HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tools

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:tools [2020-02-12]
Kamil Nešetřil
cs:tools [2020-02-22] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Pentaho Metadata Editor]
Řádek 30: Řádek 30:
 PDI funguje také jako rozhraní mezi jednotlivými komponentami platformy Pentaho. PDI funguje také jako rozhraní mezi jednotlivými komponentami platformy Pentaho.
 ==== Pentaho Report Designer ==== ==== Pentaho Report Designer ====
-[[https://​community.pentaho.com/projects/​reporting|Pentaho Report Designer]] (<​nowiki>​PRD</​nowiki>​) umožňuje návrh reportů((Reportingem rozumíme tiskové sestavy, analytické tabulky, grafy a přehledy realizované na základě dotazů do databází (Pour et al. 2012). Tyto sestavy je možno zobrazovat ve webovém prohlížeči i stahovat v\_různých formátech (PDF, RTF, MS\_Excel). Reportingové vykreslovací jádro je součástí PDI i PBA. Proto je možno zobrazovat reporty online na základě uživatelských voleb (výběr objektu, veličiny atd.) na serveru PBA a reporty v\_definovaných formátech je možno generovat a distribuovat pomocí PDI.)) ({{:​profil_prd.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ jež poté mohou být zobrazovány na aplikačním serveru PBA. Reporty v\_Pentahu jsou tzv. „banded reports“ (pevně vymezené oblasti). Tip: využívejte vnořené reporty (//​subreports//​). Zdroj v\_angličtině:​ [[https://​community.hitachivantara.com/​community/products-and-solutions/​pentaho/​blog/​2018/​03/​06/​prd-tricks|Pentaho Report Designer Tricks]], další zastaralý zdroj: [[https://​www.on-reporting.com|Reporting Tales: Pentaho Reporting Tips and Tricks]].\\ ​+[[https://​community.hitachivantara.com/s/article/​pentaho-reporting|Pentaho Report Designer]] (<​nowiki>​PRD</​nowiki>​) umožňuje návrh reportů((Reportingem rozumíme tiskové sestavy, analytické tabulky, grafy a přehledy realizované na základě dotazů do databází (Pour et al. 2012). Tyto sestavy je možno zobrazovat ve webovém prohlížeči i stahovat v\_různých formátech (PDF, RTF, MS\_Excel). Reportingové vykreslovací jádro je součástí PDI i PBA. Proto je možno zobrazovat reporty online na základě uživatelských voleb (výběr objektu, veličiny atd.) na serveru PBA a reporty v\_definovaných formátech je možno generovat a distribuovat pomocí PDI.)) ({{:​profil_prd.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ jež poté mohou být zobrazovány na aplikačním serveru PBA. Reporty v\_Pentahu jsou tzv. „banded reports“ (pevně vymezené oblasti). Tip: využívejte vnořené reporty (//​subreports//​). Zdroj v\_angličtině:​ [[https://​community.hitachivantara.com/​s/article/​pentaho-report-designer-tricks|Pentaho Report Designer Tricks]], další zastaralý zdroj: [[https://​www.on-reporting.com|Reporting Tales: Pentaho Reporting Tips and Tricks]].\\ ​
  
 ==== Pentaho Server ==== ==== Pentaho Server ====
-[[https://​sourceforge.net/​projects/​pentaho/​files/​Pentaho%209.0/​server/​|Pentaho Server]] (PBA, dříve <​nowiki>​BI</​nowiki>​ Server, {{:​prubeh_server.png?