Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Placené elektronické informační zdroje

 • V knihovnické hantýrce označovány jako EIZ či databáze, jinak knihovnické databáze, placené bibliografické databáze atd.
 • Databáze dostupné z IP adres TUL (EXTERNAL „institucionální login“ – abyste měli spolehlivě přístup k placeným zdrojům)

Elektronické informační zdroje v Univerzitní knihovně TUL

Multioborové fulltextové databáze – vydavatelství

Stránky jednotlivých článků, kde jsou metadata a abstrakty, jsou většinou indexovány Googlem, protože zájmem vydavatelů je, aby se veřejnost o jejich časopisech a článcích dozvěděla, a chtěli do své knihovny či na svou univerzitu objednat předplatné časopisů či si alespoň zakoupit konkrétní článek.

💡 Někde je třeba se přihlásit přes institucionální login, abyste měli přístup k placeným zdrojům.

Oborové

Informační zdroje pro daný obor shromáž­děné od různých vydavatelů. Nemusí být vůbec indexováno v Googlu, protože platíte mj. za pečlivý výběr kvalitních zdrojů.

Na TUL jsou dostupné oborové databáze pro obory elektrotechnika, výpočetní technika a informatika:

Multioborové fulltextové databáze – agregátory

Možno stáhnout plné texty, které agregátor shromáždil od různých vydavatelů. Nebývá naindexováno v Googlu (argumentace viz výše).

 • ProQuest – vědecké časopisy, disertace, noviny – užitečné

Citační databáze

velmi užiteční informační zdroj

Jsou v nich zařazeny jen některé (kvalitní) časopisy a případně sborníky a knihy. Je zde uvedeno, jaké „články“ citují a jakými jsou citovány. Pokud si (zde či jinde) najdete článek, který vás zajímá, tak zde zjistíte, kdo jej citoval, a tedy kdo se dál touto tématikou zabýval, což je velmi užitečné.

Citační databáze neobsahují plné texty. K nim je možné se dostat přes stránky vydavatele. Klikněte v citační databázi na odkaz „View at publisher“ či „Full Text“.

 • 👍 Web of Science (dříve Web of Knowledge1) ) – ZÁSADNÍ
  • součástí je Journal Citation Reports
  • odkazy na výsledky WoS jsou ve výsledcích vyhledávání Google Scholar
  • včetně databází publikací v dalších jazycích (ruština, španělština, korejština)
 • 👍 Scopus od Elsevier (Nizozemí)
  • větší, avšak méně prestižní než WoS

Faktografické databáze

tj. nikoliv bibliografické – vlastní informace (příručky, encyklopedie, data, …)

 • Knovel – úžasná věc, ale TUL k tomu přístup nemá – zdarma jen něco
  • Digitalizované odborné knihy, kde je možno dosazovat hodnoty do vzorců; měnit para­metry, na základě kterých je zobrazen graf; filtrovat tabulky a exportovat do Excelu atd. Video
 • Wolfram|Alpha – odpovídací stroj (dalo by se říci nadstavba faktografické databáze) – zdarma pouze omezená verze

Normy

ČSN ONLINE – kompletní databáze českých technických norem.

Plné texty jsou dostupné ve formátu PDF; dají se číst na dvou počítačích na TUL, ale není možné je tisknout, kopírovat, uložit na flash disk nebo poslat na mail.

Elektronické informační zdroje v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Odborné zdroje – u některých databází je vzdálený přístup přes heslo.

ASPI (Právní informační systém) – plné texty zákonů a vyhlášek (ČR i EU), judikatura (soudní rozhodnutí), usnesení vlády ČR, ekonomické informace o firmách atd. — Když už jsme u právních dokumentů, tak úplné znění (tj. se zapracovanými novelami) zákonů atd. vychází knižně.

