HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:casestudies

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:casestudies [2019-09-17]
Kamil Nešetřil
cs:casestudies [2019-09-27] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 289: Řádek 289:
 BAKKER, M., V. POST, C. D. LANGEVIN, J. D. HUGHES, J. T. WHITE, J. J. STARN a M. N. FIENEN, 2016. Scripting MODFLOW model development using Python and FloPy. //​Groundwater//​. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​gwat.12413|10.1111/​gwat.12413]] BAKKER, M., V. POST, C. D. LANGEVIN, J. D. HUGHES, J. T. WHITE, J. J. STARN a M. N. FIENEN, 2016. Scripting MODFLOW model development using Python and FloPy. //​Groundwater//​. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​gwat.12413|10.1111/​gwat.12413]]
  
-CLEMENT, T. Prabhakar, 1997. RT3D : //A modular computer code for simulating reactive multi-species transport in 3-dimensional groundwater systems.// Richland, WA, USA: Pacific Northwest National Laboratory. Dostupné ​z: https://​bioprocess.pnnl.gov/​rt3d.htm+CLEMENT, T. Prabhakar, 1997. RT3D : //A modular computer code for simulating reactive multi-species transport in 3-dimensional groundwater systems.// Richland, WA, USA: Pacific Northwest National Laboratory. Dostupné\_z: https://​bioprocess.pnnl.gov/​rt3d.htm
  
-CRAIG, James R. a L. Shawn MATOTT, 2009. //Visual AEM//. Waterloo, Canada: University of Waterloo. Dostupné ​z: https://​www.civil.uwaterloo.ca/​jrcraig/​visualaem/​main.html+CRAIG, James R. a L. Shawn MATOTT, 2009. //Visual AEM//. Waterloo, Canada: University of Waterloo. Dostupné\_z: https://​www.civil.uwaterloo.ca/​jrcraig/​visualaem/​main.html
  
 HERON, Gorm, Catherine CROUZET, Alain C. M. BOURG a Thomas H. CHRISTENSEN,​ 1994a. Speciation of Fe(II) and Fe(III) in contaminated aquifer sediments using chemical extraction techniques. //​Environmental Science & Technology//​. **28**(9), 1698–1705. ISSN 0013-936X. DOI: [[https://​doi.org/​10.1021/​es00058a023|10.1021/​es00058a023]] HERON, Gorm, Catherine CROUZET, Alain C. M. BOURG a Thomas H. CHRISTENSEN,​ 1994a. Speciation of Fe(II) and Fe(III) in contaminated aquifer sediments using chemical extraction techniques. //​Environmental Science & Technology//​. **28**(9), 1698–1705. ISSN 0013-936X. DOI: [[https://​doi.org/​10.1021/​es00058a023|10.1021/​es00058a023]]
Řádek 299: Řádek 299:
 HILL, Mary C. a Claire R. TIEDEMAN, 2007. //Effective groundwater model calibration :​ with analysis of data, sensitivities,​ predictions,​ and uncertainty//​. Hoboken N.J.: Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-77636-9. HILL, Mary C. a Claire R. TIEDEMAN, 2007. //Effective groundwater model calibration :​ with analysis of data, sensitivities,​ predictions,​ and uncertainty//​. Hoboken N.J.: Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-77636-9.
  
-KARANOVIC, M. a C. J. NEVILLE, 2014. //​BIOSCREEN-AT//​. USA: S.S. Papadopulos & Associates, Inc. Dostupné ​z: https://​www.sspa.com/​software/​bioscreen+KARANOVIC, M. a C. J. NEVILLE, 2014. //​BIOSCREEN-AT//​. USA: S.S. Papadopulos & Associates, Inc. Dostupné\_z: https://​www.sspa.com/​software/​bioscreen
  
