HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cs:competitors [2019-06-08]
cs:competitors [2019-08-08] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Srovnání s konkurencí]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Srovnání s konkurencí ====== ====== Srovnání s konkurencí ======
 **Kým se inspirujeme,​ v čem jsme lepší** \\ \\ **Kým se inspirujeme,​ v čem jsme lepší** \\ \\
-HgIS je software pro správu dat o životním prostředí \\ (<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ – //​Environmental Data Management Software//​).+HgIS je software pro správu dat o\_životním prostředí \\ (<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ – //​Environmental Data Management Software//​).
  
 EDMS vyvíjejí různé společnosti:​ EDMS vyvíjejí různé společnosti:​
Řádek 32: Řádek 32:
 Jejich <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ jsou například:​ Jejich <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ jsou například:​
   * [[http://​www.hydrogeolog.cz|eSymon]]   * [[http://​www.hydrogeolog.cz|eSymon]]
-  * SIS (vyvíjel adiNET pro AQUATEST či [[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])+  * SIS ([[http://​www.photonwater.com/​cs/​informacni-system/​|Photon Water Technology s.r.o.]])
   * SED (Progeo Consulting)   * SED (Progeo Consulting)
-  * [[https://​www.earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s náročnými požadavky.+  * [[https://​www.earthsoft.com|EQuIS]] od firmy EarthSoft. Vhodné i pro opravdu velké organizace s\_náročnými požadavky.
   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.   * [[http://​www.kisters.net/​NA/​products/​wiski/​|WISKI]] a další řešení od firmy [[https://​www.kisters.de/​en/​|Kisters]] – Německo.
   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.   * GW-Base od firmy [[https://​www.ribeka.com/​en/​|ribeka]] – Německý produkt zaměřený na podzemní vodu.
Řádek 41: Řádek 41:
   * [[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS Access jako běhové prostředí.   * [[https://​geotech.com/​productsmenu/​envirodata|EnviroData]] od firmy Geotech Computer Systems z USA. Využívá MS Access jako běhové prostředí.
   * [[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.   * [[http://​geosoft.com/​products/​oasis-montaj|Oasis-montaj]] od kanadské firmy GeoSoft.
-  * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s programem ​HydroGeoAnalyst.+  * [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydromanager/​|HydroManager]] od kanadské firmy Waterloo Hydrogeologic – interoperabilita s\_programem [[https://​www.waterloohydrogeologic.com/​hydro-geoanalyst/​|HydroGeoAnalyst]].
   * [[http://​www.geodin.com/​software/​|GeODin (Fugro)]]   * [[http://​www.geodin.com/​software/​|GeODin (Fugro)]]
   * [[http://​www.hydrodave.com|HydroDaVE]]   * [[http://​www.hydrodave.com|HydroDaVE]]
Řádek 52: Řádek 52:
 HgIS je oproti konkurenci snadněji rozšiřitelný (zejm. automatické načítání dat z\_nových zdrojů) a zaměřuje se na analýzu dat a na modelování. Pokud ve vás nevzbuzuje HgIS dostatek důvěry, rádi vám poradíme s\_výběrem alternativy. Vždyť konkurenční produkty mohou být pro některé organizace lepší volbou. Nicméně k\_vývoji HgIS jsme přistoupili,​ až když nám existující systémy nevyhovovaly – možná tedy u HgIS skončíte i vy %%:-)%% HgIS je oproti konkurenci snadněji rozšiřitelný (zejm. automatické načítání dat z\_nových zdrojů) a zaměřuje se na analýzu dat a na modelování. Pokud ve vás nevzbuzuje HgIS dostatek důvěry, rádi vám poradíme s\_výběrem alternativy. Vždyť konkurenční produkty mohou být pro některé organizace lepší volbou. Nicméně k\_vývoji HgIS jsme přistoupili,​ až když nám existující systémy nevyhovovaly – možná tedy u HgIS skončíte i vy %%:-)%%
 ==== Podrobněji ==== ==== Podrobněji ====
-Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o životním prostředí). +Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí). 
-<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), [[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|MIKE INFO]] – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[http://​www.groundwatersoftware.com/​visual_site_manager.htm|Visual Site Manager]] (GeoAnalysis),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s daty o geologii.+<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), [[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|MIKE INFO]] – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[http://​www.groundwatersoftware.com/​visual_site_manager.htm|Visual Site Manager]] (GeoAnalysis),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s\_daty ​o geologii.
  
-Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky.+Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v\_Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky.
  
 +Dále: [[cs:​standards|]]
 ==== Alternativy k Pentaho ==== ==== Alternativy k Pentaho ====
-Alternativou k platformě Pentaho je například [[https://​www.knowage-suite.com|Knowage]] (dríve [[http://​www.spagobi.org/​|SpagoBI]]). Umožňuje mapové zobrazení. Co se týče ETL, není SpagoBI integrováno s PDI, ale s [[https://​www.talend.com/​products/​data-integration/​data-integration-open-studio/​|Talend Open Studio for Data Integration]]. SpagoBI používá pro tvorbu reportů mezi jinými i silný nástroj [[https://​www.eclipse.org/​birt/​|BIRT]]. Srovnání těchto FOSS BI reportingových nástrojů je uvedeno v\_diplomových pracích z VŠE (Filipčík 2013((FILIPČÍK,​ Zdeněk, 2013. //Nástroje Business Intelligence jako Open Source//. Praha. Diplomová práce. VŠE. Dostupné z: https://​vskp.vse.cz/​eid/​34862));​ Bednář 2013((BEDNÁŘ,​ Jan, 2013. //​Srovnání komerčních <​nowiki>​BI</​nowiki>​ reportovacích nástrojů s nástroji ​Open Source//. Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze.))). GeoBI se zabývá diplomová práce (Sommer 2013)((SOMMER,​ Ondřej, 2013. //Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů.//​ Univerzita Pardubice. Diplomová práce. Fakulta ekonomicko-správní:​ Ústav systémového inženýrství a informatiky. Dostupné z: http://​hdl.handle.net/​10195/​53691)). Nástroje pro tvorbu reportů běžně neumožňují standardně zobrazování map, ale u\_Knowage/ SpagoBI je možné zobrazování dat v mapě přímo v online ​prostředí v rámci ​vizualizace ad hoc, mj.\_včetně integrace služeb WMS či WFS. +Alternativou k platformě Pentaho je například [[https://​www.knowage-suite.com|Knowage]] (dríve [[http://​www.spagobi.org/​|SpagoBI]]). Umožňuje mapové zobrazení. Co se týče ETL, není SpagoBI integrováno s PDI, ale s [[https://​www.talend.com/​products/​data-integration/​data-integration-open-studio/​|Talend Open Studio for Data Integration]]. SpagoBI používá pro tvorbu reportů mezi jinými i silný nástroj [[https://​www.eclipse.org/​birt/​|BIRT]]. Srovnání těchto FOSS BI reportingových nástrojů je uvedeno v\_diplomových pracích z VŠE (Filipčík 2013((FILIPČÍK,​ Zdeněk, 2013. //Nástroje Business Intelligence jako Open Source//. Praha. Diplomová práce. VŠE. Dostupné z: https://​vskp.vse.cz/​eid/​34862));​ Bednář 2013((BEDNÁŘ,​ Jan, 2013. //​Srovnání komerčních <​nowiki>​BI</​nowiki>​ reportovacích nástrojů s\_nástroji ​Open Source//. Praha. Vysoká škola ekonomická v\_Praze.))). GeoBI se zabývá diplomová práce (Sommer 2013)((SOMMER,​ Ondřej, 2013. //Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů.//​ Univerzita Pardubice. Diplomová práce. Fakulta ekonomicko-správní:​ Ústav systémového inženýrství a informatiky. Dostupné z: http://​hdl.handle.net/​10195/​53691)). Nástroje pro tvorbu reportů běžně neumožňují standardně zobrazování map, ale u\_Knowage/ SpagoBI je možné zobrazování dat v\_mapě přímo v\_online ​prostředí v\_rámci ​vizualizace ad hoc, mj.\_včetně integrace služeb WMS či WFS. 
 Další alternativou je platforma [[https://​www.knime.com|KNIME]]. Je open source a je zaměřená na analýzu dat a data mining. Má funkcionalitu ETL i reporting (BIRT), ale server však už není open source a je velmi drahý. Existuje samozřejmě mnoho dalších alternativ k FOSS Pentaho a Knowage/​SpagoBI. Jednou z\_komerčních jsou například hojně užívané nástroje od firmy Microsoft. Další alternativou je platforma [[https://​www.knime.com|KNIME]]. Je open source a je zaměřená na analýzu dat a data mining. Má funkcionalitu ETL i reporting (BIRT), ale server však už není open source a je velmi drahý. Existuje samozřejmě mnoho dalších alternativ k FOSS Pentaho a Knowage/​SpagoBI. Jednou z\_komerčních jsou například hojně užívané nástroje od firmy Microsoft.
  
