Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Bibliografický manažer Zotero

Funkce

 • Získávání citací (metadat) a plných textů, a to i přímo z webové stránky.
 • Správa a sdílení; tvorba poznámek.
 • Vkládání citací do textu: drag-and-drop či integrace s Wordem, LibreOffice, Dokumenty Google a přes doplněk i s TeXem.

Zdroje

Tipy

 • Citační styl podle normy ISO-690 (česká i anglická verze) není přímo nainstalován v Zoteru. Doinstalujte si jej na kliknutí či: Nastavení → Citování → záložka „Styly“ → Získat další styly…
 • Citovat možno přetažením do textového editoru nebo pomocí doplňků pro Word či LibreOffice a pomocí doplňku do prohlížeče v Dokumentech Google.
 • Automaticky vytvořená citace v textovém editoru pravděpodobně nebude dokonalá, protože citační styly také nejsou dokonalé. Před odevzdáním práce je vhodné odpojit citace ve Wordu od databáze Zotera (Remove codes) a seznam literatury upravit ručně.
 • Přetažením pdf do Zotera se tam fyzicky zkopíruje a Zotero dohledá automaticky metadata.
 • Je možno automaticky vytvořit položky a získat pro ně metadata na základě zadání ISBN či DOI:
 • Položka může být zároveň ve více složkách (kolekcích). Smazání položky ji odebere ze složky (kolekce). Smazání z knihovny ji odebere úplně (z databáze).
 • V hlavní knihovně vyberte položku – dlouhý stisk CTRL zvýrazní kolekci, ve které je položka uložená.
 • Přesunout položky do Wordu drag-and-drop: držte SHIFT a vytvoří se odkazy v textu (nikoliv seznam literatury).
 • Klíčová slova jsou automaticky ukládána jako tagy (štítky). Zotero nemá položku „klíčová slova“.
 • Je možné zadat různé tvůrce (autor, editor, překladatel) – nutno vybrat z rozbalovacího menu.
 • Automaticky získaná metadata je třeba zkontro­lovat a upravit. Pokud se v citaci vyskytuje „B.m.“ (tj. „Bez místa“), vyplňte v Zoteru místo vydání. Pokud nechcete, aby se v citaci článku byl nějaký údaj, smažte jej ze Zotera – např. [vid. 3. 12. 2019] zmizí z citace, když vymažete položku Přístup (Accessed).
 • Zkopíruje do poznámky text, který je vyžlucený v přiloženém pdf.
 • Do položky URL je možno zadat samotné DOI a vygenerované URL v seznamu literatury bude fungovat.
 • Zjednodušená verze Zotera: ZoteroBib (data is stored in browser’s local storage; about)

Srovnání bibliografických manažerů

 • Pro uživatele TeXu může být zajímavá kombinace Zotero + BetterBibTeX, případně jiný samostatný bibliografický manažer JabRef.
 • K Citace PRO mají studenti a zaměstnanci TUL přístup. Je to manažer se srovnatelnou funkcionalitou jako Zotero, je však jednodušší na užití a vhodný spíš pro studenty než pro vědce. Např. neumí nalézt metadata pro PDF. O produktu. Veze zdarma pro každého: generátor citací citace.com.
 • Pro správu eBooks je vhodný Calibre: získá zjednodušená metadata z elektronické knihy, ale neumožňuje citování.
Poslední úprava: 02.06.2024