Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Trvalý odkaz sem:
is.gd/metody

Metodika vědecké práce

🔒Práce s informačními zdroji

  • Odborné podklady jsou na tomto webu, testy jsou na e-learningu MVPB (odkaz vlevo).
  • Položky 🔒 jsou skryté, i když je vidíte, když promítám.


Formy odborné komunikace

Formy odborné komunikace 1)

Prezentace UDI do slidu 29 (slidy obsahují informace, které jsou uvedeny i jinde na těchto stránkách)


Informační zdroje

Podrobnější seznam zdrojů včetně AI (Marta Zizienová?)

🐭 Cvičení vyhledávání — V tabulce si vyberte jeden vyhledávač a předveďte vyhledávání v něm pro účel vaší BP/DP či projektu atd. Nepřipravujte si slidy. Ukažte zajímavosti, obtíže, praktické tipy. Vyhodnoťte užitečnost. Nenuďte. Velmi stručně zopakujte, co bylo řečeno o daném vyhledávači na přednášce. Stručnost a výstižnost je velikou ctností!


Citace

Bibliografický manažer Zotero
Zotero 𝒦𝒩

🔒 Zotero: Nanomateriálníci (nikoliv bioinženýři) znali všichni Zotero, takže se nejprve zeptat!

ZIZIENOVÁ, Marta, Pavla VRABCOVÁ, Jan KOPRNICKÝ a Luboš BĚHÁLEK, 2023. Metodika citování. Třetí upravené vydání. Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-650-9  pdf


Psaní odborného textu

Psaní odborného textu

🐭 Společné psaní semestrál­ní práce, veřejné vystoupení.

🐭 Prezentace článku

🐭 Diskuse na živo: Mé zkušenosti ze státnic aneb jak obhájit diplomku

👁 Chyby v BP studentů

      🔒 Efimov popisky obrázků „Zdroj: autor“ – jakoby-problém TeXu

💡 Vytvořte strukturu své VŠKP tak, aby do ní bylo možno „házet“ obsah.


🐭 Pokročilé vyhledávání


Duševní vlastnictví

Metodologie vědy

Doplňková témata

Liberecké knihovny

Jak dál


🔒 Nano ONLY

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií1)
Důležité pojmy: plakátové sdělení (poster), konferenční sborník (proceedings), vědecký časopis (journal), vydání (edition) × edice (series), ročník či svazek (volume), číslo (issue), článek (paper, article), souhrnný článek (review paper), recenzní řízení (peer review), šedá literatura, ISBN, ISSN, DOI, struktura odborného textu (IMRD).
2)
Důležité pojmy: citační, bibliografická, fulltextová a faktografická databáze, Scopus, Web of Science
3)
Důležité pojmy: souborný katalog, Google Scholar, šedá literatura, theses.cz, Národní úložiště šedé literatury, deep web
4)
Důležité pojmy: Harvardský systém, [ ], kurzívou, Ed. …, ČSN ISO 690:2011, citát.
5)
Důležité pojmy: právo průmyslového vlastnictví, patent, užitný vzor, copyleft, public domain, Creative Commons, licence GNU, permisivní licence. Význam vlastností licencí CC: BY , NC , ND , SA .
6)
Důležité pojmy: vnímatelné dílo, práva osobnostní, práva majetková, práva k databázi, zánik autorských a souvisejících práv (70, 50, 15 let), volné dílo, zákonné licence, zaměstnanecké dílo, školní dílo, třístupňový test, užití pro osobní potřebu.
7)
Důležité pojmy: impakt faktor, recenzní řízení; indukce, dedukce, hypotéza, vědecká teorie, paradigma, falzifikovatelnost, Occamova břitva
8)
Důležité pojmy: RSS, Atom, podcast; filtrování výsledků (aby se nezobrazovaly všechny novinky)
9)
Dobrovolný úkol: Zprovoznit RSS čtečku a načíst do ní kanály týkající se odborného zájmu (zejména vyhledávání v biblio­grafické databázi a kdo cituje daný článek). Budete tak provádět průběžnou rešerši. Prokažte screen­shotem v semes­trální práci či zdůvodněte, proč RSS nepoužíváte.
10)
Důležitý pojem: Meziknihovní výpůjční služba
11)
Krajská knihovna je příjemcem povinného výtisku ⑴ knih (neperiodických publikací) vydaných v daném kraji a ⑵ všech periodik.
Poslední úprava: 31.05.2024