Kamil Nešetřil

Environmental data management and analytics

User Tools

Site Tools


Informační systém HgIS

HgIS je systém pro podporu rozhodování v oblasti geověd a životního prostředí. Byl vyvinut pro data o podzemní vodě, ale je poskytován v rámci řešení pro hydrologii, geotechniku, geochemii, geofyziku, monitoring skládek či těžbu nerost­ných surovin. Díky modulárnosti a otevřenosti systému je možné pružně reagovat na neustále se měnící potřeby uživatelů. Umožňuje tak zvýšit produktivitu organizace a snížit její provozní náklady.

Funkce HgIS

  • import a export dat v libovolných formátech
  • uložení libovolného typu dat do datového skladu
  • vizualizace, reporting
  • analýzy a automatizované vyhodnocení dat, modely
  • automatizace, rozesílání e-mailem či SMS


Vstupy

Laboratorní systém (LIMS) Labsystém
GDO: soubory MS Access a XML (eEarth) Geofond
zatím načítání některých dat gdBase
vizualizační nástroje RockWorks
nejrůznější tabulky např. v Excelu tabulky, ČHMÚ
archivní průzkumné vrty ve Wordu ze systému Geobanka firmy Data-PC Sokolov Geobanka
strojově generované textové exporty (např. stanice FIEDLER dataloggery …
databáze a cokoliv dalšího libovolná data uživatelů

Informační
systém


uložení v relační databázi
HgIS

vstupy -> uložení -> výstupy

Výstupy

výstupy v Excelu výstupy ve Wordu tabulky, grafy
výstupy v Excelu výstupy ve Wordu vrtné profily
geologické řezy
GIS mapy
modely

(vše na webu i e-mailem)


HgIS provádí sběr dat v různých formátech (soubory, databáze či dálkový sběr dat) a jejich zpracování (validace, převody jednotek, výpočty, statistiky, modely, predikce). Výsledky (např. tabulky, grafy a mapy) jsou dostupné na interaktivním webu i v běžných formátech (pdf, Word, Excel). Jsou dostupné uživatelům na webu či jsou rozesílány např. e-mailem v pravi­del­ných intervalech či při událostech (např. překročení stanovené hodnoty). Data je možno exportovat do speciali­zo­va­ných programů či využívat v integrovaných matematických modelech.

Snímky obrazovky

Online mapová aplikace – celek

Začít v malém

Využité technologie, komponenty systému i zkušenosti je možno využít pro řešení dílčích úloh při zachování existujících informačních systémů i stylu práce v organizacích. Prvním ryze praktickým krokem je vytvoření jednoduchého nástroje pro automatizaci jakékoliv úlohy (např. zpracování a vyhodnocení konkrétních dat; aktualizace dat v excelu či jiném programu na základě aktuálních dat atd.).


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Last modified: 2024-07-20