HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:publicity

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cs:publicity [2019-06-15]
cs:publicity [2020-02-25] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 8: Řádek 8:
 NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2017. **Business intelligence and geographic information system for hydrogeology**. In: Jiří HŘEBÍČEK,​ Ralf DENZER, Gerald SCHIMAK a Tomáš PITNER, ed. //​Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection//​. ISESS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol.\_507. {{:​springer.ico?​nolink&​15|}} Springer, s.\_163–170. ISBN\_978-3-319-89934-3. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1007/​978-3-319-89935-0_14|10.1007/​978-3-319-89935-0_14]] [[https://​www.researchgate.net/​publication/​324723805_Business_Intelligence_and_Geographic_Information_System_for_Hydrogeology|Fulltext na vyžádání]]. //​Indexováno v databázích Web of Science a Scopus.// NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2017. **Business intelligence and geographic information system for hydrogeology**. In: Jiří HŘEBÍČEK,​ Ralf DENZER, Gerald SCHIMAK a Tomáš PITNER, ed. //​Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection//​. ISESS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol.\_507. {{:​springer.ico?​nolink&​15|}} Springer, s.\_163–170. ISBN\_978-3-319-89934-3. DOI:​[[https://​doi.org/​10.1007/​978-3-319-89935-0_14|10.1007/​978-3-319-89935-0_14]] [[https://​www.researchgate.net/​publication/​324723805_Business_Intelligence_and_Geographic_Information_System_for_Hydrogeology|Fulltext na vyžádání]]. //​Indexováno v databázích Web of Science a Scopus.//
  
-[[https://www.iemss.org/​|{{ ​ :​logoiemss2016.png?​nolink&​70|konference iEMSS 2016 Toulouse}}]]+[[http://former.iemss.org/​sites/​iemss2016/|{{  :​logoiemss2016.png?​nolink&​70|konference iEMSS 2016 Toulouse}}]]
 NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2016. **An information system for groundwater data and modelling**. In:​ S.\_SAUVAGE,​ J.M. SÁNCHEZ-PÉREZ a A.E. RIZZOLI, ed. //​Proceedings of the 8<​sup>​th</​sup>​ International Congress on Environmental Modelling and Software//, July 10–14, Toulouse, FRANCE, s. 747–752. ISBN 978-88-903574-5-9. {{:​iemss2016.pdf|Plný text}}. NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2016. **An information system for groundwater data and modelling**. In:​ S.\_SAUVAGE,​ J.M. SÁNCHEZ-PÉREZ a A.E. RIZZOLI, ed. //​Proceedings of the 8<​sup>​th</​sup>​ International Congress on Environmental Modelling and Software//, July 10–14, Toulouse, FRANCE, s. 747–752. ISBN 978-88-903574-5-9. {{:​iemss2016.pdf|Plný text}}.
  
-{{  :​enviroinfo2014_logo_thumb.png?​nolink&​120|konference EnviroInfo 2014 Oldenburg}}+[[http://​oops.uni-oldenburg.de/​1919/​1/​enviroinfo_2014_proceedings.pdf|{{  :​enviroinfo2014_logo_thumb.png?​nolink&​120|konference EnviroInfo 2014 Oldenburg}}]]
 NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2014. **Groundwater data management system**. In: Jorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN,​ Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. //​EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency :​ Proceedings of the 28<​sup>​th</​sup>​ International conference on informatics for environmental protection//​. September 10–12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. [[http://​enviroinfo.eu/​sites/​default/​files/​pdfs/​vol8514/​0301.pdf|Plný text]] [[https://​doi.org/​10.1007/​s10040-018-1747-9|Citováno]] NEŠETŘIL, Kamil a Jan ŠEMBERA, 2014. **Groundwater data management system**. In: Jorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN,​ Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. //​EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency :​ Proceedings of the 28<​sup>​th</​sup>​ International conference on informatics for environmental protection//​. September 10–12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. [[http://​enviroinfo.eu/​sites/​default/​files/​pdfs/​vol8514/​0301.pdf|Plný text]] [[https://​doi.org/​10.1007/​s10040-018-1747-9|Citováno]]
  
  
-> **[[https://​it-novum.com/​blog/​environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho|Rozhovor]]** s Kamilem Nešetřilem před setkáním [[https://​it-novum.com/​en/​pcm17/​|Pentaho Community Meeting 2017]], kde měl přednášku [[https://​it-novum.com/​blog/​10-years-pentaho-community-meeting/#​KamilNesetril|Environmental data management and analysis]]. – Přednáška si získala [[https://​www.silicon.de/​41665133/​big-data-einsatzszenarien-fuer-pentaho/|mediální ohlas]].+> **[[https://​it-novum.com/​blog/​environmental-data-management-and-analysis-with-pentaho|Rozhovor]]** s Kamilem Nešetřilem před setkáním [[https://​it-novum.com/​en/​pcm17/​|Pentaho Community Meeting 2017]], kde měl přednášku [[https://​it-novum.com/​blog/​10-years-pentaho-community-meeting/#​KamilNesetril|Environmental data management and analysis]]. – Přednáška si získala [[https://​www.silicon.de/​41665133/​big-data-einsatzszenarien-fuer-pentaho|mediální ohlas]].
  
 > <​html><​center><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​lwPBh9-5mv8?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allow="​autoplay;​ encrypted-media"​ allowfullscreen></​iframe></​center></​html>​ > <​html><​center><​iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​lwPBh9-5mv8?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allow="​autoplay;​ encrypted-media"​ allowfullscreen></​iframe></​center></​html>​
cs/publicity.1560619806.txt.gz · Poslední úprava: 2019-06-15

Nástroje pro stránku