HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:competitors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:competitors [2019-06-08]
cs:competitors [2019-06-15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Srovnání s konkurencí ====== ====== Srovnání s konkurencí ======
 **Kým se inspirujeme,​ v čem jsme lepší** \\ \\ **Kým se inspirujeme,​ v čem jsme lepší** \\ \\
-HgIS je software pro správu dat o životním prostředí \\ (<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ – //​Environmental Data Management Software//​).+HgIS je software pro správu dat o\_životním prostředí \\ (<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ – //​Environmental Data Management Software//​).
  
 EDMS vyvíjejí různé společnosti:​ EDMS vyvíjejí různé společnosti:​
Řádek 52: Řádek 52:
 HgIS je oproti konkurenci snadněji rozšiřitelný (zejm. automatické načítání dat z\_nových zdrojů) a zaměřuje se na analýzu dat a na modelování. Pokud ve vás nevzbuzuje HgIS dostatek důvěry, rádi vám poradíme s\_výběrem alternativy. Vždyť konkurenční produkty mohou být pro některé organizace lepší volbou. Nicméně k\_vývoji HgIS jsme přistoupili,​ až když nám existující systémy nevyhovovaly – možná tedy u HgIS skončíte i vy %%:-)%% HgIS je oproti konkurenci snadněji rozšiřitelný (zejm. automatické načítání dat z\_nových zdrojů) a zaměřuje se na analýzu dat a na modelování. Pokud ve vás nevzbuzuje HgIS dostatek důvěry, rádi vám poradíme s\_výběrem alternativy. Vždyť konkurenční produkty mohou být pro některé organizace lepší volbou. Nicméně k\_vývoji HgIS jsme přistoupili,​ až když nám existující systémy nevyhovovaly – možná tedy u HgIS skončíte i vy %%:-)%%
 ==== Podrobněji ==== ==== Podrobněji ====
-Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o životním prostředí). +Pro správu dat, jejich vizualizaci,​ vyhodnocení a tvorbu modelů je možno používat existující software. Na specifika mj. hydrogeologických dat se specializuje tzv. <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (//​Environmental data management software// – software pro správu dat o\_životním prostředí). 
-<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), [[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|MIKE INFO]] – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[http://​www.groundwatersoftware.com/​visual_site_manager.htm|Visual Site Manager]] (GeoAnalysis),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s daty o geologii.+<​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ spravuje bázi dat o\_životním prostředí a provádí nad ní operace specifické pro environmentální data (import, export, validace dat, QA/QC, vizualizace:​ reporty, grafy, vrtné profily). Nebyl nalezen zdarma dostupný <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​. ​ Existují následující <​nowiki>​EDMS</​nowiki>​ (v závorce je uveden původce) – mimo uvedené výše: [[https://​www.kisters.net/​NA/​products/​hydstra/​|Hydstra (Kisters)]],​ [[http://​www.ddmsinc.com/​project-portal/​|Project Portal]] (ddms), [[https://​www.bentley.com/​en/​products/​brands/​gint|gINT]] (Bentley), [[http://​www.epiphiny.com|EPIPHINY]] (Summit Envirosolutions),​ Virtual Observatory and Ecological Informatics System ([[https://​github.com/​yogo/​VOEIS|VOEIS]]),​ [[https://​erams.com|eRAMS]] (Colorado State University),​ ETRA <​nowiki>​GIS</​nowiki>​ (VŠB – TU Ostrava), [[http://​hplus.ore.fr/​en/?​lang=en&​|H+]] (Réseau National de Sites Hydrogéologiques),​ [[https://​www.claire.co.uk/​projects-and-initiatives/​gwsdat|GWSDAT]] (Wayne Jones), [[https://​www.mikepoweredbydhi.com/​download/​mike-2016/​mike-info?​ref=%7B181C63FF-2342-4C41-9F84-F93884595EF3%7D|MIKE INFO]] – dříve IMS – Information Management System (DHI), [[http://​seveno.com/​seveno-datasight/​|DataSight]] (Seveno), Geological Data Management Software ([[http://​www.dataminesoftware.com|Datamine]]),​ [[http://​www.groundwatersoftware.com/​visual_site_manager.htm|Visual Site Manager]] (GeoAnalysis),​ [[https://​www.3ds.com/​products-services/​geovia/​products/​gems/​|GEMS]] (GEOVIA), Enterprise Integration ([[http://​www.minerp.com|MineRP]]),​ [[http://​www.wrdb.com/​|Water Resources Database]], [[https://​www.eqwinsoftware.com/​|EQWin]] (EQWin® Software Inc.) a [[http://​www.pointstar.com/​ChemPoint/​default.aspx|ChemPoint]] (Starpoint Software). Některé tyto programy však vůbec nepracují s daty o geologii.
  
 Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky. Bylo provedeno důkladné srovnání uvedených EDMS. Z\_nich byly vybrány systémy EQuIS od firmy EarthSoft Inc. („světová jednička“) a Enviro Data od firmy Geotech Computer Systems, Inc., které mají zdrojový kód dostupný za podmínek dohody o\_mlčenlivosti a jsou zaměřeny na interoperabilitu se softwarem třetích stran. Tyto systémy byly otestovány. S\_majiteli firem, které tyto dva produkty vyvíjejí, bylo vedeno jednání (Geotech Computer Systems, Inc. – videokonference;​ EarthSoft Inc. – osobní setkání v Praze). Bylo plánováno zakoupení systému EQuIS. Nákup se nepodařilo realizovat, což se ze zpětného pohledu jeví jako šťastná okolnost. Nabyté zkušenosti s\_uvedenými systémy byly využity pro návrh HgIS, který není nepřiměřeně zatížen autorskými právy třetích stran a zcela splňuje požadavky.
cs/competitors.1559997727.txt.gz · Poslední úprava: 2019-06-08

Nástroje pro stránku