HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:cheatsheet

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:cheatsheet [2020-02-12]
Kamil Nešetřil
cs:cheatsheet [2020-02-21] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Regulární výrazy]
Řádek 67: Řádek 67:
     * Využívá [[wp>​Apache Tika]], který podporuje [[https://​tika.apache.org/​1.22/​formats.html|různé formáty]] –  pouze metadata k: DWG, GDAL, HDF, NetCDF, Matlab a nějakým geografickým formátům.     * Využívá [[wp>​Apache Tika]], který podporuje [[https://​tika.apache.org/​1.22/​formats.html|různé formáty]] –  pouze metadata k: DWG, GDAL, HDF, NetCDF, Matlab a nějakým geografickým formátům.
     * Pro PDF používá [[https://​pdfbox.apache.org|Apache PDFBox]], který umí vyplňovat formuláře,​ dělit a slučovat soubory PDF atd.     * Pro PDF používá [[https://​pdfbox.apache.org|Apache PDFBox]], který umí vyplňovat formuláře,​ dělit a slučovat soubory PDF atd.
-  * Machine Intelligence ([[https://​community.hitachivantara.com/​community/products-and-solutions/​pentaho/​blog/​2018/​03/​06/​operationalizing-machine-learning|blog post]]využívá volitelně různé enginy: R, Python, Weka či elegantně v\_Javě s využitím GPU Nvidia [[https://​deeplearning4j.org/​|Deeplearning4j]].+  * [[https://​community.hitachivantara.com/​s/article/machine-intelligence-made-easy|Machine Intelligence]] využívá volitelně různé enginy: R, Python, Weka či elegantně v\_Javě s využitím GPU Nvidia [[https://​deeplearning4j.org/​|Deeplearning4j]].
   * [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​article/​New-PMI-Plugin-PMI-Visualization|PMI Visualization]] Plugin – visualisace v PDI {{:​pmi_visu_plugin.jfif?​nolink|PMI Visualization – 3D Exploration and Scatter Plot Matrix}}   * [[https://​community.hitachivantara.com/​s/​article/​New-PMI-Plugin-PMI-Visualization|PMI Visualization]] Plugin – visualisace v PDI {{:​pmi_visu_plugin.jfif?​nolink|PMI Visualization – 3D Exploration and Scatter Plot Matrix}}
  
Řádek 102: Řádek 102:
 ^Popis ​ ^Regulární výraz ​ ^Detail ^  ^Popis ​ ^Regulární výraz ​ ^Detail ^ 
 |Validace čísla\\ napsaného jako text\\ s ne více než dvěma\\ desetinnými místy |<code reg>​[+\-]?​\d+(\,​\d{1,​2})?</​code>​ |s desetinnou čárkou\\ | |Validace čísla\\ napsaného jako text\\ s ne více než dvěma\\ desetinnými místy |<code reg>​[+\-]?​\d+(\,​\d{1,​2})?</​code>​ |s desetinnou čárkou\\ |
-|::: |<code reg>​[+\-]?​\d+(\.\d{1,​2})?</​code>​ |s desetinnou tečkou\\ [[http://​type-exit.org/​adventures-with-open-source-bi/​2011/​05/​an-introduction-to-regular-expressions/​|Zdroj]]\\ {{:​regex_cislo.png?​nolink |}} |+|::: |<code reg>​[+\-]?​\d+(\.\d{1,​2})?</​code>​ |s desetinnou tečkou\\ {{:​regex_cislo.png?​nolink |}} |
 |6 až 8 číslic |<code reg>​^[0-9]{6,​8}$</​code>​ |[[https://​stackoverflow.com/​questions/​4758414/​6-digits-regular-expression|Zdroj]]| |6 až 8 číslic |<code reg>​^[0-9]{6,​8}$</​code>​ |[[https://​stackoverflow.com/​questions/​4758414/​6-digits-regular-expression|Zdroj]]|
 |Dvě verze téhož jména |<code reg>​(Bill|William) Turner</​code>​ | [[http://​type-exit.org/​adventures-with-open-source-bi/​2011/​05/​an-introduction-to-regular-expressions/​|Zdroj]]| |Dvě verze téhož jména |<code reg>​(Bill|William) Turner</​code>​ | [[http://​type-exit.org/​adventures-with-open-source-bi/​2011/​05/​an-introduction-to-regular-expressions/​|Zdroj]]|
cs/cheatsheet.1581501675.txt.gz · Poslední úprava: 2020-02-12

Nástroje pro stránku