 V HgIS jsou využívány některé nástroje Pentaho. Důvodem volby je: V HgIS jsou využívány některé nástroje Pentaho. Důvodem volby je:
   * dobrá integrace jednotlivých komponent,   * dobrá integrace jednotlivých komponent,
-  * dostatečná funkcionalita již v komunitní ​(FOSS) verzi, +  * dostatečná funkcionalita již v\_komunitní ​(FOSS) verzi, 
-  * ETL umožňující práci s prostorovými ​daty ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]),+  * ETL umožňující práci s\_prostorovými ​daty ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]),
   * uživatelská přívětivost GUI.   * uživatelská přívětivost GUI.
-  * Obsahuje Adaptive Execution Layer ([[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.2/Products/​Data_Integration/​Adaptive_Execution_Layer|AEL]]),​ která umožňuje spouštět transformace nejen lokálně, ale také na Spark. Dále Pentaho umožňuje využívat různé cloudové platformy jako Amazon Web Services, Google Cloud Platform či Microsoft Azure (Cloud agnostic analytic pipeline). Alternativou k\_AEL je [[https://​diethardsteiner.github.io/​pdi/​streaming/​2018/​12/​01/​Kettle-Beam.html|Apache Beam]].+  * Obsahuje Adaptive Execution Layer ([[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/​Products/​Adaptive_Execution_Layer|AEL]]),​ která umožňuje spouštět transformace nejen lokálně, ale také na Spark. Dále Pentaho umožňuje využívat různé cloudové platformy jako Amazon Web Services, Google Cloud Platform či Microsoft Azure (Cloud agnostic analytic pipeline). Alternativou k\_AEL je [[https://​diethardsteiner.github.io/​pdi/​streaming/​2018/​12/​01/​Kettle-Beam.html|Apache Beam]].
  
 ====== Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS ====== ====== Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS ======
-HgIS je unikátní mimo jiné tím, že je jako jediný postaven na nástrojích,​ které se využívají v obchodní ​informatice (BI), geoinformatice (GIS) a hydrogeologii.+HgIS je unikátní mimo jiné tím, že je jako jediný postaven na nástrojích,​ které se využívají v\_obchodní ​informatice (BI), geoinformatice (GIS) a hydrogeologii.
  
