HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Naše publikace o HgIS

Příspěvky na zahraničních konferencích – recenzované sborníky

konference ISESS 2017 Zadar konference ISESS 2017 Zadar NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2017. Business intelligence and geographic information system for hydrogeology. In: Jiří HŘEBÍČEK, Ralf DENZER, Gerald SCHIMAK a Tomáš PITNER, ed. Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection. ISESS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 507. Springer, s. 163–170. ISBN 978-3-319-89934-3. DOI:10.1007/978-3-319-89935-0_14 Fulltext na vyžádání. Indexováno v databázích Web of Science a Scopus.

konference iEMSS 2016 Toulouse NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2016. An information system for groundwater data and modelling. In: S. SAUVAGE, J.M. SÁNCHEZ-PÉREZ a A.E. RIZZOLI, ed. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, s. 747–752. ISBN 978-88-903574-5-9. Plný text.

konference EnviroInfo 2014 Oldenburg NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2014. Groundwater data management system. In: Jorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN, Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10–12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. Plný text Citováno

Rozhovor s Kamilem Nešetřilem před setkáním Pentaho Community Meeting 2017, kde měl přednášku Environmental data management and analysis. – Přednáška si získala mediální ohlas.Příspěvky na tuzemských konferencích

NEŠETŘIL, Kamil, 2014. Informační systém pro správu hydrogeologických dat. In: Josef V. DATEL, Jan NOVOTNÝ a Jindřiška HAUEROVÁ, ed. Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků II. inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. Liberec: TUL, ČAH, ČAIG, s. 83. ISBN 978-80-903635-4-0. Plný text

NEŠETŘIL, Kamil, 2016. Informační systém pro monitoring skládek : Informationssystem für das Monitorring einer Deponie [abstrakt česky a německy]. In: Lukáš ZEDEK a Kamil NEŠETŘIL, ed. 12. Skládkový workshop Liberec-Žitava : Skládka jako poslední možnost : Aktuální otázky vyplývající z hierarchie nakládání s odpady : 12. Deponieworkshop Liberec-Zittau : Deponie als letzte Möglichkeit : Aktuelle Fragen, die sich aus der Abfallhierarchie ergeben. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz, s. 163. skladky.tul.cz

NEŠETŘIL, Kamil, Miloslav NECHYBA, Jan ŠEMBERA a Jan KURKA, 2016. Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny. In: Jan KURKA, Martina ŠTROSOVÁ, Vladislava ŠÍMOVÁ a Martin HORÁČEK, ed. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016: Ústí nad Labem: Sborník příspěvků. AZ Consult, spol. s r.o. v Ústí nad Labem, s. 33–39.

Poslední úprava: 17. 05. 2020

Nástroje pro stránku