HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:resources

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:resources [2019-11-30]
Kamil Nešetřil [Online nástroje – kalkulátory]
cs:resources [2020-06-23] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 6: Řádek 6:
    * Podklady o základech geologie [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1QMK32DDvkxxgvTCe0X_DdvrJvaE6sAPMAEuyNnOV3O8/​edit?​hl=cs&​authkey=COPDueQC|(Hydro)geology for Dummies]] (není samovysvětlovací).    * Podklady o základech geologie [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1QMK32DDvkxxgvTCe0X_DdvrJvaE6sAPMAEuyNnOV3O8/​edit?​hl=cs&​authkey=COPDueQC|(Hydro)geology for Dummies]] (není samovysvětlovací).
 ==== Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii ==== ==== Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii ====
 +  * 👉 **ČHMÚ nově zveřejnil [[http://​portal.chmi.cz/​historicka-data/​pocasi/​denni-data/​Denni-data-dle-z.-123-1998-Sb|denní klimatologické charakteristiky 1961–2019]] ze __všech__ svých stanic** (tlak, teplota a relativní vlhkost vzduchu; srážky, výška sněhové pokrývky, doba trvání slunečního svitu, rychlost větru). Data je možno dávkově stáhnout pomocí [[https://​github.com/​manmatej/​chmu-process|skriptu]] v jazyce R. 👍
   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR
-  * [[http://​www.geofond.cz/wasgiv/|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)+  * [[http://​www.geology.cz/app/asgi/|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)
   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]
   * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd.   * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd.
Řádek 16: Řádek 17:
   * [[http://​wwhypda.unine.ch/​wwhypda|wwhypda ]] catalog of hydrogeological properties of earth materials   * [[http://​wwhypda.unine.ch/​wwhypda|wwhypda ]] catalog of hydrogeological properties of earth materials
   * [[http://​hydropedologie.agrobiologie.cz/​|Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)   * [[http://​hydropedologie.agrobiologie.cz/​|Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)
-  * [[https://​www.magnet4water.com/​education-videos.html|Názorná videa pro vzdělávání]]+  * [[https://​www.magnet4water.com/​Main.aspx?​caller=education-videos.html|Názorná videa pro vzdělávání]]
   * **[[cs:​rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)   * **[[cs:​rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)
  
Řádek 22: Řádek 23:
   * [[http://​www.geology.cz/​extranet/​mapy/​mapy-online/​wms|Česká geologická služba]]   * [[http://​www.geology.cz/​extranet/​mapy/​mapy-online/​wms|Česká geologická služba]]
   * [[https://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​wms/​|Národní geoportál INSPIRE]]   * [[https://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​wms/​|Národní geoportál INSPIRE]]
-  * [[http://​geoportal.cuzk.cz/​Default.aspx?​head_tab=sekce-03-gp&​mode=TextMeta&​text=sluzby_uvod&​menu=30&​news=no|ČÚZK]] – také [[http://​geoportal.cuzk.cz/​geoprohlizec|online mapa s možností odečtu souřadnic S-JTSK]]+  * [[http://​geoportal.cuzk.cz/​Default.aspx?​head_tab=sekce-03-gp&​mode=TextMeta&​text=sluzby_uvod&​menu=30&​news=no|ČÚZK]] – také [[https://​geoportal.cuzk.cz/​geoprohlizec/|online mapa s možností odečtu souřadnic S-JTSK]]
   * [[https://​heis.vuv.cz/​default.asp?​typ=wms|Hydroekologický informační systém VÚV TGM]]   * [[https://​heis.vuv.cz/​default.asp?​typ=wms|Hydroekologický informační systém VÚV TGM]]
   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​
   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]
-  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[http://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]], [[https://​kontaminace.cenia.cz/​|historické letecké snímky]]+  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[https://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]]
   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]
   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]
  
