HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:resources

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:resources [2020-02-12]
Kamil Nešetřil
cs:resources [2020-02-21] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Software pro modelování podzemní vody]
Řádek 7: Řádek 7:
 ==== Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii ==== ==== Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii ====
   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR   * [[http://​geolib.geology.cz|Národní geovědní bibliografie]] – Souborný katalog geovědních institucí v ČR
-  * [[http://​www.geofond.cz/wasgiv/|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)+  * [[http://​www.geology.cz/app/asgi/|ASGI]] – Automatizovaný Systém Geologických Informací – nepublikované posudky (ČGS Geofond)
   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]   * [[https://​geology.upol.cz/​studenti/​studijni-materialy/​|Studijní materiály Katedry geologie UPOL]]
   * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd.   * [[https://​www.edpp.cz/​|EDPP]] – Elektronický digitální povodňový portál: mj. pasporty stanic ČHMÚ, podniků povodí atd.
Řádek 22: Řádek 22:
   * [[http://​www.geology.cz/​extranet/​mapy/​mapy-online/​wms|Česká geologická služba]]   * [[http://​www.geology.cz/​extranet/​mapy/​mapy-online/​wms|Česká geologická služba]]
   * [[https://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​wms/​|Národní geoportál INSPIRE]]   * [[https://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​wms/​|Národní geoportál INSPIRE]]
-  * [[http://​geoportal.cuzk.cz/​Default.aspx?​head_tab=sekce-03-gp&​mode=TextMeta&​text=sluzby_uvod&​menu=30&​news=no|ČÚZK]] – také [[http://​geoportal.cuzk.cz/​geoprohlizec|online mapa s možností odečtu souřadnic S-JTSK]]+  * [[http://​geoportal.cuzk.cz/​Default.aspx?​head_tab=sekce-03-gp&​mode=TextMeta&​text=sluzby_uvod&​menu=30&​news=no|ČÚZK]] – také [[https://​geoportal.cuzk.cz/​geoprohlizec/|online mapa s možností odečtu souřadnic S-JTSK]]
   * [[https://​heis.vuv.cz/​default.asp?​typ=wms|Hydroekologický informační systém VÚV TGM]]   * [[https://​heis.vuv.cz/​default.asp?​typ=wms|Hydroekologický informační systém VÚV TGM]]
   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​   * [[https://​geoportal.vumop.cz/​|Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)]] <wrap hide> jen pro ústecký kraj * [[http://​mapserver.ujep.cz/​wms.html|Mapový server Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]]</​wrap>​
   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]   * [[http://​www.gepro.cz/​support/​wms-sluzby-v-cr-2017/#​Kraje|Geoportály krajů]]
-  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[http://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]],​ [[https://​kontaminace.cenia.cz/​|historické letecké snímky]]+  * Historické mapy (WMS jen v\_Národním portálu INSPIRE): [[https://​www.staremapy.cz/​|staremapy.cz]],​ [[http://​oldmaps.geolab.cz/​|oldmaps.geolab.cz]],​ [[https://​kontaminace.cenia.cz/​|historické letecké snímky]]
   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]   * Prostorová data ke stažení: Základní mapa ([[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​lng=CZ&​mode=TextMeta&​text=dSady_mapyData50&​side=mapy_data50&​menu=2290&​head_tab=sekce-02-gp|Data50]] a [[https://​geoportal.cuzk.cz/​(S(4bobplha3jms302iwozuim2w))/​Default.aspx?​mode=TextMeta&​side=mapy_data200&​text=dSady_mapyData200&​head_tab=sekce-02-gp&​menu=229|Data200]]). [[http://​www.dibavod.cz/​index.php?​id=27|DIBAVOD]],​ [[https://​www.bgr.bund.de/​EN/​Themen/​Wasser/​Projekte/​laufend/​Beratung/​Ihme1500/​ihme1500_projektbeschr_en.html|IHME1500 – HG mapa Evropy 1:​1,​500,​000]],​ [[https://​www.whymap.org/​whymap/​EN/​Home/​whymap_node.html|WHYMAP – HG mapa světa]], [[https://​land.copernicus.eu/​pan-european|CORINE – využití území]]
   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]   * Mapové aplikace: [[http://​app.iprpraha.cz/​js-api/​app/​ig_mapy/​|IG mapy Prahy včetně mapy HG poměrů]]
Řádek 33: Řádek 33:
   * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://​www.usgs.gov/​software/​modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://​www.usgs.gov/​mission-areas/​water-resources/​science/​modflow-and-related-programs?​qt-science_center_objects=0#​qt-science_center_objects|MODFLOW]],​ MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.).   * [[https://​water.usgs.gov/​software/​lists/​groundwater|USGS – Groundwater Software.]] Obzvlášť užitečný je [[https://​www.usgs.gov/​software/​modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models|ModelMuse]] –  grafické uživatelské rozhraní (//​preprocessing//​ + //​postprocessing//​) pro [[https://​www.usgs.gov/​mission-areas/​water-resources/​science/​modflow-and-related-programs?​qt-science_center_objects=0#​qt-science_center_objects|MODFLOW]],​ MT3D-MS a další. Náhrada Visual MODFLOW, Groundwater Vistas, Processing Modflow atd. Pracuje se s ním velice dobře. Má i některé výhody oproti komerčním (zadávání hodnot vzorečkem atd.).
   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.   * [[https://​www.gsi-net.com/​en/​software/​free-software.html|GSI Environmental]] – zejm. nástroje v Excelu pro kontaminační hydrogeologii.
-  * [[http://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]+  * [[https://​www.sspa.com/​software|S.S. Papadopulos & Associates]]
   * [[https://​www.serdp-estcp.org/​Tools-and-Training/​Environmental-Restoration/​Groundwater-Plume-Treatment|SERDP & ESTCP]] – jednoduché modely pro kontaminační hydrogeologii   * [[https://​www.serdp-estcp.org/​Tools-and-Training/​Environmental-Restoration/​Groundwater-Plume-Treatment|SERDP & ESTCP]] – jednoduché modely pro kontaminační hydrogeologii
   * [[https://​www.epa.gov/​water-research/​methods-models-tools-and-databases-water-research|US EPA]] – záložka „Models“   * [[https://​www.epa.gov/​water-research/​methods-models-tools-and-databases-water-research|US EPA]] – záložka „Models“
cs/resources.1581501971.txt.gz · Poslední úprava: 2020-02-12

Nástroje pro stránku