HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:publicity

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:publicity [2018-02-15]
Kamil Nešetřil [Příspěvky na zahraničních konferencích]
cs:publicity [2019-06-15] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-==== Příspěvky na zahraničních konferencích ==== +==== Příspěvky na zahraničních konferencích ​– recenzované sborníky ​==== 
-[[http://​www.iemss.org/sites/iemss2016/index.php|{{  :logoiemss2016.png?​nolink&​70|konference ​iEMSS 2016 Toulouse}}]] +<wrap hide>[[http://​www.isess2017.org|{{  :​978-3-319-89935-0.jpg?​nolink&​70|konference ISESS 2017 Zadar}}]]<​/wrap> 
-NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, ​2016. **An information system for groundwater data and modelling**. In: S.\_SAUVAGEJ.M. SÁNCHEZ-PÉREZ ​A.E. RIZZOLI, ed. //Proceedings of the 8th International Congress on Environmental ​Modelling and Software//, ​July 10–14, Toulouse, FRANCE, s. 747752ISBN 978-88-903574-5-9{{:iemss2016.pdf|Plný text}}. [[http://www.iemss.org/sites/iemss2016/​vol3.php|Celý sborník]]+[[http://www.isess2017.org|{{  :isess2017.png?​nolink&​120|konference ​ISESS 2017 Zadar}}]] 
 +NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, ​2017. **Business intelligence and geographic ​information system for hydrogeology**. In: Jiří HŘEBÍČEKRalf DENZER, Gerald SCHIMAK ​Tomáš PITNER, ed. //​Environmental Software ​Systems: Computer Science for Environmental Protection//. ISESS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technologyvol.\_507. {{:​springer.ico?​nolink&​15|}} Springer, s.\_163170ISBN\_978-3-319-89934-3DOI:[[https://​doi.org/​10.1007/​978-3-319-89935-0_14|10.1007/​978-3-319-89935-0_14]] ​[[https://www.researchgate.net/publication/324723805_Business_Intelligence_and_Geographic_Information_System_for_Hydrogeology|Fulltext na vyžádání]]. //​Indexováno v databázích Web of Science a Scopus.//
  
-{{  :enviroinfo2014_logo_thumb.png?​nolink&​120|konference ​EnviroInfo 2014 Oldenburg}} +[[https://​www.iemss.org/​|{{  :logoiemss2016.png?​nolink&​70|konference ​iEMSS 2016 Toulouse}}]] 
-NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, ​2014. **Groundwater data management ​system**. In: Jorge Marx GÓMEZMichael SONNENSCHEIN,​ Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP Nils GIESEN, ed. //EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : ​Proceedings of the 28th International ​conference ​on informatics for environmental protection//. September ​10–122014Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301306. ISBN 978-3-8142-2317-9. [[http://​enviroinfo.eu/​sites/​default/​files/​pdfs/​vol8514/​0301.pdf|Plný text]]+NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, ​2016. **An information ​system ​for groundwater data and modelling**. In: S.\_SAUVAGEJ.M. SÁNCHEZ-PÉREZ ​A.E. RIZZOLI, ed. //​Proceedings of the 8<​sup>​th</​sup> ​International ​Congress ​on Environmental Modelling and Software//, July 10–14ToulouseFRANCE, s. 747752. ISBN 978-88-903574-5-9. {{:iemss2016.pdf|Plný text}}.
  
-**[[https://it-novum.com/blog/environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho|Rozhovor]]** s Kamilem Nešetřilem před setkáním ​[[https://it-novum.com/en/pcm17|Pentaho Community Meeting 2017]], kde měl přednášku [[https://it-novum.com/blog/10-years-pentaho-community-meeting/#​KamilNesetril|Environmental data management and analysis]]. Přednáška si získala ​[[http://www.silicon.de/41665133/​big-data-einsatzszenarien-fuer-pentaho/?​inf_by=5a3b61a4681db894408b4a71|mediální ohlas]].+{{  :​enviroinfo2014_logo_thumb.png?​nolink&​120|konference EnviroInfo 2014 Oldenburg}} 
 +NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2014. **Groundwater data management system**. InJorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN,​ Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. //EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency :​ Proceedings of the 28<​sup>​th<​/sup> International conference on informatics for environmental protection//. September 10–12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. [[http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol8514/0301.pdf|Plný text]] [[https://doi.org/10.1007/s10040-018-1747-9|Citováno]]
  
