HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:resources

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:resources [2019-06-15]
Kamil Nešetřil [Další stránky na tomto webu]
cs:resources [2019-09-19] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 8: Řádek 8:
   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR
   * [[http://​www.geofond.cz/​wasgiv/​|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)   * [[http://​www.geofond.cz/​wasgiv/​|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)
-  * [[http://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]+  * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]
   * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd.    * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd. 
-  * [[http://www1.cenia.cz/www/informacni-systemy|Informační systémy na portálu CENIA]]+  * [[https://www.cenia.cz/#informacni-systemy_|Informační systémy na portálu CENIA]]
   * [[https://​www.mzp.cz/​cz/​metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst]]   * [[https://​www.mzp.cz/​cz/​metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst]]
   * [[http://​www.sagch.eu/​download.php?​list.12|Slovenská asociácia geochemikov:​ Downloady]]   * [[http://​www.sagch.eu/​download.php?​list.12|Slovenská asociácia geochemikov:​ Downloady]]
   * [[http://​wwhypda.unine.ch/​wwhypda|wwhypda ]] catalog of hydrogeological properties of earth materials   * [[http://​wwhypda.unine.ch/​wwhypda|wwhypda ]] catalog of hydrogeological properties of earth materials
   * [[http://​hydropedologie.agrobiologie.cz/​|Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)   * [[http://​hydropedologie.agrobiologie.cz/​|Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)
 +  * [[https://​www.magnet4water.com/​education-videos.html|Názorná videa pro vzdělávání]]
   * **[[cs:​rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)   * **[[cs:​rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)
  
Řádek 24: Řádek 25:
   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​
   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]
-  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[http://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]], ​<wrap hide>​[[https://​mapy.vugtk.cz/​mapserver/​index_wms.php|Výzkumný ústav geodetický,​ topografický a kartografický,​ v.v.i.]], v QGISu hází chybu</​wrap> ​[[https://​kontaminace.cenia.cz/​|historické letecké snímky]]+  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[http://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]],​ [[https://​kontaminace.cenia.cz/​|historické letecké snímky]]
   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]
   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]
  
