Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Modely podzemní vody

Účel modelu

Modely Odpovídají na otázku např.
proudění podzemní vody kolik čerpat
transport kontaminantů kam se rozšíří za 10 let
sanace jak čerpat do vysanování
protipovodňová opatření jak hluboko založit, kolik čerpat
analýzy rizika jak stanovit sanační limity
geochemie co kolmatuje vrty
výzkumné úkoly popsat procesy

K čemu je modelování podzemní vody vhodné

 • analýza citlivosti a testování hypotéz (jaké snížení hladiny dostanu pro meze odhadu transmisivity při daném čerpání)
 • vytváření odborného dojmu (barevné obrázky, složité rovnice, anglické názvy programů)
 • vhled do procesů (modelář má cit pro procesy a dokáže intuitivně říci, jak se může systém chovat a jaká data je třeba sbírat)

V čem JE problém

 • čas a peníze -> nepodcenit
 • komunikace -> řešit problém s modelářem při zpracování nabídky
 • nejistoty na vstupech do modelu (heterogenita) ⇒ nejistoty ve výsledcích; zkrátka příroda je příroda

V čem NENÍ problém

 • software

Co umíme modelovat

 • „skoro všechno“, ale ne vše je účelné modelovat (nelze shrnout do přehledné tabulky, která by nebyla zavádějící) -> je třeba včas mluvit o tom, jaké spolehlivé výsledky může modelář poskytnout

Jednoduchost × komplexita

 • existují jednoduché modely a analytická řešení, kterými je možno účelně kvantifikovat problémy
 • jednoduchý model vhodný pro daný účel je mnohem lepší než složitý model pro daný účel nevhodný
 • model nemusí být drahý

Modelem nekončíme, ale začínáme

 • Scientific thinking: Collect data → Build a model → Use the model to support decision making
 • Applied scientific thinking: Consider decisions → Build models to support them → Collect data to test models
  Zdroj: Ferré 20161)

Závěr

Modely jsou užitečné a nemusí být drahé, ale ohledně jejich využití při daném problému je dobré komunikovat s modelářem co nejdříve a dohodnout se zejména na cíli modelu.

Další čtení: Alternativní jednoduché modely a Software pro modelování podzemní vody

1)
FERRÉ, Ty. The Darcy Lecture. 2016. 160928_darcy-talk1.pptx
Poslední úprava: 17.11.2022