​linkonly| snímek obrazovky}}) je klíčová komponenta platformy. Umožňuje v\_uživatelsky přívětivém prostředí spouštět transformace,​ datové analýzy, generovat reporty, vytvářet a spouštět přehledová zobrazení (//​dashboard//​) a je možné je integrovat do dalších aplikací (pomocí REST API). Jeho součástí je aplikační server Apache Tomcat. [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​feed/​0D51J00004fdAGhSAM|Není]] přímo vhodný pro správu souborů a pro předávání souborů se vstupními daty do systému, což by měl umožňovat [[https://​community.hitachivantara.com/​docs/DOC-1009864-cfr-file-repository|Community File Repository]] – viz [[https://​dankeeley.wordpress.com/​2018/​04/​13/​uploading-files-with-cfr-and-pentaho/​|návod]]. Přehledová zobrazení //​(dashboard)//​ je možno vytvářet za pomoci CDE – více: [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​CTools|Community Tools (CTools)]]+[[https://​sourceforge.net/​projects/​pentaho/​files/​Pentaho%209.0/​server/​|Pentaho Server]] (PBA, dříve <​nowiki>​BI</​nowiki>​ Server, {{:​prubeh_server.png?​linkonly| snímek obrazovky}}) je klíčová komponenta platformy. Umožňuje v\_uživatelsky přívětivém prostředí spouštět transformace,​ datové analýzy, generovat reporty, vytvářet a spouštět přehledová zobrazení (//​dashboard//​) a je možné je integrovat do dalších aplikací (pomocí REST API). Jeho součástí je aplikační server Apache Tomcat. [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​feed/​0D51J00004fdAGhSAM|Není]] přímo vhodný pro správu souborů a pro předávání souborů se vstupními daty do systému, což by měl umožňovat [[https://​community.hitachivantara.com/​s/article/​community-file-repository|Community File Repository]] – viz [[https://​dankeeley.wordpress.com/​2018/​04/​13/​uploading-files-with-cfr-and-pentaho/​|návod]]. Přehledová zobrazení //​(dashboard)//​ je možno vytvářet za pomoci CDE – více: [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​CTools|Community Tools (CTools)]]
 {{:​schedule.png?​nolink|Nastavení pravidelného rozesílání vyexportovaných souborů e-mailem.}}\\ ​ {{:​schedule.png?​nolink|Nastavení pravidelného rozesílání vyexportovaných souborů e-mailem.}}\\ ​
 //Obrázek: PBA – Nastavení pravidelného rozesílání vyexportovaných souborů e-mailem.// //Obrázek: PBA – Nastavení pravidelného rozesílání vyexportovaných souborů e-mailem.//
Řádek 39: Řádek 39:
 [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​Pentaho_Metadata_Editor|Pentaho Metadata Editor]] vytvoří abstraktní vrstvu nad datovým modelem. Zjednodušuje se tak tvorba tiskových sestav a přehledových zobrazení (//​dashboards//​) včetně lokalizace. Viz obrázek (vrstvy též: physical, logical and delivery layer): \\ {{https://​help.pentaho.com/​@api/​deki/​files/​8143/​01_metadata_domain.png}} [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​Pentaho_Metadata_Editor|Pentaho Metadata Editor]] vytvoří abstraktní vrstvu nad datovým modelem. Zjednodušuje se tak tvorba tiskových sestav a přehledových zobrazení (//​dashboards//​) včetně lokalizace. Viz obrázek (vrstvy též: physical, logical and delivery layer): \\ {{https://​help.pentaho.com/​@api/​deki/​files/​8143/​01_metadata_domain.png}}
  
-Alternativou k\_Pentaho Metadata je [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​article/​community-data-access|Community Data Access]] (<​nowiki>​CDA</​nowiki>​),​ který může využívat Pentaho Metadata. ​<​nowiki>​CDA</​nowiki>​ je (stejně jako Pentaho ​Metadata) možno využít jako datový zdroj mj. pro reporty.+Alternativou k\_Pentaho Metadata je [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​article/​community-data-access|Community Data Access]] (<​nowiki>​CDA</​nowiki>​),​ který může využívat Pentaho Metadata. 
 + 
 +Nejuniverzálnější alternativou je [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​9.0/​Products/​Pentaho_Data_Services|Pentaho Data Services]] – funguje to jako virtuální tabulka (vyždaduje ​Pentaho ​Data Services JDBC driver)
 + 
 +Všechny tři alternativy je možné využívat jako datový zdroj mj. pro reporty.
