HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

User Tools

Site Tools


en:standards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:standards [2017-09-10]
Kamil Nešetřil created
en:standards [2019-01-28] (current)
Line 4: Line 4:
     * [[http://​www.waterml2.org|WaterML]](([[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​waterml|recent version of the OGC standard]]))     * [[http://​www.waterml2.org|WaterML]](([[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​waterml|recent version of the OGC standard]]))
       * [[http://​docs.opengeospatial.org/​is/​16-032r2/​16-032r2.html|GWML2]] (Ground Water Markup Language v. 2) builds on other [[wp>​Open Geospatial Consortium|OGC]] standards: [[wp>​Observations and Measurements|O&​M]] and [[wp>​GeoSciML]]. It does not have a controlled vocabulary.       * [[http://​docs.opengeospatial.org/​is/​16-032r2/​16-032r2.html|GWML2]] (Ground Water Markup Language v. 2) builds on other [[wp>​Open Geospatial Consortium|OGC]] standards: [[wp>​Observations and Measurements|O&​M]] and [[wp>​GeoSciML]]. It does not have a controlled vocabulary.
-  * [[http://​www.odm2.org|Observations Data Model 2 (ODM2)]] – hydrology etc. Has a controlled vocabulary. +  * [[http://​www.odm2.org|Observations Data Model 2 (ODM2)]] ​{{:​logo_compet_odm2.png?​direct&​20|ODM2}} ​– hydrology etc. Has a controlled vocabulary. 
-  * [[http://​inspire.jrc.ec.europa.eu/​documents/​Data_Specifications/​INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0.pdf|EU directive INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines]]. Geology (+ hydrogeology a geophysics). +  * [[http://​inspire.jrc.ec.europa.eu/​documents/​Data_Specifications/​INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0.pdf|EU directive INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines]]. ​{{:​logo_compet_inspire.jpeg?​direct&​20|INSPIRE}} ​Geology (+ hydrogeology a geophysics). 
-  * [[http://​www.infogeo.de/​home/boreholeML?​lang=2|BoreholeML]] – german ​XML standard for borehole data exchange. It is based on XML export eEarth.+  * [[https://​www.infogeo.de/​Infogeo/EN/​Home/​BoreholeML/​boreholeml_node_en.html|BoreholeML]] ​{{:​logo_compet_borholeml.jpeg?​direct&​50|BoreholeML}} ​– German ​XML standard for borehole data exchange. It is based on XML export eEarth.
   * [[http://​www.bgs.ac.uk/​services/​dataModels/​home.html|Open Geoscience data models]]. British Geological Survey. Borehole Index and Interpretations,​ Geochemistry Data Model   * [[http://​www.bgs.ac.uk/​services/​dataModels/​home.html|Open Geoscience data models]]. British Geological Survey. Borehole Index and Interpretations,​ Geochemistry Data Model
   * [[http://​www.bom.gov.au/​water/​groundwater/​ngis|National Groundwater Information System: Data Model]]. Australian Government: Bureau of Meteorology.   * [[http://​www.bom.gov.au/​water/​groundwater/​ngis|National Groundwater Information System: Data Model]]. Australian Government: Bureau of Meteorology.
Line 12: Line 12:
   * [[http://​www.earthdatamodels.org|EarthDataModels.org]] should be a cotallogue of data models ​ \\ //... and much more.//   * [[http://​www.earthdatamodels.org|EarthDataModels.org]] should be a cotallogue of data models ​ \\ //... and much more.//
  
-===== Řízené slovníky ​===== +===== Controlled vocabulary ​===== 
-Data jsou specifikovaná nejen na úrovni datového modelu ​(např. název sloupce v tabulce relační databáze), ale také na úrovni řízených slovníků (číselníky,​ kódovníky,​ tezaury; angl.: //vocabulary, dictionary, lookup tables, values, enumerations,​ domain//). Pro využití v českém prostředí je třeba mít české ekvivalenty. Česká geologická služba používá vlastní rozsáhlé kódovníky,​ online jsou však dostupné pouze ty geologické (nikoliv např. druh objektu atd.) České řízené slovníky vznikají v rámci ​INSPIRE ​a navazujících iniciativ. Např. ​GEMET (2010)((GEMET, 2010. GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. ​Dostupné z: http://​www.eionet.europa.eu/​gemet)) ​však kolektor nazývá vodonosnou vrstvou, což neodpovídá platné nomenklatuře – např. ČSN 75 0110 (2010)((Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie)) – dříve platným normám (ČSN 73 6532)((Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie)) ani to není termín využívaný odbornou veřejností. Asi nejvýznamnější EDMS ([[http://​earthsoft.com/​|EQuIS]]) kupříkladu číselníky systematicky vyplněné nemá, jen jsou uvedena jednoduchá data pro vzorovou lokalitu. Slovníky má i [[http://​bgs.ac.uk/​data/​vocabularies/​home.cfm|Britská geologická služba]]. V oblasti hydrologie existuje slovník vytvářený komunitou ​(Horsburgh et al. 2014)((HORSBURGH,​ Jeffery S., Anthony K. AUFDENKAMPE,​ Emilio MAYORGA, Kerstin A. LEHNERT, Leslie HSU, Lulin SONG, Amber Spackman JONES, Sara G. DAMIANO, David G. TARBOTON, David VALENTINE, Ilya ZASLAVSKY a Tom WHITENACK, 2016. Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. //​Environmental Modelling & Software//. **79**, 55–74. ISSN 1364-8152. ​Dostupné z: [[http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010|doi:​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010]])) ​či související ​([[http://​vocabulary.odm2.org/​|ODM2 Controlled Vocabularies]]). Proto v rámci HgIS byly na základě české terminologie (Labsystém,​ karotáž AQUATEST a.s., zdroje dat atd.) vytvořeny: číselník veličin, další číselníky,​ kódovníky a řízené slovníky.+(vocabulary,​ dictionary, lookup tables, values, enumerations,​ domain.) 
 +  * INSPIREGEMET((GEneral Multilingual Environmental Thesaurus. http://​www.eionet.europa.eu/​gemet)) 
 +  * [[http://​bgs.ac.uk/​data/​vocabularies/​home.cfm|Britsh geological survey]] 
 +  * hydrology: ​(Horsburgh et al. 2014)((HORSBURGH,​ Jeffery S., Anthony K. AUFDENKAMPE,​ Emilio MAYORGA, Kerstin A. LEHNERT, Leslie HSU, Lulin SONG, Amber Spackman JONES, Sara G. DAMIANO, David G. TARBOTON, David VALENTINE, Ilya ZASLAVSKY a Tom WHITENACK, 2016. Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. //​Environmental Modelling & Software//. **79**, 55–74. ISSN 1364-8152. [[http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010|doi:​10.1016/​j.envsoft.2016.01.010]])) ​or related ​([[http://​vocabulary.odm2.org/​|ODM2 Controlled Vocabularies]]).
  
en/standards.txt · Last modified: 2019-01-28