 KRÁLÍK, František, 1989. Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech. //Sborník geol. věd – Antropozoikum//​. (19), 9–74. ISSN 0036-5270. ​ KRÁLÍK, František, 1989. Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech. //Sborník geol. věd – Antropozoikum//​. (19), 9–74. ISSN 0036-5270. ​
Řádek 317: Řádek 317:
 NEŠETŘIL, Kamil, 2012. //​Matematický model podzemní vody: areál firmy KAR-BOX s.r.o. Hořice//. Závěrečná zpráva. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ​ NEŠETŘIL, Kamil, 2012. //​Matematický model podzemní vody: areál firmy KAR-BOX s.r.o. Hořice//. Závěrečná zpráva. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ​
  
-NEWELL, Charles J., R. Kevin MCLEOD a James R. GONZALES, 1997. //​BIOSCREEN,​ Natural Attenuation Decision Support System//. USA: US EPA. Dostupné ​z: https://​www.epa.gov/​water-research/​bioscreen-natural-attenuation-decision-support-system+NEWELL, Charles J., R. Kevin MCLEOD a James R. GONZALES, 1997. //​BIOSCREEN,​ Natural Attenuation Decision Support System//. USA: US EPA. Dostupné\_z: https://​www.epa.gov/​water-research/​bioscreen-natural-attenuation-decision-support-system
  
 PARKER, Beth L., Robert W. GILLHAM a John A. CHERRY, 1994. Diffusive disappearance of immiscible-phase organic liquids in fractured geologic media. //​Groundwater//​. 32(5), 805–820. ISSN 0017-467X. DOI:​\_[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.1994.tb00922.x|10.1111/​j.1745-6584.1994.tb00922.x]] PARKER, Beth L., Robert W. GILLHAM a John A. CHERRY, 1994. Diffusive disappearance of immiscible-phase organic liquids in fractured geologic media. //​Groundwater//​. 32(5), 805–820. ISSN 0017-467X. DOI:​\_[[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.1994.tb00922.x|10.1111/​j.1745-6584.1994.tb00922.x]]
  
-PARKHURST, David L. a C.A.J. APPELO, 1999. //User’s guide to PHREEQC (version 2) — A computer program for speciation, batch-reaction,​ one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations//​. Water-Resources Investigations Report 99-4259. Denver, Colorado: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. Dostupné ​z: https://​pubs.usgs.gov/​wri/​1999/​4259/​report.pdf+PARKHURST, David L. a C.A.J. APPELO, 1999. //User’s guide to PHREEQC (version 2) — A computer program for speciation, batch-reaction,​ one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations//​. Water-Resources Investigations Report 99-4259. Denver, Colorado: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. Dostupné\_z: https://​pubs.usgs.gov/​wri/​1999/​4259/​report.pdf
  
 REFSGAARD, Jens Christian, Jeroen P. VAN DER SLUIJS, James BROWN a Peter VAN DER KEUR, 2006. A framework for dealing with uncertainty due to model structure error. //Advances in Water Resources//​. **29**(11), 1586–1597. ISSN 0309-1708. DOI: [[https://​doi.org/​10.1016/​j.advwatres.2005.11.013|10.1016/​j.advwatres.2005.11.013]] REFSGAARD, Jens Christian, Jeroen P. VAN DER SLUIJS, James BROWN a Peter VAN DER KEUR, 2006. A framework for dealing with uncertainty due to model structure error. //Advances in Water Resources//​. **29**(11), 1586–1597. ISSN 0309-1708. DOI: [[https://​doi.org/​10.1016/​j.advwatres.2005.11.013|10.1016/​j.advwatres.2005.11.013]]
Řádek 329: Řádek 329:
 SKOŘEPA, Jaroslav, Petr CHARVÁT, Markéta HRKALOVÁ, Zdeněk JEZERSKÝ, Lucia LENCSESOVÁ,​ Kamil NEŠETŘIL, Ondřej NOL, Aleš PACL, Věra PĚKNÁ, Ivan PERGLER a Tomáš VRÁNEK, 2009. //​Hydrogeologický monitoring a posouzení pohybu podzemních vod na hranicích Polské, Německé a České republiky v povodí toků Horní Ploučnice, Nisy a Smědé, závěrečná zpráva 2008/​2009//​. Číslo úkolu: J241080220000. Praha: AQUATEST a.s. SKOŘEPA, Jaroslav, Petr CHARVÁT, Markéta HRKALOVÁ, Zdeněk JEZERSKÝ, Lucia LENCSESOVÁ,​ Kamil NEŠETŘIL, Ondřej NOL, Aleš PACL, Věra PĚKNÁ, Ivan PERGLER a Tomáš VRÁNEK, 2009. //​Hydrogeologický monitoring a posouzení pohybu podzemních vod na hranicích Polské, Německé a České republiky v povodí toků Horní Ploučnice, Nisy a Smědé, závěrečná zpráva 2008/​2009//​. Číslo úkolu: J241080220000. Praha: AQUATEST a.s.
  