 ==== Software pro modelování podzemní vody==== ==== Software pro modelování podzemní vody====
-  * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/​ModelMuse/​ModelMuse.html|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://water.usgs.gov/ogw/modflow/​|MODFLOW]],​ MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.).+  * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://www.usgs.gov/software/modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/​modflow-and-related-programs?​qt-science_center_objects=0#​qt-science_center_objects|MODFLOW]], MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.).
   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.
   * [[http://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]   * [[http://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]
Řádek 36: Řádek 37:
   * [[https://​www.deltares.nl/​en/​software/​|Deltares]] – např. simulační nástroj iMOD či [[https://​download.deltares.nl/​en/​download/​geotechnical-software/​|geotechnical software]]. Téměř vše nově zdarma (mj. [[https://​oss.deltares.nl|FOSS]]).   * [[https://​www.deltares.nl/​en/​software/​|Deltares]] – např. simulační nástroj iMOD či [[https://​download.deltares.nl/​en/​download/​geotechnical-software/​|geotechnical software]]. Téměř vše nově zdarma (mj. [[https://​oss.deltares.nl|FOSS]]).
   * [[https://​www.pc-progress.com/​en/​Default.aspx?​hydrus-1d|Hydrus-1D]] a související programy pro modelování nenasycené zóny   * [[https://​www.pc-progress.com/​en/​Default.aspx?​hydrus-1d|Hydrus-1D]] a související programy pro modelování nenasycené zóny
-  * Geochemie: [[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)+  * Geochemie: ​[[https://​www.usgs.gov/​software/​phreeqc-version-3/​|PHREEQC]], ​[[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)
   * Další: [[https://​h2ogeo.upc.edu/​en/​investigation-hydrogeology/​software|Universitat Politècnica de Catalunya, Grupo de Hidrología Subterránea]],​ [[https://​www.waterlog.info/​software.htm|waterlog.info]],​ [[http://​www.people.ku.edu/​~jfdevlin/​Software.html|J.F.Devlin]],​ [[https://​sites.google.com/​a/​hidrogeocol.com.co/​carlos_molano/​Home|Carlos Molano]] (Excely)   * Další: [[https://​h2ogeo.upc.edu/​en/​investigation-hydrogeology/​software|Universitat Politècnica de Catalunya, Grupo de Hidrología Subterránea]],​ [[https://​www.waterlog.info/​software.htm|waterlog.info]],​ [[http://​www.people.ku.edu/​~jfdevlin/​Software.html|J.F.Devlin]],​ [[https://​sites.google.com/​a/​hidrogeocol.com.co/​carlos_molano/​Home|Carlos Molano]] (Excely)
 ==== Online nástroje – kalkulátory ==== ==== Online nástroje – kalkulátory ====
Řádek 46: Řádek 47:
   * [[https://​water.usgs.gov/​software/​DOTABLES/​|Dissolved oxygen solubility tables]] (DOTABLES)   * [[https://​water.usgs.gov/​software/​DOTABLES/​|Dissolved oxygen solubility tables]] (DOTABLES)
   * [[https://​epa-visl.ornl.gov/​cgi-bin/​visl_search|Vapor intrusion screening levels calculator]] (VISL)   * [[https://​epa-visl.ornl.gov/​cgi-bin/​visl_search|Vapor intrusion screening levels calculator]] (VISL)
-  * [[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PTPopups2.html|An Earth scientist'​s periodic table of the elements and their ions]] ([[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PT.html|Zdroj]]) +  * [[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PTPopups2.html|An Earth scientist'​s periodic table of the elements and their ions]] ([[http://​www.gly.uga.edu/​railsback/​PT.html|Zdroj]])<WRAP hide> ​* [[https://www.canadianriversinstitute.com/​baseflow-separation/​|Hydrograph Separation Tool]] (SepHydro)</​WRAP>​
-  ​* [[http://​canadianriversinstitute.com/​tool/​|Hydrograph Separation Tool]] (SepHydro)+
   * [[https://​tu-dresden.de/​bu/​umwelt/​hydro/​inowas/​research/​fields/​mar-web|INOWAS DSS]] – Free web-based modeling platform for planning, management and optimisation of Managed Aquifer Recharge (MAR)   * [[https://​tu-dresden.de/​bu/​umwelt/​hydro/​inowas/​research/​fields/​mar-web|INOWAS DSS]] – Free web-based modeling platform for planning, management and optimisation of Managed Aquifer Recharge (MAR)
   * [[http://​eslog.esdat.net/​|ESlog]] – grafický profil vrtu z vašich dat online   * [[http://​eslog.esdat.net/​|ESlog]] – grafický profil vrtu z vašich dat online
 +  * [[https://​rais.ornl.gov/​index.html|Risk Assessment Information System]]
 +  * Online prohlížečka DWG: [[https://​viewer.autodesk.com/​|Autodesk Viewer]]
    
 ==== Doplňky do Excelu pro zpracování dat ==== ==== Doplňky do Excelu pro zpracování dat ====
Řádek 58: Řádek 60:
 {{:​cs:​power_query_2.png?​nolink|Pak vybrat pouze hodnoty k normalizaci}} {{:​cs:​power_query_2.png?​nolink|Pak vybrat pouze hodnoty k normalizaci}}
  
-> V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.2/Products/​Data_Integration/​Transformation_Step_Reference/​Row_Denormaliser|Row denormaliser]]. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v [[https://​postgresql.verite.pro/​blog/​2018/​06/​19/​crosstab-pivot.html|databázi]] či pomocí [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.2/Products/Data_Integration/​Transformation_Step_Reference/​ETL_Metadata_Injection|Metadata Injection]] ([[https://​forums.pentaho.com/​threads/​145759-Dynamic-pivot-data/​|příklad]]).+> V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/​Products/​Row_Denormaliser|Row denormaliser]]. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v [[https://​postgresql.verite.pro/​blog/​2018/​06/​19/​crosstab-pivot.html|databázi]] či pomocí [[https://​help.pentaho.com/​Documentation/​8.3/Products/ETL_metadata_injection|Metadata Injection]] ([[https://​forums.pentaho.com/​threads/​145759-Dynamic-pivot-data/​|příklad]]).
 ===ASAP Utilities=== ===ASAP Utilities===
 [[https://​www.asap-utilities.com|ASAP Utilities]] například:​ převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další. [[https://​www.asap-utilities.com|ASAP Utilities]] například:​ převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další.
cs/resources.txt · Poslední úprava: 2019-09-19

Nástroje pro stránku