Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Další elektronické informační zdroje

Vyhledávání v Googlu:

 • rozšířené vyhledávání
 • Google sinker – zvýšení důležitosti termínu jeho opakováním (trik na vyhledávání)

Používám tuto syntaxi:

 • filetype:pdf – hledá jen soubory s danou příponou (např. pdf)
 • site:.cz – hledá jen na doméně .cz
 • auto -škoda – hledá slova auto, ale vynechá stránky, kde se vyskytuje "škoda"
 • "přesná fráze" – přesné znění sousloví či samotného slova
 • ~synonyma

Standardní nástroj pro vyhledávání vědeckých článků. Používejte jej!

 • Scholar funguje také jako citační databáze, ale informace sbírá z webu, nikoliv pečlivou analýzou kvalitních informací jako tradiční citační databáze.
 • Příklad užitečnosti: Podle Google Scholar cituje článek 12 prací, zatímco na webu vydavatele 5. Podle Scopusu pak 4 z prací v databázi Scopusu. Podle Web of Science byl citován 2×.
 • Článek nemůžeme stáhnout z webu vydavatele, ale z Google Scholar ano.
 • V Google Scholar linkuje plné texty dostupné z vaší IP adresy pomocí technologie SFX, což je jeden z resolverů (směrovacích serverů) založených na OpenURL. Pomocí SFX je možno získat informace o knihách atd. na základě požadavku pomocí OpenURL. 1)

Google Scholar umožňuje stahovat pdf uložené jinde než na stránkách vydavatele. Na ResearchGate je však někdy třeba požádat o zpřístupnění článku (kvůli autorským právům vydavatele). Takové fulltexty však Google Scholar nezobrazuje.

Wikipedie

 • kvalita informačních zdrojů (používat anglickou verzi a primární zdroje, které Wikipedie uvádí v soupisu literatury)

Souborný katalog knihoven

Obsahují položky z katalogů jednotlivých knihoven.

 • WorldCat.org – zahraniční knihovny (tj. i šedá literatura – např. disertace)
 • Souborný katalog ČR – položky z mnoha knihoven v ČR Souborný katalog ČR
  • dostupný přes knihovny.cz
  • nikoliv vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)

Šedá literatura

definice

VŠKP včetně plných textů

 • Theses.cz české a slovenské: theses.cz – jsou tam i práce z TUL.
 • TUL: plné texty jsou dostupné papírově v knihovně a elektronicky v:
  • DSpace: včetně posudků a příloh, vyhledává v plných textech 👍
   • Měly by být dostupné volně (kromě utajených a těch, kde si autor nepřál zveřejnění). Obsah přiloženého CD student nemusí nahrávat do STAGu, ale pokud je tam nahraje, tak jsou zveřejněny na DSpace (na vyžádání možno dodatečně skrýt).
  • Katalog knihovny vyhledává jen v názvech, abstraktech, autorech, ale plné texty neprohledává 👎 2)

Deep web

 • = invisible web; neviditelný web, hluboký web
 • např. intranet, placené databáze, dynamicky generované stránky, které nejsou dostupné pro vyhledávače (např. Google)

Preprinty

preprint = článek, který ještě neprošel recenzním řízením

arxiv.org (fyzika, matematika); ChemRxiv; bioRxiv; medRxiv – vše nyní přímo ve Scopusu.

Chemie

Computer Science

Jako kvalitní publikace jsou uznávány konferenční příspěvky na konferencích hodnocených A* či A podle CORE Conference Ranking.

Zajímavost: časopis The Journal of Open Source Software je provozovaný na GitHubu.

Další

Závěrečné otázky na přemýšlení:

 • Jak postupovat při rešerši? Kde začít? (Nejprve si najít obecné věci na Wikipedii či na Googlu, pak hledat VŠKP a pak se vrhnout na EIZ. Na jaké nejdřív? Vést si poznámky ohledně použitých EIZ, dotazů a výsledků.)
 • Jaké EIZ jsou zdarma? Je to nevýhoda vyhledá­vače, když se dostanu k obsahu, který si nemůžu stáhnout?
 • Kde najdu odpovědi na otázku: Využil někdo ten článek? Píše se o tom vůbec někde? Kde si můžu půjčit knihu?
 • K čemu jsou užitečné tyto služby?:
       
1)
Formát OpenURL
 • použití jako asistent vyhodnocení požadavku na webový zdroj (př. online článek)
 • v URL jsou údaje o druhu publikace/isbn/název/… (lze i další/jiné)
 • stavba dotazu: http:/resolver.example.edu/cgi?genre=book&isbn=0836218310
Technologie SFX
 • link server (= směrovací server)
 • služby jako
  • zjištění dostupnosti dokumentu on-line (fulltext/abstrakt)
  • zjištění výpůjčního statusu
  • místo, kde se dokument nachází
 • zdroj pošle metadata (formát OpenURL) → přijme SFX server (zpracuje) → otevírá okna k SFX cíli
2)
Postup: Zaregistrovat se do Univerzitní knihovny TUL a v online katalogu se přihlásit do konta čtenáře.
Poslední úprava: 04.07.2024