Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Snímky obrazovky

Zobrazení dat

Online mapová aplikace Online mapová aplikace
– celek

Online mapová aplikace – profil vrtu Online mapová aplikace
– profil vrtu

Online mapová aplikace – informace o objektu Online mapová aplikace
– informace o objektu

Online mapová aplikace – detail grafu Online mapová aplikace
– detail grafu

Online mapová aplikace – dialog pro výběr objektu a veličin
Online mapová aplikace
– dialog pro výběr objektu a veličin


Reporty s daty a výsledky modelů

Pentaho User Console (PBA): Reporty jsou v rámečku uprostřed
Pentaho User Console (PBA): Reporty jsou v rámečku uprostřed

Průběh veličin – zobrazení reportu na serveru Pentaho (PBA) Průběh veličin
– zobrazení reportu na serveru Pentaho (PBA)

Multikriteriální analýza pro odhad trendu kvality vody v povrchových nádržích (eutrofizace) – zobrazení reportu na serveru Pentaho (PBA) Multikriteriální analýza pro odhad trendu kvality vody v povrchových nádržích (eutrofizace)
– zobrazení reportu v Pentaho User Console na serveru Pentaho (PBA)

Převažující redukčně-oxidační procesy ve vodě (bez měření pH a Eh) – zobrazení reportu na serveru Pentaho (PBA) Převažující redukčně-oxidační procesy ve vodě (bez měření pH a Eh)
– zobrazení reportu na serveru Pentaho (PBA)

Převažující redukčně-oxidační procesy ve vodě (bez měření pH a Eh) – návrh reportu v Pentaho Report Designer Převažující redukčně-oxidační procesy ve vodě (bez měření pH a Eh)
– návrh reportu v Pentaho Report Designer

Geologický profil – návrh reportu v Pentaho Report Designer Geologický profil
– návrh reportu v Pentaho Report Designer

Geologický profil – zobrazení reportu z dat z CGS Geofond
Geologický profil
– report vytvořený v Pentaho Report Designer


Import dat – datová pumpa

Pentaho Data Integration (Kettle) obsahuje vizuální vývojové prostředí pro transformace dat (Spoon) Pentaho Data Integration (Kettle) obsahuje vizuální vývojové prostředí pro transformace dat (Spoon)

Server Pentaho (PBA)

Co uvidíte, když si stáhnete zdarma PBA z internetu, spustíte a přihlásíte se. Není třeba HgIS.

Úvodní obrazovka PBA Úvodní obrazovka PBA

Správa uživatelů Správa uživatelů PBA

CDE: interaktivní návrh dashboardů CDE: interaktivní návrh dashboardů

PBA: Marketplace PBA: Marketplace

Pokročilá hydrogeologická vizualizace (EnviroInsite)

EnviroInsite – Geologický profil vrtu Geologický profil vrtu

EnviroInsite – Geologický řez Geologický řez

Poslední úprava: 13.08.2023