Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Standardy pro výměnu dat o podzemní vodě

Existuje mnoho podnikových, národních i mezinárodních standardů datových modelů a standardů pro výměnu dat nejen o podzemní vodě. Vznikají nové standardy a staré se mění (takže nejsou standardní). Náš datový model (struktura databáze) byl inspirován těmito standardy.

Řízené slovníky

Data jsou specifikovaná nejen na úrovni datového modelu (např. název sloupce v tabulce relační databáze), ale také na úrovni řízených slovníků (číselníky, kódovníky, tezaury; angl.: vocabulary, dictionary, lookup tables, values, enumerations, domain). Pro využití v českém prostředí je třeba mít české ekvivalenty. Česká geologická služba používá vlastní rozsáhlé kódovníky, online jsou však dostupné pouze ty geologické (nikoliv např. druh objektu atd.). České řízené slovníky vznikají v rámci INSPIRE a navazujících iniciativ. Např. GEMET 2) však kolektor nazývá vodonosnou vrstvou, což neodpovídá platné nomenklatuře – např. ČSN 75 0110 (2010)3) – dříve platným normám (ČSN 73 6532)4) ani to není termín využívaný odbornou veřejností. Asi nejvýznamnější EDMS (EQuIS) kupříkladu číselníky systematicky vyplněné nemá, jen jsou uvedena jednoduchá data pro vzorovou lokalitu. Slovníky má i Britská geologická služba. V oblasti hydrologie existuje slovník vytvářený komunitou (Horsburgh et al. 2014)5) či související (ODM2 Controlled Vocabularies). Proto v rámci HgIS byly na základě české terminologie (Labsystém, karotáž AQUATEST a.s., zdroje dat atd.) vytvořeny: číselník veličin, další číselníky, kódovníky a řízené slovníky.

1)
BRODARIC, Boyan, Eric BOISVERT, Laurence CHERY, Peter DAHLHAUS, Sylvain GRELLET, Alexander KMOCH, François LÉTOURNEAU, Jessica LUCIDO, Bruce SIMONS a Bernhard WAGNER, 2018. Enabling global exchange of groundwater data: GroundWaterML2 (GWML2). Hydrogeology Journal. 26(3), 733–741. ISSN 1435-0157. 10.1007/s10040-018-1747-9
2)
GEMET. GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/themes/
3)
Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie
4)
Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
5)
HORSBURGH, Jeffery S., Anthony K. AUFDENKAMPE, Emilio MAYORGA, Kerstin A. LEHNERT, Leslie HSU, Lulin SONG, Amber Spackman JONES, Sara G. DAMIANO, David G. TARBOTON, David VALENTINE, Ilya ZASLAVSKY a Tom WHITENACK, 2016. Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. Environmental Modelling & Software. 79, 55–74. ISSN 1364-8152. 10.1016/j.envsoft.2016.01.010
Poslední úprava: 21.03.2024