 ==== Software pro modelování podzemní vody==== ==== Software pro modelování podzemní vody====
-  * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://​www.usgs.gov/​software/​modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://​www.usgs.gov/​mission-areas/​water-resources/​science/​modflow-and-related-programs?​qt-science_center_objects=0#​qt-science_center_objects|MODFLOW]],​ MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.).+  * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://​www.usgs.gov/​software/​modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://​www.usgs.gov/​mission-areas/​water-resources/​science/​modflow-and-related-programs?​qt-science_center_objects=0#​qt-science_center_objects|MODFLOW]],​ MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.). Flexibilnějším rozhraním k MODFLOW je [[https://​www.usgs.gov/​software/​flopy-python-package-creating-running-and-post-processing-modflow-based-models|FloPy]] (skipty v\_Pythonu).
   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.
-  * [[http://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]+  * [[https://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]
   * [[https://​www.serdp-estcp.org/​Tools-and-Training/​Environmental-Restoration/​Groundwater-Plume-Treatment|SERDP & ESTCP]] – jednoduché modely pro kontaminační hydrogeologii   * [[https://​www.serdp-estcp.org/​Tools-and-Training/​Environmental-Restoration/​Groundwater-Plume-Treatment|SERDP & ESTCP]] – jednoduché modely pro kontaminační hydrogeologii
   * [[https://​www.epa.gov/​water-research/​methods-models-tools-and-databases-water-research|US EPA]] – záložka „Models“   * [[https://​www.epa.gov/​water-research/​methods-models-tools-and-databases-water-research|US EPA]] – záložka „Models“
   * [[https://​www.deltares.nl/​en/​software/​|Deltares]] – např. simulační nástroj iMOD či [[https://​download.deltares.nl/​en/​download/​geotechnical-software/​|geotechnical software]]. Téměř vše nově zdarma (mj. [[https://​oss.deltares.nl|FOSS]]).   * [[https://​www.deltares.nl/​en/​software/​|Deltares]] – např. simulační nástroj iMOD či [[https://​download.deltares.nl/​en/​download/​geotechnical-software/​|geotechnical software]]. Téměř vše nově zdarma (mj. [[https://​oss.deltares.nl|FOSS]]).
 +  * Hydrogeologické modelování časových řad: [[https://​github.com/​peterson-tim-j/​HydroSight|HydroSight]]
   * [[https://​www.pc-progress.com/​en/​Default.aspx?​hydrus-1d|Hydrus-1D]] a související programy pro modelování nenasycené zóny   * [[https://​www.pc-progress.com/​en/​Default.aspx?​hydrus-1d|Hydrus-1D]] a související programy pro modelování nenasycené zóny
   * Geochemie: [[https://​www.usgs.gov/​software/​phreeqc-version-3/​|PHREEQC]],​ [[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)   * Geochemie: [[https://​www.usgs.gov/​software/​phreeqc-version-3/​|PHREEQC]],​ [[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)
Řádek 47: Řádek 49:
   * [[https://​www.lmnoeng.com/​|The fluid flow calculations]] (Ken Edwards, LMNO Engineering)   * [[https://​www.lmnoeng.com/​|The fluid flow calculations]] (Ken Edwards, LMNO Engineering)
   * [[http://​www.aqion.onl/​|pH calculator]] (aqion)   * [[http://​www.aqion.onl/​|pH calculator]] (aqion)
-  * [[https://​water.usgs.gov/​software/​DOTABLES/​|Dissolved oxygen solubility tables]] (DOTABLES)+  * [[https://​water.usgs.gov/​water-resources/​software/​DOTABLES/​|Dissolved oxygen solubility tables]] (DOTABLES)
   * [[https://​epa-visl.ornl.gov/​cgi-bin/​visl_search|Vapor intrusion screening levels calculator]] (VISL)   * [[https://​epa-visl.ornl.gov/​cgi-bin/​visl_search|Vapor intrusion screening levels calculator]] (VISL)
   * [[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PTPopups2.html|An Earth scientist'​s periodic table of the elements and their ions]] ([[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PT.html|Zdroj]])<​WRAP hide> * [[https://​www.canadianriversinstitute.com/​baseflow-separation/​|Hydrograph Separation Tool]] (SepHydro)</​WRAP>​   * [[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PTPopups2.html|An Earth scientist'​s periodic table of the elements and their ions]] ([[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PT.html|Zdroj]])<​WRAP hide> * [[https://​www.canadianriversinstitute.com/​baseflow-separation/​|Hydrograph Separation Tool]] (SepHydro)</​WRAP>​
Řádek 54: Řádek 56:
   * [[https://​rais.ornl.gov/​index.html|Risk Assessment Information System]]   * [[https://​rais.ornl.gov/​index.html|Risk Assessment Information System]]
   * Srážkoodtokový model [[http://​bilan.vuv.cz/​|Bilan]]   * Srážkoodtokový model [[http://​bilan.vuv.cz/​|Bilan]]
-Online prohlížečka DWG a dalších formátů CAD: [[https://​viewer.autodesk.com/​|Autodesk Viewer]] či [[https://​www.autodesk.com/​products/​dwg/​viewers|jiné produkty]][[https://​www.qcad.org/​en/​|QCAD]] – 2D FOSS CAD editující DXF (FOSS verze: stáhnout trial verzi a podle instrukcí smazat pár knihoven).+==== Formáty CAD ==== 
 +  * Online prohlížečka DWG aj.: [[https://​viewer.autodesk.com/​|Autodesk Viewer]] či [[https://​www.autodesk.com/​products/​dwg/​viewers|jiné produkty]] 
 +  * [[https://​www.qcad.org/​en/​|QCAD]] – 2D FOSS CAD editující DXF (FOSS verze: stáhnout trial verzi a podle instrukcí smazat pár knihoven). 
 +  * V QGISu nezobrazovat jako vrstvy, ale importovat (Poject -> Import/​Export) – je tak možno vybírat konkrétní vrstvy. 
 +  * [[https://​mygeodata.cloud|MyGeodata]] – převod různých formátů a mnohem více
    
