Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Naše publikace o HgIS

Příspěvky na zahraničních konferencích – recenzované sborníky

konference ISESS 2017 Zadar konference ISESS 2017 Zadar NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2017. Business intelligence and geographic information system for hydrogeology. In: Jiří HŘEBÍČEK, Ralf DENZER, Gerald SCHIMAK a Tomáš PITNER, ed. Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection. ISESS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 507. Springer, s. 163–170. ISBN 978-3-319-89934‑3. 10.1007/978-3-319-89935-0_14  Fulltext na vyžádání. Indexováno v databázích Web of Science a Scopus.

konference iEMSS 2016 Toulouse NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2016. An information system for groundwater data and modelling. In: S. SAUVAGE, J.M. SÁNCHEZ-PÉREZ a A.E. RIZZOLI, ed. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, s. 747–752. ISBN 978-88-903574-5-9. Plný text.

konference EnviroInfo 2014 Oldenburg NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2014. Groundwater data management system. In: Jorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN, Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10–12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS‑Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. Plný text Citováno
Přednáška Environmental data management and analysis na Pentaho Community Meeting 2017. Přednáška si získala mediální ohlas.


Příspěvky na tuzemských konferencích

NEŠETŘIL, Kamil, 2014. Informační systém pro správu hydrogeologických dat. In: Josef V. DATEL, Jan NOVOTNÝ a Jindřiška HAUEROVÁ, ed. Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků II. inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. Liberec: TUL, ČAH, ČAIG, s. 83. ISBN 978-80-903635-4-0. Plný text

NEŠETŘIL, Kamil, 2016. Informační systém pro monitoring skládek : Informationssystem für das Monitorring einer Deponie [abstrakt česky a německy]. In: Lukáš ZEDEK a Kamil NEŠETŘIL, ed. 12. Skládkový workshop Liberec-Žitava : Skládka jako poslední možnost : Aktuální otázky vyplývající z hierarchie nakládání s odpady : 12. Deponieworkshop Liberec-Zittau : Deponie als letzte Möglichkeit : Aktuelle Fragen, die sich aus der Abfallhierarchie ergeben. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz, s. 163. skladky.tul.cz

NEŠETŘIL, Kamil, Miloslav NECHYBA, Jan ŠEMBERA a Jan KURKA, 2016. Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny. In: Jan KURKA, Martina ŠTROSOVÁ, Vladislava ŠÍMOVÁ a Martin HORÁČEK, ed. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016: Ústí nad Labem: Sborník příspěvků. AZ Consult, spol. s r.o. v Ústí nad Labem, s. 33–39.

Poslední úprava: 20.04.2024