Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Hydrogeologické odkazy a zdroje ZDARMA

Mé vlastní materiály

Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii

Mapové služby (WMS, WFS atd.)

Software pro modelování podzemní vody

Online nástroje – kalkulátory

Formáty CAD

  • Online prohlížečka DWG aj.: Autodesk Viewer či jiné produkty
  • QCAD – 2D CAD editující DXF (FOSS verze: stáhnout trial verzi a podle instrukcí smazat pár knihoven).
  • V QGISu nezobrazovat jako vrstvy, ale importovat (Poject -> Import/Export) – je tak možno vybírat konkrétní vrstvy.
  • MyGeodata – převod různých formátů a mnohem víceDoplňky do Excelu pro zpracování dat

Microsoft Power Query

Microsoft Power Query pro Excel (v Excelu 2016 a novějších je vestavěný: Data → Get & Transform Data):
je možno použít mj. pro převedení tabulky s hodně sloupci (kontingenční tabulka, cross table, pivot table) do formy pro databázové zpracování „nudle“ (normalizace). Podrobný návod.

Nejprve vybrat celou tabulku -> Pak vybrat pouze hodnoty k normalizaci

V PDI je možné pivotaci provést pomocí kroku Row denormaliser. Dynamickou pivotaci (sloupečky jsou definovány implicitně) pak přímo v databázi či pomocí ETL Metadata Injection.
ASAP Utilities

ASAP Utilities například: převede text na čísla, kladné na záporné; zformátuje na platná desetinná místa, vyplní prázdné buňky, převede velká písmena na malá, vymaže zbytečné mezery a mnohé další. Mé oblíbené nástroje v ASAP Utilities


Další stránky na tomto webu

Standardy pro výměnu dat o podzemní vodě

Animace o tom, jak správně vizualizovat a tvořit mapy

Předměty na TULKdyž se překopne kabel

… aneb jak to nechodí v korporaci …

1)
Vrty je třeba importovat jako shapefile, nikoliv txt. Velikost buněk nemůže být definována body.
2)
Dle mých zkušeností je základní sestavení modelu přiměřeně jednoduché, ale zadání souřadnic vrtů a pozorování hladiny už moc elegantní není. Takže tam jsem skončil a vrátil se k ModelMuse.
Poslední úprava: 24.04.2024