HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:resources

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:resources [2019-11-10]
Kamil Nešetřil [Online nástroje – kalkulátory]
cs:resources [2019-11-15] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 9: Řádek 9:
   * [[http://​www.geofond.cz/​wasgiv/​|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)   * [[http://​www.geofond.cz/​wasgiv/​|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)
   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]
-  * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd. +  * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd
 +  * [[http://​hydra2.dusanrysavy.cz/​|Hydra2]] – průtoky a teploty sklízené z ČHMÚ aj.
   * [[https://​www.cenia.cz/#​informacni-systemy_|Informační systémy na portálu CENIA]]   * [[https://​www.cenia.cz/#​informacni-systemy_|Informační systémy na portálu CENIA]]
   * [[https://​www.mzp.cz/​cz/​metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst]]   * [[https://​www.mzp.cz/​cz/​metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst]]
Řádek 39: Řádek 40:
   * Geochemie: [[https://​www.usgs.gov/​software/​phreeqc-version-3/​|PHREEQC]],​ [[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)   * Geochemie: [[https://​www.usgs.gov/​software/​phreeqc-version-3/​|PHREEQC]],​ [[http://​www.phreeplot.org/​|PhreePlot]],​ [[https://​www.eawag.ch/​en/​department/​surf/​projects/​chemeql/​|ChemEQL]],​ [[http://​thermoddem.brgm.fr/​|Thermoddem]] (Thermochemical and mineralogical tables for geochemical modeling)
   * Další: [[https://​h2ogeo.upc.edu/​en/​investigation-hydrogeology/​software|Universitat Politècnica de Catalunya, Grupo de Hidrología Subterránea]],​ [[https://​www.waterlog.info/​software.htm|waterlog.info]],​ [[http://​www.people.ku.edu/​~jfdevlin/​Software.html|J.F.Devlin]],​ [[https://​sites.google.com/​a/​hidrogeocol.com.co/​carlos_molano/​Home|Carlos Molano]] (Excely)   * Další: [[https://​h2ogeo.upc.edu/​en/​investigation-hydrogeology/​software|Universitat Politècnica de Catalunya, Grupo de Hidrología Subterránea]],​ [[https://​www.waterlog.info/​software.htm|waterlog.info]],​ [[http://​www.people.ku.edu/​~jfdevlin/​Software.html|J.F.Devlin]],​ [[https://​sites.google.com/​a/​hidrogeocol.com.co/​carlos_molano/​Home|Carlos Molano]] (Excely)
 +  * [[https://​github.com/​search?​o=desc&​q=groundwater&​s=stars&​type=Repositories|Skripty]] (zejména v jazycích Python a R)
 ==== Online nástroje – kalkulátory ==== ==== Online nástroje – kalkulátory ====
   * [[https://​ca.water.usgs.gov/​projects/​gamactt/​|Groundwater age mixtures and contaminant trends tool]]   * [[https://​ca.water.usgs.gov/​projects/​gamactt/​|Groundwater age mixtures and contaminant trends tool]]
Řádek 51: Řádek 53:
   * [[http://​eslog.esdat.net/​|ESlog]] – grafický profil vrtu z vašich dat online   * [[http://​eslog.esdat.net/​|ESlog]] – grafický profil vrtu z vašich dat online
   * [[https://​rais.ornl.gov/​index.html|Risk Assessment Information System]]   * [[https://​rais.ornl.gov/​index.html|Risk Assessment Information System]]
 +  * Srážkoodtokový model [[http://​bilan.vuv.cz/​|Bilan]]
   * Online prohlížečka DWG a dalších formátů CAD: [[https://​viewer.autodesk.com/​|Autodesk Viewer]] či [[https://​www.autodesk.com/​products/​dwg/​viewers|jiné produkty]]   * Online prohlížečka DWG a dalších formátů CAD: [[https://​viewer.autodesk.com/​|Autodesk Viewer]] či [[https://​www.autodesk.com/​products/​dwg/​viewers|jiné produkty]]
    
cs/resources.1573410960.txt.gz · Poslední úprava: 2019-11-10

Nástroje pro stránku