HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:simple

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cs:simple [2019-10-26]
cs:simple [2020-03-09] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Alternativní jednoduché modely]
Řádek 2: Řádek 2:
 ... a o matematických modelech obecně ... a o matematických modelech obecně
  
-> HgIS pomáhá formulovat alternativní koncepční modely a umožňuje implementovat jednoduché procedurální (tj. výpočetní) modely. Prezentované [[cs:​casestudies|]] je možné implementovat ​v HgIS jejich výsledky lze zobrazovat v\_online aplikaci, přičemž se výsledky aktualizují na základě nových dat. +> HgIS pomáhá formulovat alternativní koncepční modely a umožňuje implementovat jednoduché procedurální (tj. výpočetní) modely. Prezentované [[cs:​casestudies|]] je možné implementovat a zobrazovat v HgIS, přičemž se výsledky aktualizují na základě nových dat. 
 > Navíc platforma Pentaho umožňuje((plugin [[https://​community.hitachivantara.com/​community/​products-and-solutions/​pentaho/​blog/​2018/​03/​06/​operationalizing-machine-learning|Machine Intelligence]])) spustit model založený na datech (např. neuronovou síť) s využitím různých implementací:​ R, Python, Weka a Deeplearning4j. > Navíc platforma Pentaho umožňuje((plugin [[https://​community.hitachivantara.com/​community/​products-and-solutions/​pentaho/​blog/​2018/​03/​06/​operationalizing-machine-learning|Machine Intelligence]])) spustit model založený na datech (např. neuronovou síť) s využitím různých implementací:​ R, Python, Weka a Deeplearning4j.
  
Řádek 11: Řádek 11:
   * Obsahuje teoretickou část ([[cs:​simplealt#​formulace_zvoleneho_pristupu|zde její klíčová část]]) i praktické příklady ([[cs:​casestudies|]]).   * Obsahuje teoretickou část ([[cs:​simplealt#​formulace_zvoleneho_pristupu|zde její klíčová část]]) i praktické příklady ([[cs:​casestudies|]]).
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +\\
 +
 ===== Další zdroje ===== ===== Další zdroje =====
 +<WRAP box>​**[[cs:​clip|Jednodušší vizalizace je lepší vizualizace (a pár vtípků)]]**</​WRAP>​
 https://​darcylecture2016.wordpress.com/​2015/​08/​21/​references/​ https://​darcylecture2016.wordpress.com/​2015/​08/​21/​references/​
 +\\ \\
  
 ===== Hesla ===== ===== Hesla =====
Řádek 18: Řádek 22:
  
 {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}} {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}}
- +\\ \\
- +
-Model není výsledek sám o sobě: +
- +
-[[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S1364815212001831#​fig4 +
-|{{:​pyramida.jpg?​nolink|Knowledge and information systems hierarchy }}]] +
- +
-Obrázek: Knowledge and information systems hierarchy ((VON ASMUTH, Jos R., Kees MAAS, Martin KNOTTERS, Marc F.P. BIERKENS, Mark BAKKER, Theo N. OLSTHOORN, D. Gijsbert CIRKEL, Inke LEUNK, Frans SCHAARS a Daniel C. VON ASMUTH, 2012. Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physical insight. //​Environmental Modelling & Software//. 38, 178–190. ISSN 1364-8152. doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2012.06.003|10.1016/​j.envsoft.2012.06.003]])) +
- +
-{{ :​cs:​dilbert_3.jpg?​direct |}} +
- +
-{{ :​cs:​dilbert_4.jpg?​direct |}} +
- +
-{{ :​cs:​modely_nezklamaly_zklamala_krajina.png?​direct |}} +
- +
- +
- +
- +
  
 ===== Citáty z odborné literatury týkající se jednoduchosti a komplexnosti modelů ===== ===== Citáty z odborné literatury týkající se jednoduchosti a komplexnosti modelů =====
Řádek 144: Řádek 130:
 VOSS, Clifford I., 2011b. Editor'​s message: Groundwater modeling fantasies-part 2, down to earth. //​Hydrogeology Journal//. **19**(8), 1455–1458. ISSN 1431-2174, 1435-0157. DOI: [[https://​doi.org/​10.1007/​s10040-011-0790-6|10.1007/​s10040-011-0790-6]] VOSS, Clifford I., 2011b. Editor'​s message: Groundwater modeling fantasies-part 2, down to earth. //​Hydrogeology Journal//. **19**(8), 1455–1458. ISSN 1431-2174, 1435-0157. DOI: [[https://​doi.org/​10.1007/​s10040-011-0790-6|10.1007/​s10040-011-0790-6]]
  
 +\\ 
 +=== O dobré praxi v modelování – více přiměřeně komplexních modelů ===
 +<​html><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​Gb_bx6Ui3vA"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​
cs/simple.1572078544.txt.gz · Poslední úprava: 2019-10-26

Nástroje pro stránku