-WIDDOWSON, Mark A., Eduardo III MENDEZ, Steven BRAUNER, Francis H. CHAPELLE a Clifton C. CASEY, 2008. //Natural Attenuation Software (NAS)//. USA: VirginiaTech,​ USGS, NAVFAC. Dostupné ​z: https://​www.nas.cee.vt.edu+WIDDOWSON, Mark A., Eduardo III MENDEZ, Steven BRAUNER, Francis H. CHAPELLE a Clifton C. CASEY, 2008. //Natural Attenuation Software (NAS)//. USA: VirginiaTech,​ USGS, NAVFAC. Dostupné\_z: https://​www.nas.cee.vt.edu
  
-WILSON, R.D., S.F. THORNTON, A. HUETTMANN, M. GUTIERREZ-NERI a H. SLENDERS, 2005. //​CoronaScreen :​ Process-based models for natural attenuation assessment: guidance for the application of NA assessment screening models//. 2005. University of Sheffield, UK; TNO Institute of Environmental Sciences, The Netherlands. Dostupné ​z: https://​www.sheffield.ac.uk/​polopoly_fs/​1.521443!/​file/​CORONA-Guidance-Document-v1.0.pdf+WILSON, R.D., S.F. THORNTON, A. HUETTMANN, M. GUTIERREZ-NERI a H. SLENDERS, 2005. //​CoronaScreen :​ Process-based models for natural attenuation assessment: guidance for the application of NA assessment screening models//. 2005. University of Sheffield, UK; TNO Institute of Environmental Sciences, The Netherlands. Dostupné\_z: https://​www.sheffield.ac.uk/​polopoly_fs/​1.521443!/​file/​CORONA-Guidance-Document-v1.0.pdf
  
-ZHENG, Chunmiao, 1998. MT3DMS : //A Modular 3-D Multi-Species Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems//. USA: University of Alabama. Dostupné ​z: https://​hydro.geo.ua.edu/​mt3d/​index.htm+ZHENG, Chunmiao, 1998. MT3DMS : //A Modular 3-D Multi-Species Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems//. USA: University of Alabama. Dostupné\_z: https://​hydro.geo.ua.edu/​mt3d/​index.htm
  
 ZHOU, Yangxiao a Henk HAITJEMA, 2012. Approximate solutions for radial travel time and capture zone in unconfined aquifers. //Ground Water//. **50**(5), 799–803. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2011.00883.x|10.1111/​j.1745-6584.2011.00883.x]] ZHOU, Yangxiao a Henk HAITJEMA, 2012. Approximate solutions for radial travel time and capture zone in unconfined aquifers. //Ground Water//. **50**(5), 799–803. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2011.00883.x|10.1111/​j.1745-6584.2011.00883.x]]
cs/casestudies.txt · Poslední úprava: 2019-09-27

Nástroje pro stránku