytics solutions using Pentaho//. Birmingham – Mumbai: Packt Publishing. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​learning-pentaho-ctools|ISBN]] 978-1-78528-342-0. ​[Není nakoupena papírově, ale PDF a EPUB.]
  
-RAMAZZINA, Sergio, 2014. Pentaho Business Analytics cookbook. Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-business-analytics-cookbook|ISBN]] 978-1-78328-936-3. ​{{:​books:​pentaho_ba_cookbook.pdf|plný text}}+RAMAZZINA, Sergio, 2014. Pentaho Business Analytics cookbook. Birmingham, UK: Packt. [[https://​www.packtpub.com/​big-data-and-business-intelligence/​pentaho-business-analytics-cookbook|ISBN]] 978-1-78328-936-3.
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
 POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ, 2012. //Business intelligence v podnikové praxi.// Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. [Výtisk u Kamila Nešetřila] POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ, 2012. //Business intelligence v podnikové praxi.// Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. [Výtisk u Kamila Nešetřila]
  
-NOVOTNÝ, Ota, Jan POUR a David SLÁNSKÝ,​ 2005. //Business intelligence:​ jak využít bohatství ve vašich datech.// Praha: Grada. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1094-3. ​{{:​books:​novotny2005.pdf|plný text}}+NOVOTNÝ, Ota, Jan POUR a David SLÁNSKÝ,​ 2005. //Business intelligence:​ jak využít bohatství ve vašich datech.// Praha: Grada. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1094-3.
  
 RICH, David W., 2002. //​Relational management and display of site environmental data.// Boca Raton, Florida: Lewis Publishers. ISBN 978-1-56670-591-2. {{:​books:​rich2002.pdf|plný text}} RICH, David W., 2002. //​Relational management and display of site environmental data.// Boca Raton, Florida: Lewis Publishers. ISBN 978-1-56670-591-2. {{:​books:​rich2002.pdf|plný text}}
  
-===== Geofond ===== +> Univerzitní knihovna Technické univerzity v\_Liberci má sadu nejužitečnějších [[https://​knihovna-opac.tul.cz/​search?​type=global&​q=pentaho|knih o platformě Pentaho]]. Je to jediná knihovna v\_ČR, která má knihy v\_tištěné formě. Obraťte se na nás, pokud potřebujete absenční výpůjčku (na domů).
-  * {{ :​books:​data_review.rtf ​|Datový model Geofondu}} +
-  * {{ :​books:​kodovnik.pdf |Kódovník Geofondu}}+
cs/library.1570480513.txt.gz · Poslední úprava: 2019-10-07

Nástroje pro stránku