 ====Prostředky využívané platformou Pentaho==== ====Prostředky využívané platformou Pentaho====
   * programovací jazyk [[wpcs>​Java_(programovací_jazyk)|Java]]   * programovací jazyk [[wpcs>​Java_(programovací_jazyk)|Java]]
Řádek 61: Řádek 65:
 [[https://​qgis.org|{{ ​ :​qgis-icon32.svg?​nolink&​32|QGIS}}]] [[https://​qgis.org|{{ ​ :​qgis-icon32.svg?​nolink&​32|QGIS}}]]
 ===== QGIS ===== ===== QGIS =====
-[[https://​www.qgis.org|QGIS]] je geografický informační systém umožňující pracovat s\_prostorovými daty včetně dat, která jsou uložena v\_PostGIS. Pro publikaci prostorových dat kromě samotných bodů je možné využít mapový server. Zobrazení dat z\_bodových objektů (např. vrty, studny) je možné přímo v\_GIS či ve online mapové aplikaci ({{:​mapap1.png?​linkonly|snímek obrazovky}}). V\_rámci HgIS využíváme mapový server [[http://​training.gismentors.eu/​qgis-pokrocily/​ruzne/​qgisserver.html|QGIS Server]]. Zdrojem dat pro něj může být například prostorová databáze (např. PostGIS), georeferencované rastry (např. JPG – tzv. //world file//), soubory s\_geodaty (ESRI SHP, KML, GML atd.). Výstupy z\_mapového serveru mohou být publikovány pomocí standardizovaných služeb, jako jsou např. WMS (obrázky), WFS (vektory), WCS (rastry). Ty mohou být zobrazeny v\_desktopovém GISu (QGIS) či začleněny do online mapové aplikace. Publikace dat pomocí webových služeb je jednou z\_forem naplnění směrnice INSPIRE.+[[https://​www.qgis.org|QGIS]] je geografický informační systém umožňující pracovat s\_prostorovými daty včetně dat, která jsou uložena v\_PostGIS. Pro publikaci prostorových dat kromě samotných bodů je možné využít mapový server. Zobrazení dat z\_bodových objektů (např. vrty, studny) je možné přímo v\_GIS či ve online mapové aplikaci ({{:​mapap1.png?​linkonly|snímek obrazovky}}). V\_rámci HgIS využíváme mapový server [[https://​training.gismentors.eu/​qgis-pokrocily/​ruzne/​qgisserver.html|QGIS Server]]. Zdrojem dat pro něj může být například prostorová databáze (např. PostGIS), georeferencované rastry (např. JPG – tzv. //world file//), soubory s\_geodaty (ESRI SHP, KML, GML atd.). Výstupy z\_mapového serveru mohou být publikovány pomocí standardizovaných služeb, jako jsou např. WMS (obrázky), WFS (vektory), WCS (rastry). Ty mohou být zobrazeny v\_desktopovém GISu (QGIS) či začleněny do online mapové aplikace. Publikace dat pomocí webových služeb je jednou z\_forem naplnění směrnice INSPIRE.
  
 [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|{{ ​ :​logoei.png?​nolink|EnviroInsite - homepage}}]] [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|{{ ​ :​logoei.png?​nolink|EnviroInsite - homepage}}]]
Řádek 67: Řádek 71:
 Pro pokročilou vizualizaci hydrogeologických dat využíváme((Alternativou je například HydroGeoAnalyst či RockWorks, který je dražší a má výhody (více funkcí, podpora puklin, zlomů) i nevýhody (méně intuitivní uživatelské prostředí). EnviroInsite může být snáze použit na uživatelských stanicích, kde může sloužit pro zcela flexibilní zobrazování hydrogeologických dat koncovým uživatelem. RockWorks má na druhou stranu funkce, jež by mohly být využity specialistou např. komplexnější geologické modelování.)) software [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|EnviroInsite]]. Jedná se o\_cenově dostupný komerční program implementovaný v\_.NET. Export do EnviroInsite podporují EDMS EQuIS, Enviro Data a EPIPHINY. Vyvíjí jej firma <​nowiki>​EI</​nowiki>​ LLC. Reálně se jedná o\_jednu osobu (Bruce Jacobs), která zajišťuje vývoj, podporu a částečně prodej. Software je velmi flexibilní a dokáže zobrazovat veškerá hydrogeologická data. Práce s ním je intuitivní. Jeho cílem je, aby potřebnou vizualizaci dat mohl běžně provádět sám hydrogeolog a nepotřeboval k\_tomu specialistu GIS. Program zobrazuje data z\_databáze s\_danou strukturou. Databáze může být implementována v\_programu MS\_Access či MS\_Excel. Vlastní projekt je uložen v\_souboru XML. Software zobrazuje dokumentaci jednotlivých vrtů, stratigrafická schémata ({{:​strat_schema_online.