HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:simple

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:simple [2020-02-08]
Kamil Nešetřil
cs:simple [2020-02-08] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Hesla]
Řádek 23: Řádek 23:
 {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}} {{:​spot_the_cow.gif?​direct|Spherical cow}}
 \\ \\ \\ \\
- 
-Model není výsledek sám o sobě:​\\ ​ 
-[[https://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S1364815212001831#​fig4 
-|{{:​pyramida.jpg?​nolink|Knowledge and information systems hierarchy }}]] 
- 
-Obrázek: Knowledge and information systems hierarchy ((VON ASMUTH, Jos R., Kees MAAS, Martin KNOTTERS, Marc F.P. BIERKENS, Mark BAKKER, Theo N. OLSTHOORN, D. Gijsbert CIRKEL, Inke LEUNK, Frans SCHAARS a Daniel C. VON ASMUTH, 2012. Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physical insight. //​Environmental Modelling & Software//. 38, 178–190. ISSN 1364-8152. doi:​[[https://​doi.org/​10.1016/​j.envsoft.2012.06.003|10.1016/​j.envsoft.2012.06.003]])) 
-\\ \\ \\ 
  
 ===== Citáty z odborné literatury týkající se jednoduchosti a komplexnosti modelů ===== ===== Citáty z odborné literatury týkající se jednoduchosti a komplexnosti modelů =====
cs/simple.txt · Poslední úprava: 2020-02-08

Nástroje pro stránku