HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:rsshg

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:rsshg [2020-02-24]
Kamil Nešetřil
cs:rsshg [2020-02-24] (aktuální)
Řádek 28: Řádek 28:
 [[https://​ngwa.onlinelibrary.wiley.com/​journal/​17456584|{{ :​bf-globe.png?​nolink|Webová stránka}}]] [[https://​ngwa.onlinelibrary.wiley.com/​journal/​17456584|{{ :​bf-globe.png?​nolink|Webová stránka}}]]
 ==== Groundwater ==== ==== Groundwater ====
-{{rss>​https://​ngwa.onlinelibrary.wiley.com/​action/​showFeed?​jc=17456584&​type=etoc&​feed=rss ​date 1d }}+{{rss>​https://​ngwa.onlinelibrary.wiley.com/​action/​showFeed?​jc=17456584&​type=etoc&​feed=rss 1d }}
  
 [[https://​link.springer.com/​search.rss?​facet-content-type=Article&​facet-journal-id=10040&​channel-name=Hydrogeology+Journal|{{ :​rss16.png?​nolink|RSS}}]] [[https://​link.springer.com/​search.rss?​facet-content-type=Article&​facet-journal-id=10040&​channel-name=Hydrogeology+Journal|{{ :​rss16.png?​nolink|RSS}}]]
cs/rsshg.txt · Poslední úprava: 2020-02-24

Nástroje pro stránku