HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:simple

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:simple [2019-06-14]
Kamil Nešetřil [Mé životní dílo – disertace]
cs:simple [2019-07-06] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Citáty z odborné literatury týkající se jednoduchosti a komplexnosti modelů]
Řádek 2: Řádek 2:
 ... a o matematických modelech obecně ... a o matematických modelech obecně
  
-FIXME vazba na HgIS+HgIS pomáhá formulovat alternativní koncepční modely a umožňuje implementovat jednoduché procedurální (tj. výpočetní) modely. Prezentované [[cs:​casestudies|]] je možné implementovat v HgIS a jejich výsledky lze zobrazovat v\_online aplikaci, přičemž se výsledky aktualizují na základě nových dat.  
 +> Navíc platforma Pentaho umožňuje((plugin [[https://​community.hitachivantara.com/​community/​products-and-solutions/​pentaho/​blog/​2018/​03/​06/​operationalizing-machine-learning|Machine Intelligence]])) spustit model založený na datech (např. neuronovou síť) s využitím různých implementací:​ R, Python, Weka a Deeplearning4j.
  
-HgIS umí přímo implementovat jednoduché modely +<WRAP box> 
- +===== Mé životní dílo o alternativních jednoduchých modelech ​=====
- +
-===== Mé životní dílo – disertace ​=====+
 **[[cs:​simplealt|]]** **[[cs:​simplealt|]]**
   * Rozšířená a aktualizované verze části mé disertační práce.   * Rozšířená a aktualizované verze části mé disertační práce.
-  * Obsahuje teoretickou část i praktické příklady ​v kapitole ​[[cs:​casestudies|]]. +  * Obsahuje teoretickou část ​([[cs:​simplealt#​formulace_zvoleneho_pristupu|zde její klíčová část]]) ​i praktické příklady ​([[cs:​casestudies|]])
- +</​WRAP>​ 
-===== Zdroje ​=====+===== Další zdroje ​=====
 https://​darcylecture2016.wordpress.com/​2015/​08/​21/​references/​ https://​darcylecture2016.wordpress.com/​2015/​08/​21/​references/​
  
 ===== Hesla ===== ===== Hesla =====
-Přílišné zjednodušení:​ [[wp>​Spherical cow]]:+Přílišné zjednodušení ​//​(simplic)//​: [[wp>​Spherical cow]]:
  
 {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}} {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}}
Řádek 64: Řádek 63:
 “Leavesley et al. (2002) proposed a new modelling paradigm: ‘this concept requires that we change the question of ‘which model is most appropriate for a specific set of criteria?​’ to ‘what combination of process conceptualisations is most appropriate?​’” (Branger et al. 2010, s.\_1673) “Leavesley et al. (2002) proposed a new modelling paradigm: ‘this concept requires that we change the question of ‘which model is most appropriate for a specific set of criteria?​’ to ‘what combination of process conceptualisations is most appropriate?​’” (Branger et al. 2010, s.\_1673)
  
-“Wolfram feels that science is far too ad hoc, in part because the models used are too complicated and/or unnecessarily organized around the limited primitives of traditional mathematics. Wolfram advocates using models whose variations are enumerable and whose consequences are straightforward to compute and analyze.” ​((https://​en.wikipedia.org/​wiki/​A_New_Kind_of_Science))+“Wolfram feels that science is far too ad hoc, in part because the models used are too complicated and/or unnecessarily organized around the limited primitives of traditional mathematics. Wolfram advocates using models whose variations are enumerable and whose consequences are straightforward to compute and analyze.” ​[[wp>A New Kind of Science]]
  
 “Booch et al. defined a model: ‘simplification of reality created to better understand the system being created’.” “Booch et al. defined a model: ‘simplification of reality created to better understand the system being created’.”
Řádek 102: Řádek 101:
  
 You know my methods, Watson. There was not one of them which I did not apply to the inquiry. And it ended by my discovering traces, but very different ones from those which I had expected.” – Sherlock Holmes in “The Crooked Man”, The Memoirs of Sherlock Holmes (1893, Doubleday p. 416). You know my methods, Watson. There was not one of them which I did not apply to the inquiry. And it ended by my discovering traces, but very different ones from those which I had expected.” – Sherlock Holmes in “The Crooked Man”, The Memoirs of Sherlock Holmes (1893, Doubleday p. 416).
 +
 +Moudrý muž je víc než silák, rozumný člověk je víc než mocný; proto veď válku se strategií, záchrana je v množství rádců. [[http://​www.obohu.cz/​bible/​index.php?​csp_poznamky=ano&​k=Pr&​styl=CSP&​kap=24&​v=6&​kv=6#​v6|Bible:​ Přísloví 24:​5–6]] ​
 === Citovaná literatura === === Citovaná literatura ===
 CLEMENT, T. Prabhakar, 2011. Complexities in hindcasting models-when should we say enough is enough? //Ground Water//. **49**(5), 620–629. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2010.00765.x|10.1111/​j.1745-6584.2010.00765.x]] CLEMENT, T. Prabhakar, 2011. Complexities in hindcasting models-when should we say enough is enough? //Ground Water//. **49**(5), 620–629. ISSN 1745-6584. DOI: [[https://​doi.org/​10.1111/​j.1745-6584.2010.00765.x|10.1111/​j.1745-6584.2010.00765.x]]
cs/simple.1560532368.txt.gz · Poslední úprava: 2019-06-14

Nástroje pro stránku