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ geologické řezy ({{:​rez.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ 3D vizualizaci geologie, mapy, chemické interpretační grafy (Piper, Stiff, Schoeller) umístěné na mapě nebo na samostatném listu. Obdobně zobrazuje souhrnné i detailní tabulky; grafy a tabulky časových řad. Umožňuje export pro zobrazení na webu ((S využitím JavaScriptu – jQuery. Starý web: ''​program-features/​web-control''​)). Software interpoluje data ve 2D i 3D a je možno do něj načíst běžné formáty podkladových map (ESRI SHP, DXF, DWG, DGN, rastrové obrázky – //world file//). EnviroInsite exportuje georeferencované vektory (DXF, DWG, ESRI SHP) i rastry (//world file//). Výsledky je možno vyexportovat např. jako EMF a zobrazit např. v\_ArcGIS ({{:​to_arc_map_via_emf.mp4?​linkonly|video}}). Na [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|domovských stránkách EI]] jsou screenshoty a názorné videotutoriály. Pro pokročilou vizualizaci hydrogeologických dat využíváme((Alternativou je například HydroGeoAnalyst či RockWorks, který je dražší a má výhody (více funkcí, podpora puklin, zlomů) i nevýhody (méně intuitivní uživatelské prostředí). EnviroInsite může být snáze použit na uživatelských stanicích, kde může sloužit pro zcela flexibilní zobrazování hydrogeologických dat koncovým uživatelem. RockWorks má na druhou stranu funkce, jež by mohly být využity specialistou např. komplexnější geologické modelování.)) software [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|EnviroInsite]]. Jedná se o\_cenově dostupný komerční program implementovaný v\_.NET. Export do EnviroInsite podporují EDMS EQuIS, Enviro Data a EPIPHINY. Vyvíjí jej firma <​nowiki>​EI</​nowiki>​ LLC. Reálně se jedná o\_jednu osobu (Bruce Jacobs), která zajišťuje vývoj, podporu a částečně prodej. Software je velmi flexibilní a dokáže zobrazovat veškerá hydrogeologická data. Práce s ním je intuitivní. Jeho cílem je, aby potřebnou vizualizaci dat mohl běžně provádět sám hydrogeolog a nepotřeboval k\_tomu specialistu GIS. Program zobrazuje data z\_databáze s\_danou strukturou. Databáze může být implementována v\_programu MS\_Access či MS\_Excel. Vlastní projekt je uložen v\_souboru XML. Software zobrazuje dokumentaci jednotlivých vrtů, stratigrafická schémata ({{:​strat_schema_online.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ geologické řezy ({{:​rez.png?​linkonly|snímek obrazovky}}),​ 3D vizualizaci geologie, mapy, chemické interpretační grafy (Piper, Stiff, Schoeller) umístěné na mapě nebo na samostatném listu. Obdobně zobrazuje souhrnné i detailní tabulky; grafy a tabulky časových řad. Umožňuje export pro zobrazení na webu ((S využitím JavaScriptu – jQuery. Starý web: ''​program-features/​web-control''​)). Software interpoluje data ve 2D i 3D a je možno do něj načíst běžné formáty podkladových map (ESRI SHP, DXF, DWG, DGN, rastrové obrázky – //world file//). EnviroInsite exportuje georeferencované vektory (DXF, DWG, ESRI SHP) i rastry (//world file//). Výsledky je možno vyexportovat např. jako EMF a zobrazit např. v\_ArcGIS ({{:​to_arc_map_via_emf.mp4?​linkonly|video}}). Na [[https://​earthsoft.com/​enviroinsite/​|domovských stránkách EI]] jsou screenshoty a názorné videotutoriály.