 ==== Doplňky do Excelu pro zpracování dat ==== ==== Doplňky do Excelu pro zpracování dat ====
Řádek 63: Řádek 69:
 {{:​cs:​power_query_2.png?​nolink|Pak vybrat pouze hodnoty k normalizaci}} {{:​cs:​power_query_2.png?​nolink|Pak vybrat pouze hodnoty k normalizaci}}
  
-> V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/​Products/​Row_Denormaliser|Row denormaliser]]. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v [[https://​postgresql.verite.pro/​blog/​2018/​06/​19/​crosstab-pivot.html|databázi]] či pomocí [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/​Products/​ETL_metadata_injection|Metadata Injection]] ([[https://​forums.pentaho.com/​threads/​145759-Dynamic-pivot-data/​|příklad]]).+> V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​Row_Denormaliser|Row denormaliser]]. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v [[https://​postgresql.verite.pro/​blog/​2018/​06/​19/​crosstab-pivot.html|databázi]] či pomocí [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​ETL_metadata_injection|Metadata Injection]] ([[https://​forums.pentaho.com/​threads/​145759-Dynamic-pivot-data/​|příklad]]).
 ===ASAP Utilities=== ===ASAP Utilities===
 [[https://​www.asap-utilities.com|ASAP Utilities]] například:​ převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další. [[https://​www.asap-utilities.com|ASAP Utilities]] například:​ převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další.
Řádek 73: Řádek 79:
 Příklad: <code lotusformulas>​=MW("​SO4"​)</​code> ​ Příklad: <code lotusformulas>​=MW("​SO4"​)</​code> ​
 Chemický vzorec může být v jiné buňce – stačí použít odkaz (bez uvozovek): <code lotusformulas>​=MW(A4)</​code> ​ Chemický vzorec může být v jiné buňce – stačí použít odkaz (bez uvozovek): <code lotusformulas>​=MW(A4)</​code> ​
-Na velikosti záleží: ''​Co''​ není ''​CO''​.+Na velikosti záleží: ''​Co''​ není ''​CO''​. ​\\ \\ \\ 
  
 ==== Další stránky na tomto webu ==== ==== Další stránky na tomto webu ====
 **[[cs:​standards]]** **[[cs:​standards]]**
  
-**[[cs:​clip]]**+**[[cs:clip|Animace o tom, jak správně vizualizovat a tvořit mapy]]** 
 +\\ \\  
 + 
 +==== Když se překopne kabel ==== 
 +<​html>​ 
 +<iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​OKXA9I89bno"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
cs/resources.1575106031.txt.gz · Poslední úprava: 2019-11-30

Nástroje pro stránku