HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:standards

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:standards [2019-09-27]
Kamil Nešetřil
cs:standards [2019-11-03] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ====== Standardy pro výměnu dat o podzemní vodě ====== ====== Standardy pro výměnu dat o podzemní vodě ======
-Existuje mnoho podnikových,​ národních i mezinárodních standardů datových modelů a standardů pro výměnu dat nejen o podzemní ​vodě. Vznikají nové standardy a staré se mění (takže nejsou standardní). Náš [[cs:​documentation#​ulozeni_dat|datový model (struktura databáze)]] byl inspirován těmito standardy.+Existuje mnoho podnikových,​ národních i mezinárodních standardů datových modelů a standardů pro výměnu dat nejen o\_podzemní ​vodě. Vznikají nové standardy a staré se mění (takže nejsou standardní). Náš [[cs:​documentation#​ulozeni_dat|datový model (struktura databáze)]] byl inspirován těmito standardy.
   * [[wp>​Geography Markup Language]]   * [[wp>​Geography Markup Language]]
     * [[http://​www.waterml2.org|WaterML]](([[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​waterml|aktuální verze standardu OGC]]))     * [[http://​www.waterml2.org|WaterML]](([[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​waterml|aktuální verze standardu OGC]]))
Řádek 7: Řádek 7:
   * [[http://​www.odm2.org|Observations Data Model 2 (ODM2)]] {{:​logo_compet_odm2.png?​direct&​20|ODM2}} – hydrologie a další. Mnoho sw nástrojů. Má řízený slovník.   * [[http://​www.odm2.org|Observations Data Model 2 (ODM2)]] {{:​logo_compet_odm2.png?​direct&​20|ODM2}} – hydrologie a další. Mnoho sw nástrojů. Má řízený slovník.
   * [[https://​inspire.ec.europa.eu/​documents/​Data_Specifications/​INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0.pdf|Evropská směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines]] {{:​logo_compet_inspire.jpeg?​direct&​20|INSPIRE}}. Geologie (+ hydrogeologie a geofyzika).   * [[https://​inspire.ec.europa.eu/​documents/​Data_Specifications/​INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0.pdf|Evropská směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines]] {{:​logo_compet_inspire.jpeg?​direct&​20|INSPIRE}}. Geologie (+ hydrogeologie a geofyzika).
-  * [[https://​www.infogeo.de/​Infogeo/​EN/​Home/​BoreholeML/​boreholeml_node_en.html|BoreholeML]] {{:​logo_compet_borholeml.jpeg?​direct&​50|BoreholeML}} – německý XML standard pro výměnu dat o vrtech. Vychází z XML exportu z\_eEarth.+  * [[https://​www.infogeo.de/​Infogeo/​EN/​Home/​BoreholeML/​boreholeml_node_en.html|BoreholeML]] {{:​logo_compet_borholeml.jpeg?​direct&​50|BoreholeML}} – německý XML standard pro výměnu dat o\_vrtech. Vychází z XML exportu z\_eEarth.
   * [[http://​www.bgs.ac.uk/​services/​dataModels/​home.html|Open Geoscience data models]]. British Geological Survey. Borehole Index and Interpretations,​ Geochemistry Data Model   * [[http://​www.bgs.ac.uk/​services/​dataModels/​home.html|Open Geoscience data models]]. British Geological Survey. Borehole Index and Interpretations,​ Geochemistry Data Model
   * [[http://​www.bom.gov.au/​water/​groundwater/​ngis|National Groundwater Information System: Data Model]]. Australian Government: Bureau of Meteorology.   * [[http://​www.bom.gov.au/​water/​groundwater/​ngis|National Groundwater Information System: Data Model]]. Australian Government: Bureau of Meteorology.
   * [[http://​schemas.usgin.org/​models|U.S. Geoscience Information Network: Geoscience Content Models]]((Aqueous Chemistry, Borehole Lithology …, Contour Lines, Hydraulic Properties, Physical Sample, Rock Chemistry, Well Fluid Production, Well Header Obs., Well Log Observation,​ Well Tests))   * [[http://​schemas.usgin.org/​models|U.S. Geoscience Information Network: Geoscience Content Models]]((Aqueous Chemistry, Borehole Lithology …, Contour Lines, Hydraulic Properties, Physical Sample, Rock Chemistry, Well Fluid Production, Well Header Obs., Well Log Observation,​ Well Tests))
-  * [[http://​www.earthdatamodels.org|EarthDataModels.org]] je snaha o katalog ​datových modelů ​  \\ //... a mnohé další.//+  * [[http://​www.earthdatamodels.org|EarthDataModels.org]] je snaha o\_katalog ​datových modelů ​  \\ //... a mnohé další.//