  
-> FIXME Firma vyvíjející EI byla koupena firmou vyvíjející EQuIS (EarthSoft),​ která dále [[http://​earthsoft.com/​2017/​10/​10/​earthsoft-announces-enviroinsite-acquisition-and-contract-with-dr-bruce-jacobs/​|neplánuje]] vyvíjet samostatný EI.(("​EarthSoft will release new versions of the desktop EnviroInsite in EQuIS Professional,​ but does not currently plan to release new versions of non-EQuIS versions of EnviroInsite."​)) Proto EI nahradíme pravděpodobně QGISem s doplňkem [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|{{:​midvatten.png?​nolink|Midvatten}}]] [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]] či [[http://​www.freewat.eu/​software-0|FREEWAT]] ([[https://​www.metcenas.cz/​freewat|informace v češtině]]) a programem [[http://​www.bgs.ac.uk/​research/​environmentalModelling/​groundhogDesktop.html|Groundhog Desktop]] od Britské geologické služby.+> FIXME Firma vyvíjející EI byla koupena firmou vyvíjející EQuIS (EarthSoft),​ která dále [[https://​earthsoft.com/​2017/​10/​10/​earthsoft-announces-enviroinsite-acquisition-and-contract-with-dr-bruce-jacobs/​|neplánuje]] vyvíjet samostatný EI.(("​EarthSoft will release new versions of the desktop EnviroInsite in EQuIS Professional,​ but does not currently plan to release new versions of non-EQuIS versions of EnviroInsite."​)) Proto EI nahradíme pravděpodobně QGISem s doplňkem [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|{{:​midvatten.png?​nolink|Midvatten}}]] [[https://​github.com/​jkall/​qgis-midvatten-plugin|Midvatten]] či [[http://​www.freewat.eu/​software-0|FREEWAT]] ([[https://​www.metcenas.cz/​freewat|informace v češtině]]) a programem [[http://​www.bgs.ac.uk/​research/​environmentalModelling/​groundhogDesktop.html|Groundhog Desktop]] od Britské geologické služby.
  
 [[https://​www.zotero.org|{{ ​ :​zotero.png?​nolink&​70|Zotero}}]] [[https://​www.zotero.org|{{ ​ :​zotero.png?​nolink&​70|Zotero}}]]
 ===== Bibliografický manažer Zotero ===== ===== Bibliografický manažer Zotero =====
-Pro systematické uložení zejména publikací (a dokumentů) je možné používat bibliografickou databázi obsahující plné texty i metadata. Je tak možno publikace uchovávat, sdílet online, spravovat a vytvářet citace. Vše je zadáváno včetně metadat, a knihovna je tak přehledná,​ i když s ní pracuje větší počet uživatelů. Využíváme bibliografický manažer [[https://​zotero.org|Zotero]]. Zotero je využíváno na Technické univerzitě v\_Liberci pro vědu i výuku. Ve firemním prostředí může být vhodnější využití systémů pro [[wpcs>​Správa_dokumentů|správu dokumentů]]. [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1NSyeqNnDq3Qu7fIs-9YAVnmlw2PVdbFzqEWgBMhsDW8|Výukový materiál o Zoteru]].+Pro systematické uložení zejména publikací (a dokumentů) je možné používat bibliografickou databázi obsahující plné texty i metadata. Je tak možno publikace uchovávat, sdílet online, spravovat a vytvářet citace. Vše je zadáváno včetně metadat, a knihovna je tak přehledná,​ i když s ní pracuje větší počet uživatelů. Využíváme bibliografický manažer [[https://www.zotero.org|Zotero]]. Zotero je využíváno na Technické univerzitě v\_Liberci pro vědu i výuku. Ve firemním prostředí může být vhodnější využití systémů pro [[wpcs>​Správa_dokumentů|správu dokumentů]]. [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1NSyeqNnDq3Qu7fIs-9YAVnmlw2PVdbFzqEWgBMhsDW8|Výukový materiál o Zoteru]].
  
 [[https://​www.r-project.org|{{ :​r_logo.svg?​nolink&​40R}}]] [[https://​www.r-project.org|{{ :​r_logo.svg?​nolink&​40R}}]]
cs/tools.1581502103.txt.gz · Poslední úprava: 2020-02-12

Nástroje pro stránku