 ^Vlastnost^Způsob splnění^ ^Vlastnost^Způsob splnění^
 |Rozvoj může provádět pokročilý zaškolený uživatel (//power user//​).|Využití nástrojů //business ingelligence//​ s\_grafickým uživatelským rozhraním.| |Rozvoj může provádět pokročilý zaškolený uživatel (//power user//​).|Využití nástrojů //business ingelligence//​ s\_grafickým uživatelským rozhraním.|
-|Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v tabulce ​''​point_values''​.|+|Zahrnutí všech dat při zachování jednoduchosti. Struktura i pro doposud neznámé veličiny (//data agnostic//​).|Datový model, ve kterém jsou v\_podstatě všechny časové řady v\_jedné tabulce (''​observations''​). Veličiny jsou definovány pomocí záznamů v\_tabulce ''​constituent''​s,​ nikoliv samostatnými sloupci (normalizace). Data z\_karotáže jsou v\_tabulce ​''​point_values''​.|
 |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.| |Škálovatelnost (lokální i serverové nasazení, paralelizace transformací,​ //big data//​).|Využití nástrojů //business intelligence//,​ paralelizace transformací na serveru.|
 |Otevřenost,​ snadná rozšiřitelnost,​ udržitelnost. |Využité nástroje.| |Otevřenost,​ snadná rozšiřitelnost,​ udržitelnost. |Využité nástroje.|
 |Přenositelnost – využitelnost v\_rámci jiných IS. Nezávislost na konkrétním DBMS (//database agnostic//​).|Pentaho je možno integrovat do jiných systémů.| |Přenositelnost – využitelnost v\_rámci jiných IS. Nezávislost na konkrétním DBMS (//database agnostic//​).|Pentaho je možno integrovat do jiných systémů.|
 |Automatizované zpracování dat včetně netriviálních operací s\_prostorovými daty (nejen body).|Využíváme Pentaho Data Integration ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]), PostGIS a QGIS.| |Automatizované zpracování dat včetně netriviálních operací s\_prostorovými daty (nejen body).|Využíváme Pentaho Data Integration ([[https://​github.com/​atolcd/​pentaho-gis-plugins|PDI GIS Plugins]]), PostGIS a QGIS.|
-|Snadná implementace systému včasného varování a automatických hlášení.|PBA a PDI umožňují např. odeslání reportu e-mailem v pravidelných ​intervalech či při definované události.|+|Snadná implementace systému včasného varování a automatických hlášení.|PBA a PDI umožňují např. odeslání reportu e-mailem v\_pravidelných ​intervalech či při definované události.|
 |Snadné propojení s\_nástroji pro analýzy dat a //data mining//​|Využití Pentaho Data Integration (//steps:// [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​DATAMINING/​Using+the+Weka+Scoring+Plugin|Weka scoring]], [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​DATAMINING/​Using+the+ARFF+Output+Plugin|ARFF output]], Tableau data extract, [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​EAI/​R+script+executor|Execute R script)]].| |Snadné propojení s\_nástroji pro analýzy dat a //data mining//​|Využití Pentaho Data Integration (//steps:// [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​DATAMINING/​Using+the+Weka+Scoring+Plugin|Weka scoring]], [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​DATAMINING/​Using+the+ARFF+Output+Plugin|ARFF output]], Tableau data extract, [[https://​wiki.pentaho.com/​display/​EAI/​R+script+executor|Execute R script)]].|
 |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.| |Snadná tvorba exportu do specializovaného modelovacího software či implementace speciální analýzy.|Využití PDI, Report Designer, PBA.|
  
-HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[http://​www.esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[http://​www.minerp.com|MineRP]],​ který však zpracovává data týkající se agend v souvislosti ​těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3(Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.+HgIS využívá nástroje BI (Pentaho) a GIS. Souhrnně je tak možno HgIS charakterizovat jako „(geo)spatial business intelligence (<​nowiki>​GeoBI</​nowiki>​) tool for hydrogeology“. Takový systém doposud neexistoval. V [[http://​www.esdat.net/​ESdatWebCustomReports.aspx|ESdat]] jsou integrovány komerční nástroje pro reporting – SSRS, Telerik, Crystal Reports. Telerik je využit také v\_[[https://​earthsoft.com|EQuIS]]. Na nástrojích BI od firmy Microsoft je postaven [[http://​www.minerp.com|MineRP]],​ který však zpracovává data týkající se agend v\_souvislosti ​s\_těžbou nerostných surovin. Boulil et al. (2014)((BOULIL,​ Kamal, Florence LE BER, Sandro BIMONTE, Corinne GRAC a Flavie CERNESSON, 2014. Multidimensional modeling and analysis of large and complex watercourse data: an <​nowiki>​OLAP</​nowiki>​-based solution. //​Ecological Informatics//​. 24, 90–106. ISSN 1574-9541. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001|10.1016/​j.ecoinf.2014.07.001]])) prováděli OLAP analýzu kvality povrchové vody s\_využitím mj. Talend a PostgreSQL. Kingdon et al. (2016)((KINGDON,​ Andrew, Martin L. NAYEMBIL, Anne E. RICHARDSON a A. Graham SMITH, 2016. A geodata warehouse: Using denormalisation techniques as a tool for delivering spatially enabled integrated geological information to geologists. //Computers & Geosciences//​. 96, 87–97. ISSN 0098-3004. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.cageo.2016.07.016|10.1016/​j.cageo.2016.07.016]])) vytvořili datový sklad PropBase z\_10 OLTP databází Britské geologické služby. Laraichi et al. (2016)((LARAICHI,​ Siham, Ali HAMMANI a Aziz BOUIGNANE, 2016. Data integration as the key to building a decision support system for groundwater management: Case of Saiss aquifers, Morocco. //​Groundwater for Sustainable Development//​. 2–3(Supplement C), 7–15. ISSN 2352-801X. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.gsd.2016.04.003|10.1016/​j.gsd.2016.04.003]])) vytvořili datový sklad (PostgreSQL) – data integrovali pomocí QGIS a ručních transformací.
  
 Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost. Výše se vyskytuje populární pojem //big data//. Pro hydrogeologii je doposud větší výzvou než objem dat spíše jejich rozmanitost a špatná dostupnost.
 Zatímco seismologie či astrofyzika (//big science//) generují //big data//, tak např. hydrogeologie (//long tail science//) spíše //long-tail data//: jednotlivci a malé týmy během dlouhé doby sbírají pro různý účel rozmanitá data, která systematicky neukládají a nesdílí. Tato data jsou často jedinečná a je nákladné je pořídit (např. hluboké vrty, dokumentace odkryvů při zemních pracích). Jsou však opětovně využitelná,​ zejména pokud budou sdílena. //Long tail science// se týká většiny vědců, kteří nevyužívají //big data// (uspořádaná dostupná data). Odstavec je hydrogeologickou interpretací článku Wallis et al. (2013)((WALLIS,​ Jillian C., Elizabeth ROLANDO a Christine L. BORGMAN, 2013. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PLOS ONE. **8**(7), e67332. ISSN 1932-6203. DOI: [[https://​doi.org/​10.1371/​journal.pone.0067332|10.1371/​journal.pone.0067332]])). Zatímco seismologie či astrofyzika (//big science//) generují //big data//, tak např. hydrogeologie (//long tail science//) spíše //long-tail data//: jednotlivci a malé týmy během dlouhé doby sbírají pro různý účel rozmanitá data, která systematicky neukládají a nesdílí. Tato data jsou často jedinečná a je nákladné je pořídit (např. hluboké vrty, dokumentace odkryvů při zemních pracích). Jsou však opětovně využitelná,​ zejména pokud budou sdílena. //Long tail science// se týká většiny vědců, kteří nevyužívají //big data// (uspořádaná dostupná data). Odstavec je hydrogeologickou interpretací článku Wallis et al. (2013)((WALLIS,​ Jillian C., Elizabeth ROLANDO a Christine L. BORGMAN, 2013. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PLOS ONE. **8**(7), e67332. ISSN 1932-6203. DOI: [[https://​doi.org/​10.1371/​journal.pone.0067332|10.1371/​journal.pone.0067332]])).
cs/competitors.1559997727.txt.gz · Poslední úprava: 2019-06-08

Nástroje pro stránku