HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:course

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:course [2019-11-10]
Kamil Nešetřil [Informační zdroje a metodika vědecké práce]
cs:course [2019-11-10] (aktuální)
Kamil Nešetřil [Odborné informační zdroje]
Řádek 38: Řádek 38:
   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).   * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1ntbT7R-4ZIeddRQp8HH4jlCqOxD-EwbCNwxyBYKESzM/​edit?​usp=sharing|Formy a struktura odborného sdělení]] (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.).
   * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory,​ citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura). Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie.   * Vyhledávání v [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1KyZb-anRopzYx1RiGZsfp1RKBrKdB20ixOmi3cPD2Sk/​edit?​usp=sharing|komerčních]] i [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1gD0A3ZZxlcNuqLwTVZH9gkTqxir0oBEzRsloxuc1k04/​edit?​usp=sharing|volně dostupných]] elektronických informačních zdrojích (databáze: vydavatelství,​ oborové; agregátory,​ citační databáze, faktografické databáze, normy, katalogy knihoven, šedá literatura). Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie.
-  * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika.+  * Psaní odborné práce a citování literatury. Publikační etika, plagiátorství.
   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).   * Správa a aktualizace výsledků rešerše: Bibliografický manažer ([[https://​www.zotero.org/​|Zotero]],​ [[https://​www.citace.com/​|Citace.com]]),​ [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1XuQIPGrqZKrVuvJzOC81PfuO2t0uAOOig4r1SPs2z3c/​edit?​usp=sharing|online syndikace]] (RSS, Atom).
   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.   * Duševní vlastnictví,​ průmyslová práva, autorská práva, licence.
   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.   * Metody vědecké práce (hypotézy, falzifikace,​ vědecká teorie, paradigma atd.), kritické myšlení.
   * Práce s daty (Platforma Pentaho, R), [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1_B92eKQ1vazdRTVPmsqVPjHPnflYwzC9mzhwpJwYgBI/​edit#​|aplikační software]]   * Práce s daty (Platforma Pentaho, R), [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1_B92eKQ1vazdRTVPmsqVPjHPnflYwzC9mzhwpJwYgBI/​edit#​|aplikační software]]
cs/course.txt · Poslední úprava: 2019-11-10

Nástroje pro stránku