-{{ :​pcm2017_kamil.jpg?​nolink |Kamil Nešetřil na Pentaho Community Meeting 2017 (Mohuč) }}\\ \\ 
  
 +> **[[https://​it-novum.com/​blog/​environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho|Rozhovor]]** s Kamilem Nešetřilem před setkáním [[https://​it-novum.com/​en/​pcm17/​|Pentaho Community Meeting 2017]], kde měl přednášku [[https://​it-novum.com/​blog/​10-years-pentaho-community-meeting/#​KamilNesetril|Environmental data management and analysis]]. – Přednáška si získala [[https://​www.silicon.de/​41665133/​big-data-einsatzszenarien-fuer-pentaho/​|mediální ohlas]].
 +
 +> <​html><​center><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​lwPBh9-5mv8?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allow="​autoplay;​ encrypted-media"​ allowfullscreen></​iframe></​center></​html>​
 +\\ \\
  
-==== Příspěvek na tuzemské konferenci ​====+==== Příspěvky na tuzemských konferencích ​====
  
-NEŠETŘIL, Kamil, 2014. **Informační systém pro správu hydrogeologických dat**. In: Josef V. DATEL, Jan NOVOTNÝ a Jindřiška HAUEROVÁ, ed. //Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků II. inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti.//​ Liberec: TUL, ČAH, ČAIG, s. 83. ISBN 978-80-903635-4-0. {{cs:​nhgk2014.pdf|Plný text}}[[http://​kongres2014.tul.cz|Stránky kongresu]]+NEŠETŘIL, Kamil, 2014. **Informační systém pro správu hydrogeologických dat**. In: Josef V. DATEL, Jan NOVOTNÝ a Jindřiška HAUEROVÁ, ed. //Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků II. inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti.//​ Liberec: TUL, ČAH, ČAIG, s. 83. ISBN 978-80-903635-4-0. {{cs:​nhgk2014.pdf|Plný text}}
  
-==== Prezentace na tuzemských konferencích ==== +NEŠETŘIL, Kamil, 2016. **Informační systém pro monitoring skládek :​ Informationssystem für das Monitorring einer Deponie** [abstrakt česky a německy]. In: Lukáš ZEDEK a Kamil NEŠETŘIL, ed. //​12.\_Skládkový workshop Liberec-Žitava :​ Skládka jako poslední možnost :​ Aktuální otázky vyplývající z\_hierarchie nakládání s odpady : 12.\_Deponieworkshop ​Liberec-Zittau :​ Deponie als letzte Möglichkeit :​ Aktuelle Fragen, die sich aus der Abfallhierarchie ergeben.// Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/​Görlitz,​ s. 163. [[http://​skladky.tul.cz|skladky.tul.cz]]
-NEŠETŘIL, Kamil, 2016. **Informační systém pro monitoring skládek :​ Informationssystem für das Monitorring einer Deponie** [abstrakt česky a německy]. In: Lukáš ZEDEK a Kamil NEŠETŘIL, ed. //​12.\_Skládkový workshop Liberec-Žitava :​ Skládka jako poslední možnost :​ Aktuální otázky vyplývající z\_hierarchie nakládání s odpady : 12. Deponieworkshop ​Liberec-Zittau :​ Deponie als letzte Möglichkeit :​ Aktuelle Fragen, die sich aus der Abfallhierarchie ergeben.// Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/​Görlitz,​ s. 163. [[http://​skladky.tul.cz|skladky.tul.cz]]+
  
-NEŠETŘIL, Kamil, Miloslav NECHYBA, Jan ŠEMBERA a Jan KURKA, 2016. **Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny**. In: Jan KURKA, Martina ŠTROSOVÁ, Vladislava ŠÍMOVÁ a Martin HORÁČEK, ed. //33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016//: Ústí nad Labem: Sborník příspěvků. AZ Consult, spol. s r.o. v Ústí nad Labem, s. 33–39.+NEŠETŘIL, Kamil, Miloslav NECHYBA, Jan ŠEMBERA a Jan KURKA, 2016. **Využití informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny**. In: Jan KURKA, Martina ŠTROSOVÁ, Vladislava ŠÍMOVÁ a Martin HORÁČEK, ed. //33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016//: Ústí nad Labem: Sborník příspěvků. AZ\_Consult, spol. s r.o. v Ústí nad Labem, s. 33–39.
  
cs/publicity.txt · Poslední úprava: 2019-06-15

Nástroje pro stránku