HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tools

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:tools [2019-11-05]
Kamil Nešetřil
cs:tools [2019-11-05] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Bibliografický manažer Zotero]
Řádek 67: Řádek 67:
 [[https://​www.zotero.org|{{ ​ :​zotero.png?​nolink&​70|Zotero}}]] [[https://​www.zotero.org|{{ ​ :​zotero.png?​nolink&​70|Zotero}}]]
 ===== Bibliografický manažer Zotero ===== ===== Bibliografický manažer Zotero =====
-Pro systematické uložení zejména publikací (a dokumentů) je možné používat bibliografickou databázi obsahující plné texty i metadata. Je tak možno publikace uchovávat, sdílet online, spravovat a vytvářet citace. Vše je zadáváno včetně metadat, a knihovna je tak přehledná,​ i když s ní pracuje větší počet uživatelů. Využíváme bibliografický manažer [[https://​zotero.org|Zotero]]. Zotero je využíváno na Technické univerzitě v\_Liberci pro vědu i výuku. Ve firemním prostředí může být vhodnější využití systémů pro [[wpcs>​Správa_dokumentů|správu dokumentů]]. [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1NSyeqNnDq3Qu7fIs-9YAVnmlw2PVdbFzqEWgBMhsDW8|Výukový materiál o\_Zoteru]].+Pro systematické uložení zejména publikací (a dokumentů) je možné používat bibliografickou databázi obsahující plné texty i metadata. Je tak možno publikace uchovávat, sdílet online, spravovat a vytvářet citace. Vše je zadáváno včetně metadat, a knihovna je tak přehledná,​ i když s ní pracuje větší počet uživatelů. Využíváme bibliografický manažer [[https://​zotero.org|Zotero]]. Zotero je využíváno na Technické univerzitě v\_Liberci pro vědu i výuku. Ve firemním prostředí může být vhodnější využití systémů pro [[wpcs>​Správa_dokumentů|správu dokumentů]]. [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1NSyeqNnDq3Qu7fIs-9YAVnmlw2PVdbFzqEWgBMhsDW8|Výukový materiál o Zoteru]].
  
 [[https://​www.r-project.org|{{ :​r_logo.svg?​nolink&​40R}}]] [[https://​www.r-project.org|{{ :​r_logo.svg?​nolink&​40R}}]]
cs/tools.txt · Poslední úprava: 2019-11-05

Nástroje pro stránku