HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Hydrogeologické odkazy a zdroje ZDARMA

Mé vlastní materiály

Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii

Mapové služby (WMS, WFS atd.)

Software pro modelování podzemní vody

Online nástroje – kalkulátory

Formáty CAD

  • Online prohlížečka DWG aj.: Autodesk Viewer či jiné produkty
  • QCAD – 2D FOSS CAD editující DXF (FOSS verze: stáhnout trial verzi a podle instrukcí smazat pár knihoven).
  • V QGISu nezobrazovat jako vrstvy, ale importovat (Poject → Import/Export) – je tak možno vybírat konkrétní vrstvy.
  • MyGeodata – převod různých formátů a mnohem víceDoplňky do Excelu pro zpracování dat

Microsoft Power Query

Microsoft Power Query pro Excel (v Excelu 2016 a novějších je vestavěný: Data → Get & Transform Data):
je možno použít mj. pro převedení tabulky s hodně sloupci (kontingenční tabulka, cross table, pivot table) do formy pro databázové zpracování „nudle“ (normalizace). Podrobný návod v angličtitně.

Nejprve vybrat celou tabulkuPak vybrat pouze hodnoty k normalizaci

V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku Row denormaliser. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v databázi či pomocí ETL Metadata Injection (příklad).

ASAP Utilities

ASAP Utilities například: převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další. Mé oblíbené nástroje v ASAP Utilities


Další stránky na tomto webu

Když se překopne kabel

… aneb jak to nechodí v korporaci …

Poslední úprava: 20. 08. 2022