Vzdálený přístup k licenco­vaným zdrojům aneb jak získat plný text z domova

 • TUL: VPN Liane aneb jak mít univerzitní IP adresu, ačkoliv jsem připojen z domova.
  • Je to prosté: klikni na vpn.tul.cz a následuj průvodce. Tak je mnohdy možno přistupovat k plným textům i dalším službám jako bych byl ve škole.
 • U některých databází můžete využít tzv. shibboleth, čili přihlašovat se pomocí jména a hesla z TUL. Na webu knihovny či konkrétních databází hledejte možnost „sign in“, vybírejte si „institution login“ a v seznamech dostupných škol hledejte TUL.
 • Národní knihovna, Národní technická knihovna – vzdálený přístup pro držitele průkazky (možno stahovat i některé digitální knihy)
 • Virtuální polytechnická knihovna: Elektronické doručování dokumentů (stažení pdf) za drobnou úplatu, a to především z fondu knihoven, které jsou ve VPK sdruženy.
 • ResearchGate – včetně: požádat o zpřístupnění.
 • Sci-Hub pro články (blog autorky) a Library Genesis či Z-Library (Anna’s Archive agreguje obojí) pro knihy – právně kontroverzní, ale prostě funguje! Adresy se mění, jak je postupně ruší.
  • Pro ne-akademicé zdroje: nástupci Ulož.to: Webshare.cz. Na dalších toho moc není.2)
 • pro zoufalce: deepdyve.com – po zaregistrování (např. přes Facebook) možno prohlížet plný text článku 5 minut (nebo za nevelkou úplatu prohlížet déle – levnější než je nákup pdf ke stažení)

Poznámky

Google ví, co chcete, i když to nedokážete říci. Výše uvedené zdroje jsou určeny lidem, kteří vědí, co chtějí, a proto vám často nenapoví, když se špatně ptáte. Pokud jsem nic nenašel, neznamená to, že tam nic není, ale že se špatně ptám.

 • browse × search
 • easy search × advanced search × vizualizace
 • Je možné vyhledávat pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT) i proximitních, neboli distančních (např. NEAR) – syntax v nápovědě k jednotlivým vyhledávačům.
  • Booleovská algebra
   • error AND correction AND radar
   • validation OR correction
   • error analysis NOT routine
  • rozšíření (?, * atd.) analys*, wom?n
  • pořadí slov (spojovník -), fráze (" ")
   • "error probability analysis"
  • ( )
   • (validation OR correction) AND "error analysis"
 • Tipy pro vyhledávání
  • zpřesňovat dotaz
  • změna termínů
  • změna polí
  • změna operátorů
  • přidání/odebrání termínů
 • většina je v angličtině, pozor: GB × USA (center × centre)
 • V databázích nejsou výsledky řazeny podle ranku, ale např. podle data. Je proto třeba upřesnit dotaz tak, aby všechny výsledky bylo možno projít.
 • Fulltextové databáze jsou přístupné pro prohlížení odkudkoliv (nikoliv však stahování plných textů), ale citační databáze a např. ProQuest jen z daných IP adres či po přihlášení.
 • Knihovny poskytují služby rešeršéra, což asi nevyužijete, ale vždy si můžete nechat poradit knihovníkem.
 • pojmy: retrospektiva3), konsorcium4)

Rešeršní strategie

 • Metoda osekávání: Zpřesňování dotazu, zmenšování počtu výsledků (A AND B AND C). Je to základ, ze kterého vycházejí ostatní strategie.
  Dále postupujeme podle toho, zda:
  • něco najdeme: Strategie rostoucí perly (Citation pearl growing): Výsledek rozšiřovat za pomoci synonym: A AND B AND (C OR D).
   Nebo jinak: Najít článek, který nejlépe odpovídá vyhledávané problematice. Dále pokračovat v hledání na základě citací v tomto článku a citací tohoto článku. Dále možno využít klíčová slova z tohoto článku v dalším vyhledávání.
  • nic nenajdeme: Strategie stavebních kamenů (Building block approach): Mění jedno z klíčových slov a jedno zůstává stejné: A AND B potom také A AND C.
1)
od ISI – Institute for Scientific Information (později dále přeprodáván)
3)
jak daleko do minulosti jsou dostupné položky (liší se podle databází a podle toho, co má instituce zaplaceno)
4)
instituce (zejm. vysoké školy, výzkumáky a knihovny), které mají zájem o nějakou databázi se sdruží v konsorciu a vyjednají si množstevní slevu pro nákup komerčních EIZ
Poslední úprava: 18.06.2024