 ===== Řízené slovníky ===== ===== Řízené slovníky =====
-Data jsou specifikovaná nejen na úrovni datového modelu (např. název sloupce v tabulce ​relační databáze), ale také na úrovni řízených slovníků (číselníky,​ kódovníky,​ tezaury; angl.: //​vocabulary,​ dictionary, lookup tables, values, enumerations,​ domain//). Pro využití v českém prostředí je třeba mít české ekvivalenty. Česká geologická služba používá vlastní rozsáhlé kódovníky,​ online jsou však dostupné pouze ty geologické (nikoliv např. druh objektu atd.). České řízené slovníky vznikají v rámci ​INSPIRE a navazujících iniciativ. Např. GEMET (2010)((GEMET,​ 2010. GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. Dostupné\_z:​ http://​www.eionet.europa.eu/​gemet)) však kolektor nazývá vodonosnou vrstvou, což neodpovídá platné nomenklatuře – např. ČSN 75 0110 (2010)((Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie)) – dříve platným normám (ČSN 73 6532)((Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie)) ani to není termín využívaný odbornou veřejností. Asi nejvýznamnější EDMS ([[https://​earthsoft.com|EQuIS]]) kupříkladu číselníky systematicky vyplněné nemá, jen jsou uvedena jednoduchá data pro vzorovou lokalitu. Slovníky má i [[http://​www.bgs.ac.uk/​data/​vocabularies/​home.html|Britská geologická služba]]. V oblasti ​hydrologie existuje slovník vytvářený komunitou (Horsburgh et al. 2014)((HORSBURGH,​ Jeffery S., Anthony K. AUFDENKAMPE,​ Emilio MAYORGA, Kerstin A. LEHNERT, Leslie HSU, Lulin SONG, Amber Spackman JONES, Sara G. DAMIANO, David G. TARBOTON, David VALENTINE, Ilya ZASLAVSKY a Tom WHITENACK, 2016. Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. //​Environmental Modelling & Software//. **79**, 55–74. ISSN 1364-8152. DOI:​\_[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010|10.1016/​j.envsoft.2016.01.010]])) či související ([[http://​vocabulary.odm2.org/​|ODM2 Controlled Vocabularies]]). Proto v rámci ​HgIS byly na základě české terminologie (Labsystém,​ karotáž AQUATEST a.s., zdroje dat atd.) vytvořeny: číselník veličin, další číselníky,​ kódovníky a řízené slovníky.+Data jsou specifikovaná nejen na úrovni datového modelu (např. název sloupce v\_tabulce ​relační databáze), ale také na úrovni řízených slovníků (číselníky,​ kódovníky,​ tezaury; angl.: //​vocabulary,​ dictionary, lookup tables, values, enumerations,​ domain//). Pro využití v\_českém prostředí je třeba mít české ekvivalenty. Česká geologická služba používá vlastní rozsáhlé kódovníky,​ online jsou však dostupné pouze ty geologické (nikoliv např. druh objektu atd.). České řízené slovníky vznikají v\_rámci ​INSPIRE a navazujících iniciativ. Např. GEMET (2010)((GEMET,​ 2010. GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. Dostupné\_z:​ http://​www.eionet.europa.eu/​gemet)) však kolektor nazývá vodonosnou vrstvou, což neodpovídá platné nomenklatuře – např. ČSN 75 0110 (2010)((Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie)) – dříve platným normám (ČSN 73 6532)((Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie)) ani to není termín využívaný odbornou veřejností. Asi nejvýznamnější EDMS ([[https://​earthsoft.com|EQuIS]]) kupříkladu číselníky systematicky vyplněné nemá, jen jsou uvedena jednoduchá data pro vzorovou lokalitu. Slovníky má i [[http://​www.bgs.ac.uk/​data/​vocabularies/​home.html|Britská geologická služba]]. V\_oblasti ​hydrologie existuje slovník vytvářený komunitou (Horsburgh et al. 2014)((HORSBURGH,​ Jeffery S., Anthony K. AUFDENKAMPE,​ Emilio MAYORGA, Kerstin A. LEHNERT, Leslie HSU, Lulin SONG, Amber Spackman JONES, Sara G. DAMIANO, David G. TARBOTON, David VALENTINE, Ilya ZASLAVSKY a Tom WHITENACK, 2016. Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. //​Environmental Modelling & Software//. **79**, 55–74. ISSN 1364-8152. DOI:​\_[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010|10.1016/​j.envsoft.2016.01.010]])) či související ([[http://​vocabulary.odm2.org/​|ODM2 Controlled Vocabularies]]). Proto v\_rámci ​HgIS byly na základě české terminologie (Labsystém,​ karotáž AQUATEST a.s., zdroje dat atd.) vytvořeny: číselník veličin, další číselníky,​ kódovníky a řízené slovníky.
  
cs/standards.txt · Poslední úprava: 2019-11-03

Nástroje pro stránku