HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:course

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:course [2019-11-10]
Kamil Nešetřil [Odborné informační zdroje]
cs:course [2020-02-11] (aktuální)
Kamil Nešetřil
Řádek 4: Řádek 4:
   * [[cs:​models|matematické modely podzemní vody]] (proudění,​ transport, geochemie); výběr nástrojů   * [[cs:​models|matematické modely podzemní vody]] (proudění,​ transport, geochemie); výběr nástrojů
   * specializovaná řešení založená na HgIS   * specializovaná řešení založená na HgIS
-  * informační vzdělávání,​ literární rešerše, poradenství.+  * informační vzdělávání,​ literární rešerše, poradenství 
 +  * drobná „udělátka“ (Excel, Surfer, GIS)
  
 ====== Řešení ====== ====== Řešení ======
Řádek 26: Řádek 27:
   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)   * Zobrazování dat ([[cs:​tools#​platforma_pentaho|platforma Pentaho]], nástroje zvolené uživatelem)
   * (Hydro)geologické visualisační nástroje   * (Hydro)geologické visualisační nástroje
 +  * Presentace na webu
 Nejedná se o školení uživatelů HgIS, i když bude využit HgIS. Cílem je předat obecné kompentence,​ které nejsou vázány na konkrétní produkt. Bude využit zdarma dostupný software. Nejedná se o školení uživatelů HgIS, i když bude využit HgIS. Cílem je předat obecné kompentence,​ které nejsou vázány na konkrétní produkt. Bude využit zdarma dostupný software.
  
Řádek 34: Řádek 36:
  
 ===== Odborné informační zdroje ===== ===== Odborné informační zdroje =====
-Vyhledání,​ posouzení, zpracování a využití ​vědeckých ​informačních zdrojů a dat+Vyhledání,​ posouzení, zpracování a využití ​odborných ​informačních zdrojů a dat
   * [[cs:​resources#​me_vlastni_materialy|Oborové informační zdroje]]   * [[cs:​resources#​me_vlastni_materialy|Oborové informační zdroje]]
   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).
-  * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory,​ citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura). Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie.+  * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory,​ citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura ​atd.). 
 +  * Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie.
   * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika, plagiátorství.   * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika, plagiátorství.
   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).
   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.
   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.
-  * Práce s daty (Platforma Pentaho, R), [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1_B92eKQ1vazdRTVPmsqVPjHPnflYwzC9mzhwpJwYgBI/​edit#​|aplikační software]]+  * Práce s daty (Platforma Pentaho, R), [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1_B92eKQ1vazdRTVPmsqVPjHPnflYwzC9mzhwpJwYgBI/​edit#​|aplikační software]]
 + 
 +===== Tvorba webových stránek ===== 
 +WordPress, DokuWiki
cs/course.1573412958.txt.gz · Poslední úprava: 2019-11-10

Nástroje pro stránku